Precisit AB

1
Suppliers
3
Contractors
-
Response frequency

Elvira Boman

Fullstackutvecklare, Civilingenjör teknisk fysik
Elvira är en kommunikativ, entusiastisk och utåtriktad civilingenjör med en bred bakgrund inom projektledning, fullstackutveckling och teknik. I tidigare tjänster och projekt har hon arbetat med maskininlärning, ledarskap, projektplanering och front- och backendutveckling, och hennes civilingenjörstudier i teknisk fysik har gett henne gedigna kunskaper inom analys, beräkning, och problemlösning.

Elvira drivs av en vilja att leverera lösningar och att lära sig nya saker, gärna i en kreativ och utvecklande miljö. Hon beskrivs som driven, lösningsorienterad, snabblärd och positiv.

Experience

Deedster
Fullstackutvecklare
Sep 2018 - Feb 2019
Stockholm
Deedster är en startup i Stockholm som utvecklar mobilapplikationer för att coacha kunder att minska sin klimatpåverkan.

Elvira hade ansvar för att driva utveckling av nya funktioner och löpande underhåll av både för front- och backend, och att testa ny kod. I rollen som frontendutvecklare var hon ansvarig för att utveckla funktionalitet för både iOS och Androidapplikationen, vilket inkluderade att designa gränssnittet. I rollen som backendutvecklare utvecklade hon företagets administrativa gränssnitt, deltog i arbetet kring databasstruktur och ställde upp krav för samt skrev nya API:er. I rollen som testare ansvarade hon över att regressions- och funktionstesta sin kod, samt i att delta i betatestande av hela systemet.

Utvecklingsteamet bestod av tre personer och arbetet utfördes agilt med leverans i slutet av varje tvåveckorssprint. Det dagliga arbetet utfördes i flertalet verktyg och språk, och krävde förmåga att kunna bolla åtskilliga projekt och deadlines.
Fullstackutvecklare Android iOS Swift Kotlin Java 8 NoSQL Testare Google Cloud Platform Agil utveckling

Uppsala universitet
Maskininlärningsingenjör
Jan 2018 - Jun 2018
Reykjavik
I takt med accelererande global uppvärmning kommer världens vägsystem kräva stora resurser för att anpassas till ökat extremväder. Detta gäller i synnerhet för små ö-nationer, som i utgångspunkt har begränsade resurser att möta dessa nya utmaningar med. Syftet med projektet var att undersöka om djup maskininlärning kan användas för att effektivisera resursanvändningen inom vägunderhåll på ö-nationer.

Elvira ansvarade för att utveckla systemet, vilket gjordes i Python med biblioteken NumPy, Keras och TensorFlow och resulterade i en simulator av vägsystem och tre intelligenta agenter, bestående av så kallade reinforcement learning-algoritmer och djupa artificiella neuronnätverk. Simulatorn baserades på tidigare arbete i R, vilket Elvira vidareutvecklade och sen portade till Python3.
ML Maskininlärning Deep reinforcement learning Artificiell intelligens Python R Keras TensorFlow A3C NumPy

Universidad Nacional de Ingeniería
Dataanalytiker, Mätingenjör
Jan 2017 - Apr 2017
Lima
Projektet syftade till att konstruera tunnfilmssolceller, så kallade Grätzelsolceller, samt att karaktärisera och beräkna deras egenskaper, och finansierades av Sida. Arbetet skedde som en del i forskargruppen för tunnfilmsceller på Universidad Nacional de Ingeniería och resulterade i jämförande karaktäriseringar av celler med olika naturliga färgämnen.

I rollen som mätingenjör underhöll och byggde Elvira verktyg som behövdes för att karaktärisera solcellerna, samt utförde mätningarna. I rollen som dataanalytiker analyserade hon de uppmätta värdena och manipulerade datan för att få fram och presentera önskad information, detta i Matlab. På grund av projektets avancerade karaktär i kombination med de begränsade resurserna på universitetet krävdes problemlösning, och för att uppnå behövda karaktäriseringar av cellerna krävdes kvalificerad dataanalys.
Matlab Solceller Grätzelceller Mätteknik Beräkning Dataanalys Kvantfysik Kvantkemi Latex Github

Frilans
Webbutvecklare
Jan 2016 - Jun 2016
Reykjavik
Som frilansande webbutvecklare byggde och underhöll Elvira hemsidor åt olika kunder i Reykjavik, Island.

Projekten togs från beställning till färdig produkt och innefattade att formulera kravspecifikation, att designa användarupplevelsen och -gränssnittet, och att implementera koden. Sidorna utvecklades i HTML, CSS, JavaScript, jQuery och PHP, efter kundernas behov.
Webbutveckling HTML CSS JavaScript jQuery PHP FTP WordPress Frontendutveckling User Experience

Ngenic
Mjukvaruingenjör
Jun 2015 - Sep 2016
Uppsala
Ngenic utvecklar smarta termostater för privatkunder, och tillhandahåller både mjuk- och hårdvara. Termostaterna låter kunden reglera innetemperaturen via en mobilapplikation, med resultatet att man både kan spara pengar och energi.

På Ngenic arbetade Elvira som mjukvaruingenjör, med fokus på företagets affärssystem. Elvira ansvarade för utveckling av nya funktionaliteter för hantering av kundordrar och produktlager. Ngenic använde opensource-mjukvaran Odoo som ERP-system, och utvecklingen skedde i Python och XML.
Backendutveckling Python XML NoSQL Affärsystem ERP-system MongoDB Odoo Github Frontendutveckling

Greenpeace
Projektledare, Team Leader
Sep 2008 - Dec 2011
Stockholm
Greenpeace är världens största oberoende miljö- och klimatorganisation och har arbetar för en hållbar värld sedan 1971. Organisationen finansieras av nästan uteslutande av donationer från privatpersoner.

På Greenpeace Norden arbetade Elvira som projektledare och team leader inom fundraising. Som projektledare var hon ansvarig för att formulera och driva framgångsrika projekt. Elvira ledde en framgångsrik omorganisering av Göteborgskontorets administrativa system, med syfte att integrera det med det befintliga systemet i Stockholm, samt arbetet kring att förankra det hos de anställda. Hon ledde även flera insamlingsprojekt i Sverige och Finland med mycket goda resultat. I rollen som team leader ansvarade hon över ett löpande insamlingsarbete samt tillhörande personalgrupp på tio till femton personer. Hon höll i dagliga möten, och skötte rekrytering och utbildning av nya medarbetare.
Projektledning Projektplanering Ledarskap Personalansvar Administration Rekrytering

Education

Uppsala Universitet
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik
2018
Matematik Fysik Analys Beräkning Inbyggda system

Háskóli Íslands
Mjukvaruutveckling och fysik
2016
Fysik QA Mjukvaruutveckling

Tongji University
Mjukvaruutveckling
2015
Mjukvaruutveckling Agile Scrum

Skills

Collaboration
Svenska
Agile
Analytical
Android
Backend
big data
CSS
data collection
Frontend
HTML
Implementation
Java
Javascript
Kotlin
Leadership
Ledning
Programmering
Projektledning
Python
Scrum
webb
Development
Hardware
Machine learning
Product owner
Produktutveckling
TDD
CRM
Braze
React Native

Roles

Fullstackutvecklare
Maskininlärningsingenjör
Projektkoordinator
Projektledare

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Full time
Right now
Stockholm

Strengths

Ledarskap
Kreativitet
Driv
Lösningsorienterad
Kommunikativ
Utåtriktad
Analytisk
Logisk
Nytänkande

Primary contact

Elvira Boman
Consultant