-
Suppliers
-
Gig
-
Response frequency
JE

Joakim Engqvist

Erfaren Controller
Fristående konsult med 20 års erfarenhet som controller inom flertalet olika branscher. Bred kunskap inom verksamhetsstyrning, budgetarbete och processutveckling. Specialistkunskaper inom finansiell projektstyrning, främst mot statliga projektfinansiärer såsom EU och Vinnova.

För en detaljerad beskrivning av mina erfarenheter, vänligen kontakta mig så skickar jag ett CV.

Experience

Engqvist Consulting AB
Interim Controller
Apr 2019 - Sep 2019
100 %
apr 2019 - pågående
Uppdrag på Stockholm International Water Institute som internrevisor. Kontrollera och förbättra rutiner i samband med projekt. Utföra riskbedömningar och vara samtalspartner med externa revisorer.
internrevision budget årsbokslut VISMA

Scania CV AB
Projektcontroller
Nov 2011 - Feb 2019
Södertälje
100 %
Projektcontroller med ansvar för verksamhetsutveckling, budgetering och uppföljning.
Controller Budget Hyperion Revision EU projekt Vinnova KST

Poolia Sverige AB
Controller konsult
Nov 2006 - Oct 2011
Stockholm
100 %
Konsult med fokus på finansiell analys och uppföljning. Arbete främst med budgetprocesser och uppdatering av affärssystem.

Fonden för Mänskliga Rättigheter
Ekonomi- och personalansvarig
Jan 2005 - Sep 2006
Stockholm
100 %
Ekonomiansvarig för organisationen med rapportering direkt till Generalsekreterare. Utförde revisioner på samarbetsorganisationer i främst Västafrika, Latinamerika och Burma.
SIDA Revision Ekonomiansvar Budget Avstämning

Education

Western Michigan University
Master of Science in Business and Economics
1998

Preferences

Full time
Right now
Stockholms län
Södermanlands län

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
This feature is only available logged in.