Stefan Severin

Not shared
Erfaren systemutvecklare med inriktning på Azure
Stefan Severin är en mycket uppskattad seniorkonsult med 9 års erfarenhet av att designa och utveckla distribuerade system baserat på Microsoft Azure, varav 5 år som konsult anställd på Microsoft. Hans specialistområden är bland annat .NET Core, Microsoft Azure PaaS-tjänster såsom
- Azure Service Bus
- Eventgrid
- Cosmos Db , Azure SQL och andra storage-teknologier
- Serverless med Azure Functions (stateless och durable)
- Azure AD
- Azure Kubernetes

Samt
CI/ CD med GitHub actions, Azure Devops och CircleCI
Infrastructure as Code: Pulumi ARM Templates, PowerShell Core, Bash, Az CLI etc

Experience

PASCO AB
Systemutvecklare
Apr 2019 - Pågående
100 hours

Education

Stockholms Universitet
Data- och Systemvetenskap
1998
Stockholms Universitet
Ekonomi
1997
Uppsalas Universitet
ADB
1997

Skills

.NET Core
Application Insights
ARM Templates
Azure
Azure Event Grid
Azure Event Hub
Azure Functions
Azure Key Vault
Azure Service Bus
Backend
C#
Cloud
Devops
PowerShell Core
Web Api
Visual Studio 2019
Visual Studio Code
Auth0
Azure Logic Apps
Azure Service Fabric
Azure Stream Analytics
Cosmos Db
Docker
IoT Hub
Säkerhet
TDD
Nätverk

Roles

Azure developer
Azureutvecklare
Cloud developer
Developer
Lösningsarkitekt
Molnutvecklare
Systemutvecklare
Utvecklare

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Full time
Remote work
On site work
Right now
Stockholms län
Stockholm

Strengths

Analytisk
Resultatinriktad
Problemlösare
Tar tekniskt ledarskap

Primary contact

Create an account or login to view contact information.

Download as PDF

This feature is only available logged in.