Christian Ericsson

Projektledare 4Real AB Not shared

Experience

B3 Interact
Konsult
Apr 2016 - Jan 2019
Stockholm
100 %
Projekt- och utbildningsledare
Utbildning
Swedavia AB
Projektledning med inriktning på utbildning
Apr 2018 - Dec 2018
Stockholm
100 %
Att i ett team av tre stycken utbildare, utbilda och förevisa funktionalitet och handhavande av det nya flygplatsoperativa systemet Chroma till ca: 1000 användare på Swedavias 10 flygplatser + externa groundhandlingbolag.

I uppdraget ingick det också att ta fram utbildningsmaterial och guider som stöd till genomförandet av utrullningen av det nya flygplatsoperativa systemet Chroma.
pedagogiskt arbete
Karolinska institutet
Delprojektledare
Apr 2016 - Jun 2017
Stockholm
100 %
Informationsöverföring till Institutionernas IT ansvariga och koordinering av den centrala IT funktionens resurser gällande filservermigrering och skapandet av nya rättighetsstrukturer. I uppdraget ingick också framtagande och genomförande av Workshop gällande fildelningstjänsten KI OwnCloud till institutions användare.
Document management Projektledning Utbildning Microsoft Active Directory Datamigration

NSEC AB
Affärsområdesansvarig - Informationssäkerhet
Nov 2011 - Nov 2014
Stockholm
100 %
Konsultkoordinering. Dokumentering och processbeskrivning av säkerhetsanalys och testning. Upprättandet av regler och avtal inför konsultuppdrag. Teknisk presale. Framtagandet av affärsplan och Intern - extern marknadsföring av affärsområdet informationssäkerhet.
ISO 27001 Säkerhetstest Konsultkoordinering Avtalshantering
Lexicon IT-konsult Stockholm
Manusförfattare informationssäkerhetsutbildning
Dec 2013 - Feb 2014
Stockholm
100 %
Skapandet av användarutbildning i informationssäkerhet till Lexicons digitala e-utbildningsplattform. Projektet syftade till att ta fram en kommersiell produkt som på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt presenterar grundläggande säkerhetskoncept gällande hanterandet av digital information i organisationen och privat på internet.
E-learning Write for web Utbildning Pedagogik

SIS Förlag
Konsult - utvecklare
Mar 2010 - Apr 2010
Stockholm
100 %
Uppdraget gick ut på att digitalisera flera av SIS förlags handboksstandarder. Min roll vara ta fram en digital plattform och överföra handboksmaterialet för digital distribution i samarbete med SIS förlags redaktörer.
HTML XML Programmering

IT Medlarna inom EU AB
Utvecklare
Aug 2009 - Sep 2009
Stockholm
100 %
Ansvara för framtagandet av digital marknadsförings- och mailutskicksplattform. Utformning och administration av marknadsmaterial och seminarieaktiviteter Utveckling, integrering, Open Source, automatisering av interna arbetsprocesser, marknadskommunikation, optimering av synlighet på internet.
Joomla Wordpress CRM PHP SQL

SPSS Sweden AB
Account Manager
Jun 2001 - Apr 2008
Stockholm
100 %
Att mot offentlig verksamhet ansvara för att driva produkt- och tillhörande tjänsteförsäljning inom områdena webbaserad datainsamling, datamining, prediktiv analys, statistik och business intelligence.
Account Management Business Intelligence Försäljning Upphandling IBM-SPSS Statistical Software Big Data Datamining Solution Selling Offentlig verksamhet

Arbetslivsinstitutet - Jobfinder
Utvecklare
Mar 2001 - Apr 2001
Stockholm
100 %
Projektet syftade till att genomföra en marknadsundersökning på uppdrag från Arbetslivsinstitutet. Jag ansvarade för och utvecklade ett datastött insamlingsgränssnitt, CATI, och integrering mot statistisk analysprogramvara
Microsoft Excel IBM - SPSS Statistical Software

Regeringskansliet - Utbildningsdepartementet
IT ansvarig - Departementssekreterare
Apr 1997 - Apr 2000
Stockholm
100 %
Att som IT handläggare fungera som informationslänk mellan departementet och den centrala it-organisationen på regeringskansliet. Driva fortbildningsfrågor inom IT-området. Samordning och handläggning av pågående it-projekt.
IT-samordning
Regeringskansliet - Utbildningsdepartementet
Projektsamordnare - Utbildare
Sep 1998 - Apr 2000
Stockholm
100 %
Införandet av dokumenthanteringssystem. Projektet hade som mål att digitalisera ärendehanteringsprocessen för att effektivisera delning av information och öka kunskapsspridningen vid departementets dokumenthanteringsarbete. Teamet bestod av seniora handläggare, utvecklingsexperter, jurister och IT-ledning.
Document Managegement Lotus Notes Utbildning

Personality tests

You thrive on competitive situations and challenging assignments. The stresses and pressures of everyday work and life are unlikely to reduce your effectiveness and enthusiasm.

Education

Semcon
Projektledning i XLPM
2017
Projektledning XLPM

PeopleCert
ITIL 2011 Foundation
2017
ITIL ITIL certifierad

BiTA
ITIL Foundation v3 2011
2017
ITIL v3 ITIL

Snow Software AB
Certified Snow Inventory Administrator
2017
Licenshantering

Snow software AB
Certified Snow License Manager User
2017
SAM

Informator
ISTQB Agile Tester
2017
Testledning Agila testmetoder Testmetoder Scrumteam

Lexicon
ISTQB Certified Tester, Foundation Level
2017
Software testing Software development

DSDM Consortium
Certified Scrum and Agile Master
2016
Scrum Agile

SIS Informationssäkerhetsakademi
SIS informationssäkerhetsakademi Fördjupningsblock
2012
Ledningssystem LIS ISO 27000 ISO 27001 Informationssäkerhet

SPSS Sweden AB
Statistiska metoder och begrepp
2001
Statistik

SPSS Sweden AB
Scripthantering Market Research Studio
2001
Scriptprogrammering Datainsamling

QA-training
Lotus Notes/Domino-Systemadminstration
1999
Konfigurering Systemadministration Lotus Notes

QA-training
Domino Designer Fundamentals
1999
Designutveckling Notes Domino

Tälje teknikcentrum
AutoCAD
1996
Auto CAD 2D

Nordisk datautbildning
Microsoft Windows
1996
Microsoft windows

Nordisk datautbildning
Windows NT för nätverksadministratörer
1996

Linköpings universitet
Stats- och beteendevetenskap
1995
Beteendevetenskap Pedagogik Psykologi Gruppdynamik Sociologi Statskunskap

Linköpings tekniska högskola
Datavetenskap
1990
Programmering Datavetenskap

Yrkesutbildning
Kurs för telereparatörer
1987
Mätteknik Elektronikutrustningar Ljud Digitalteknik

Yrkesutbildning
Kurs i digital och mikrodatorteknik
1987
Assembler Kommunikationsprotokoll

Knut Hansskolan
4-årig Teknisk Linje El/Tele inriktning
1985
Teknik Teleteknik Teknisk industri

Skills

Behörighetsadministration
Communication
Dokumentation
IT-förvaltning
Pedagogik
Presentation
Presentations
Problem Solving
Support
Analytical
Coach
English
Focus
Implementation
Infrastruktur
Initiative
Planning
Project manager
Skriva för web
strategi
Technical
Workshop
Agila metoder
Budget
Cloud
Design
Excel
Informationssäkerhet
Innovation
ITIL
Leadership
LEAN
Management
Personal
Scrum
säkerhet
XLPM
Devops
Programmering
Testning

Roles

IT-koordinator
IT-samordnare
Projektledare
Utbildare

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Full time
On site work
Right now
Stockholms län
Stockholm

Strengths

Kreativ
Noggrann
Målinriktad
Kundfokus
Analytisk

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.