Creative Action AB

-
Suppliers
-
Gig
-
Response frequency

Lars Larsson

Senior Management Konsult
Management Konsult huvudsakligen med inriktning på Affärsutveckling, Affärsplaner, Strategiska förändringar och organisationsutveckling.

Företrädesvis på uppdrag av företagsledning

Experience

Creative Action AB
Management Consulting
Jan 2019 - Jan 2019
Stockholm
Min primära inriktning är strategiska, taktiska och operativa utmaningar inom företagsutveckling. Huvudsakliga områden där jag bidrar med råd och dåd är inom lösningar för effektiva företagsstrukturer, affärsutveckling, nya marknader, effektiviseringsprocessuella förändringar, anbud-, finansiering samt därmed förknippade frågeställningar. Uppdragsgivare är ägare, styrelseordföranden eller VD i de bolag som uppdragen har utförts
Affärsplaner Affärsutveckling Strategisk planering Företagsstrukturer Företagstransaktioner Effektiviseringar Logistik Finansiering Ekonomi Marknadsutveckling

Education

City Universitetet
MSc in Management
2000
Management Nationalekonomi Statsvetenskap

Mitt Universitetet
Förvaltningssocionom
1978
Stasvetenskap Komunal ekonomi Samhällsekonomi Juridik Statistik Psykologi Sociologi

Skills

Affärsplanering
Affärsutveckling
Ekonomi
Fiansiering
Företagsstrukturer
Företagstransaktioner
Strategisk planering
Effektiviseringar
Logistik
Marknadsutveckling

Roles

CEO
Management Konsult
Projektledare organsaition
Styrelseordförande
VD
Projektledare IT

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Full time
Remote work
Right now
Jämtlands län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län

Strengths

Målinriktad
Ambitiös
Lojal
Ansvarsfull
Ärlig
Social
Empatisk
Logisk
Analytisk

Primary contact