Vading management ab

-
Suppliers
1
Contractor
-
Response frequency

Torbjörn Vading

Agil senior projektledare - om du vill skapa något bättre
Behöver du hjälp med att förverkliga avancerade molntjänster, nya stödsystem eller agil utveckling? Jag arbetar tillsammans med verksamhet och utvecklingsteamen och bidrar med agilt eller traditionellt ledarskap beroende på sitation och behov, praktiska arbetssätt och en gräva där vi står-attityd.

Experience

Vading management ab
Agil programledare och senior projektledare
Oct 2009 - Dec 2019
Uppsala
Torbjörn Vading  
Program- och projektledning
Projektledning Agila arbetssätt Produkt och tjänsteutveckling Programledning Agila metoder Project manager Leadership Management Program manager
Vading management ab
Agil transformation på TeliaCompany
Jan 2016 - May 2019
Uppsala
Åke Nylund  
Agil transformation av utvecklingsorganisationen på enheten Integrated Business Systems. Införde Scrum, var Scrum master för flera av teamen och stöttade produktledningen, Product Owners och linjechefer.
Scrum Workshops Facilitator Scrum Master Planering och styrning Förändringsledning Ledning
Vading management ab
Programledning och projektledning TeliaCompany
Dec 2012 - Dec 2015
Uppsala
Projektledning och förändringsledning av monlntjänsterna Telia Touchpoint Plus och CallGuide Voice med erbjudande, teknisk plattform, förvaltningsorganisationverksamhetsutveckling och implementation.
Projektledning Programledning ITIL Processutveckling Verksamhetsutveckling NPS Implementation Förändringsledning Ledning
Vading management ab
Projektledare WWWL - Wallenius Wilhelmsen
Jun 2010 - Jun 2011
Uppsala
Implementation av elektronisk varudeklaration för fartyg som anländer till EU. Upphandling av systemtjänster för transaktionshantering, utveckling av verksamhetsstöd och anpassning av import- och exportprocesser.
Projektledare Upphandling Ledning Implementation
Vading management ab
Projektledare Stockholms regiondjursjukhus
Mar 2010 - Jun 2011
Danderyd
Verksamhetsutvecklingsprojekt med fokus på att förbättra samarbetet mellan djursjukhusen, utreda förutsättningar för ett nytt specialist- och akutdjursjukhus samt effektivisering och kvalitetssäkring av labben
Projektledare Utredningar Effektivisering och kvalitetssäkring Förändringsledning

Moment Projektkonsult
Senior projektledare
Feb 2006 - Sep 2009
Uppsala
Konsult inom projektledning.
Projektledare Life Science Scrum Häslovård Statliga myndigheter Project manager Leadership Management
Moment Projektkonsult
Projektledare GE Healthcare
Nov 2008 - Sep 2009
Uppsala
Projektledare för programvaruutveckling och den största lansering av Chromtografi-system under senaste 10 åren. Anpassningar till ny övergripande projektmodell och Scrum. Budgeten var 60 miljoner kronor med utveckling i Sverige, Indien och Frankrike.
Projektledare Scrum
Moment Projektkonsult
Utbildning och coachning GE Healthcare
Jun 2008 - May 2009
Uppsala
Ansvarig för seminarier med projektledare och sektionschefer för att identifiera förbättringsområden inom aktivitetsplanering. Coachning av fem projektledare och utbildning av 100 personer från R & D
WBS Tidsplanering Coachning
Moment Projektkonsult
Verksamhetsutveckling Sida
Jun 2008 - Sep 2008
Stockholm
Utveckling av förbättrad projektmodell anpassad mer mot IS/I. Intervjuer med verksamhet och projektledare, granskning av existerande projektmodell, sammanställning av nuläge och förslag till förbättringar samt prioritering av förbättringsförslag
Projektmodell Nulägesanalys Intervjuer Förbättringsförslag
Moment Projektkonsult
Projektledare TeliaSonera
May 2008 - Oct 2008
Uppsala
Projektledare för utveckling och lansering av kontaktcenterlösningen Telia CallGuide. Omfattning: programvara, användardokumentation, marknadsmaterial. Projektgruppen bestod av cirka 20-25 utvecklare.
Projektledare
Moment Projektkonsult
Huvudprojektledare Transcom World Wide
May 2007 - Apr 2008
Karlskoga
Kravställning, upphandling och implementation av kontaktcentersystem och processer för att skapa en virtuell kundtjänst av fem kundtjänster med ca 2500 arbetsplatser. Ansvarade även för att införa fjärradministrerade arbetsplatsdatorer. Budget uppgick till ca 40 MSEK.
Projektledare
Moment Projektkonsult
Verksamhetsutveckling, Riksrevisionen
Apr 2007 - May 2007
Stockholm
Nulägesanalys och förslag till förbättrad projektorganisation.
Nulägesanalys Förbättringsförslag
Moment Projektkonsult
Verksamhetsutveckling, Sveriges sjukvårdsrådgivning
Jan 2007 - Mar 2007
Stockholm
Övergripande kravspecifikation för det nationella projektet Vården på webben. I uppdraget ingick kravseminarier och intervjuer med representanter från de olika landstingen.
Kravhantering Workshops Intervjuer
Moment Projektkonsult
Huvudprojektledare Glocalnet
Feb 2006 - Sep 2006
Stockholm
Outsourcing av Glocalnets kundservicefunktioner Leveransärenden, Försäljning, Anti-churn, Back-office och Självbetjäning.
Projektledare

Tieto AB
Projektledare
Jan 1995 - Dec 2006
Uppsala
Konsult, projektledare, kundansvarig
Projektledare Life Science Telekom SonyEricsson Ericsson Pyrosequencing GE Healthcare Personal Chemistry

Celsius Informationssystem
Delprojektledare
Jan 1994 - Dec 1995
Uppsala
Delprojektledare vid utveckling av distribuerade informationssystem
Projektledning Fartygssystem Landsystem

Min vardag

Personality traits

Inspirationskällor
Framgångsrika personer - i min närhet
Favoritsport
Surfski - paddla i vågor på havet
Bästa streamingtjänsten
Humorserierna på SVTPlay

Personality tests

You are responsive to challenges in a practical, realistic and enthusiastic manner.

Education

Crisp
Scrum@Scale
2018
Scale scrum to the Enterprise Certifiering agila metoder

Craig Larman
Certified LeSS Practitioner
2017
Large scale scrum System thinking Scrum Agilt arbetsätt

Jacobsen International
SAFe - Scaled Agile Framework
2016
Large scale scrum SAFe ramverk Certifiering Agilt arbetssätt

Informator
Management 3.0
2015
Agilt ledarskap

Cornerstone
ITIL Service Design
2014
Design av IT/molntjänster Certifiering

Cornerstone
ITIL Service Strategy
2013
ITIL IT-tjänster Certifiering

Cornerstone
ITIL Foundation
2012
ITIL Certifiering

Citerus
Certified Scrum Master
2009
Scrum User stories agilt arbetssätt

Projektforum
IPMA-B
2009
Senior projektledning certifiering

PMI
PMP, Project management Professional
2006
Projektledning Certifiering

TietoEnator
PPS projektledning
2000
Praktisk projektledning Praktisk ledarskap

Uppsala universitet
MSc Applied Computer Science
1991
Matamatik Programmering

Skills

Projektledning
Scrum
Agil transformation
Programledning
Tjänsteutveckling

Roles

Programledare
Projektledare
Scrum master

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Full time
Remote work
Right now
Stockholm
Uppsala
Sweden

Strengths

Engagerad
Pragmatisk
Lyhörd

Primary contact

Torbjörn Vading
Agil senior projektledare