Teltune AB

- Leverantörer
2 Konsulter
- Svarsfrekvens
JF

Joachim Feldhoff

Allt kan bli bättre.
Lösningsarkitekt, verksamhetsarkitekt och kravställare. Social, driven, engagerad och med glimten i ögat. Allt kan bli bättre. Som lagspelare vill jag tillsammans med andra föra organisationer framåt genom förbättring av ITstöd, informationskvalitet och arbetsflöden

Erfarenhet

Ellevio AB
Verksamhetsarkitekt
sep 2017 - feb 2018
Stockholm
Ansvar för att leda arbetet med Ellevios målarkitektur, företagets målbild för hur verksamhetens processer, information och system ska samverka. • Kontinuerlig kontakt med nyckelintressenter inom verksamheten samt lösningsarkitekter för att samla upp behov och leda utveckling i rätt riktning. • Medlem i Ellevios arkitekturråd med ansvar att granska och stötta nya och pågående projekt. • Drivande i projekten för energiskatt och GDPR med helhetsansvar för att krav på IT-stöd uppfyller nya lagkrav och verksamhetens behov. • Framtagande av modeller för att visualisera företagets verksamhet, analysera omvärldskrav och trender samt identifiera förbättringsområden för verksamhetsprocesser och informationshantering.
Verksahetsarkitekt Lösningsarkitekt Kravställning

CGI
Enterprise Solutions Architect
sep 2016 - aug 2017
Stockholm
Verksamhetsutveckling Kravställning Utredning
CGI
Verksamhetsarkitekt
Stockholm
• Verksamhetsutveckling och kravsamordning för ekonomiavdelningen i ett projekt med syfte att modernisera det system arbetsgivarna använde för att lämna underlag inför utbetalning av arbetsgivarstöd. Workshops och framtagning av målmodell. Utredning angående gällande förordningar och lagar i syfte att hitta potentiella möjligheter för förenklad hantering i det nya systemet. Utredning angående GDPR och dess påverkan på systemet.

Jaktstudion
Verksamhtsutveckling
mar 2016 - maj 2016
Stockholm
Verksamhetsutveckling avseende rutiner administrativa system, samt sökmotoroptimering.

Barber & Books
Verksamhetsutveckling
feb 2016 - maj 2016
Stockholm
Verksamhetsutveckling avseende rutiner administrativa system, e-handelsplattform samt sökmotoroptimering.
Verksamhetsutveckling

Devoteam
Lösningsarkitekt/Verksamhetsarkitekt
aug 2011 - feb 2013
Stockholm
Verksamhetsutveckling Kravställning Lösningsarkitekt
Arbetsförmedlingen
Lösningsarkitekt
Lösningsarkitekt, verksamhetsarkitekt och kravställare med fokus på tillgångshantering vid avveckling av ett legacy system som blivit en risk då språket det var skrivet i var på utdöende samt att framtida kompetensförsörjning var högst osäker. Systemet som från början hade varit ett ärendesystem hade efter år av vidareutveckling blivit ett system nu gjorde allt och därmed även var affärskritiskt. Efter kartläggning av funktionsområden samt dess användning inom organisationen så kunde systemet migreras över till olika standardsystem. Kravställare vid upphandling av nytt ITSM-system (ServiceNow) för de delar som hanterade tillgångar. Granskning och utvärdering av inkomna svar från anbudsgivare.
SEB
Lösningsarkitekt/Verksamhetsarkitekt
Stockholm
Lösningsarkitekt Investeringssparkonto - Vid införandet av den nya sparformen Investeringssparkonto som lanserades årsskiftet 2012. Projektet var mycket komplext då sparformen skulle kunna hantera alla former av finansiella instrument vilket innebar att många av SEB:s nyckelsystem berördes. Lösningsarkitekt/Verksamhetsarkitekt ärendehantering - Införande av ett nytt ärendehanteringssystem som rörde hantering av kunder som hade hamnat i ekonomiska svårigheter. Projektet innefattade formalisering av arbetsgång, kravhantering samt lösningsförslag för ett nytt system inklusive integration mot omgivande system.
Lösningsarkitekt Verksamhetsutveckling Kravställning

Koproma
Lösningsarkitekt/Verksamhetsarkitekt
jan 2003 - aug 2010
Stockholm
ValueOne
Lösningsarkitekt
apr 2010 - aug 2010
Stockholm
Lösningsarkitekt vid utveckling och design av ett system för strategisk inköpsplanering.
Lösningsarkitekt BI
Bluered
Lösningsarkitekt/Verksamhetsarkitekt
Stockholm
E-handel för mat kök och inredning. Sökmotoroptimering. Webbdesign. Verksamhetsutveckling.
E.handel Verksamhetsutveckling SEO
Skandia
Arkitekt
Stockholm
Projektledare/koordinator vid införandet av nytt avtalshanteringssystem för Skandia juridik. Teknisk projektledare/koordinator vid införandet av nytt affärssystem för Diligentia. Projektet bestod av ca 7 delprojekt med påverkan på hela Diligentias organisation. Kravställning och design av ett delsystem för att hämta och läsa in inskannade fakturor från Postens inläsningscentral. Lösningsarkitekt/sakkunnig vid införandet av nytt ”Content Management System, CMS” på Skandia. Projektledare vid konsolidering av Skandias Teamsite-installationer. Teamsite var ett CMS-system som fanns installerat i USA och Sverige. Projektet innebar att de befintliga Teamsite-installationerna skulle avvecklas samt att samtliga sajter från tre kontinenter skulle migreras över till en ny Teamsite-instans. Projektet genomfördes utan en enda resa trots en intensiv kontakt med ett tiotal länder. Systemansvarig CMS-systemet TeamSite.
Lösningsarkitekt Teknisk projektledare SQL Förvaltning

PQM
Lösningsarkitekt
jan 2000 - dec 2003
Stockholm
SBAB
Lösningsarkitekt
Stockholm
Lösningsarkitekt vid framtagande av SBAB:s internet-plattform, en plattform byggd på de senaste teknikerna, lastbalansering och redundans. Kravställare vid upphandlingen av de system som behövdes för att bygga plattformen. Utredning och utvärdering kring verktyg för automatiska tester av last, prestanda och uthållighet. Ansvarade för och utförde last-tester av plattformen. Kravställare/Analytiker/Systemarkitekt vid upphandling av SBAB:s nya finanssystem.

Ericsson
Lösningsarkitekt
jan 1996 - dec 1999
Stockholm
tf. sektionschef. Team ledare för arkitekturfrågor i en grupp på ca 40 medarbetare. Projektledare. Systemansvarig. Lösningsarkitekt. Systemarkitekt Utvecklare.
Programmering Lösningsarkitekt Projektledare

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Programmerare
apr 1994 - jan 1995
Stockholm
Utvecklare i forskningsprojekt för PKI (Public Key Infrastructure) där jag tillsammans med forskningsteamet designade och utvecklade databas och funktionalitet kring framförallt återkallande av certifikat (revocation).
PKI Programmering

Preferenser

Heltid
Just nu

Konsultchef