Tommy Karlsson

Elektronikkonsult 4Real AB Available now
Kraftelektronik, Analog/digital el, simulering, Lågbrusig el, EMC
Tommy har utvecklat analog och digital elektronik för tuffa miljökrav till bl.a automotive-, militär-, telekom- och industriella tillämpningar. Hans specialistområde är analog konstruktion och simulering. Tommy har även arbetat med att ta fram test/verifieringsspecar, utföra tester och åtgärda brister i konstruktioner. Tommy är noggrann och metodisk i sitt arbetssätt samt har erfarenheten och känslan hur tuffa miljökrav omsätts i detaljkonstruktion och hur kraven bör verifieras. Tommy har även förståelse för pris/prestanda, krav som är en viktig faktor i högvolymsprodukter.

Experience

Bombardier
Elektronikkonstruktion
Apr 2020 - Pågående
Stockholm
100 %
Felsökning och omkonstruktion av ett kretskort tillhörande ett signalsystem för tågtrafik. Har även konstruerat ett nytt kretskort för tågsystem.
Elektronikkonstruktör

Target
Förstudie
Mar 2020 - Mar 2020
Stockholm
100 %
Förstudie angående utveckling av målstyrningssystem.
Förstudie

Incell international
Test
Jan 2018 - Dec 2018
Kista
100 %
Test och verifikation av Li-Ion batteri-pack.
Test Verifikation Li-Ion Batteri

Teenage engineering
Konstruktör
Aug 2015 - Dec 2017
Stockholm
100 %
Framtagning av koncept och krav för trådlös högtalare för konsumentmarknaden. Konstruktion av DC/DC-omvandlare och batteriladdning.

Axema AB
Test och konstruktion
Jan 2015 - Jun 2015
Stockholm
100 %
Tommy har arbetat med EMC tester, konstruktionsförbättringar och upprättande av produktionsdokumentation i flera av Axemas produkter för passersystem.
Test Konstruktion Dokumentation Passersystem

Eltek AB
Test, verifiering, kalibrering
Aug 2014 - Dec 2014
Stockholm
100 %
Framtagning av specifikation samt test/verifiering och kalibrering av 2000W spänningsomvandlare för telekomindustrin.
Specifikation kalibrering test verifikation Telecom Spänningsomvandlare

Powerbox AB
Konstruktör
Feb 2014 - Jun 2014
Stockholm
100 %
Konstruktion av elektronik för 600W batteriladdare för en medicinsk röntgenutrustning. Simulering och kretsdesign av DC/DC omvandlare. Hårda krav på rippel, EMC och verkningsgrad.
Konstruktör Batteriladdare Batteri Medtech Röntgen Simulering Kretsdesign DC/DC Rippel EMC

Optistring Technologies AB
Konstruktör
Aug 2013 - Jan 2014
Stockholm
100 %
Konstruktion av elektronik för en solcellsinverter som ska produceras i stora volymer. Tommys arbete fokuserades på den interna strömförsörjningen, simulering och kretsdesign av DC/DC omvandlare.
Solcell Inverter Strömförsörjning Simulering DC/DC Kretsdesign

Elcon AB
Konstruktör
Jan 2013 - Jun 2013
Stockholm
100 %
Konstruktion av strömsnål glitchdetektor för störningsövervakning av kraftnät. En ström överförs induktivt till en mätbar spänningssignal för att senare digitaliseras. Konstruktionen är batteridriven och klarar samplingsfrekvensen 65Msps med en noggrannhet på 12 bitar. Kortet innehåller också elektronik för intern strömförsörjning.
Kraftnät strömförsörjning Konstruktion Detektor Batteridrift Glitchdetektor

ASSA ABLOY AB
Konstruktör
Jan 2012 - Dec 2012
Stockholm
100 %
Förbättring av EMC-prestanda genom konstruktionsändringar på två olika produkter. Ändringar infördes framförallt i kommunikationen, RS-485 samt current loop. Genomförande av pre-compliance EMC mätningar hos Assa:s eget EMC lab samt hos Sverea IVF. Genomförande av certifierande EMC mätningar hos BK Services samt Intertek.
EMC-prestanda EMC RS-485 Current loop EMC lab Sverea IVF Certifiering

Scania
Systemering
Jan 2011 - Dec 2011
Södertälje
100 %
Systemering av CAN kommunikation för bromssystem till Scanias lastbilar och bussar. Kommunikationen anpassades för att klara av hybridfordon där man lagrar bromsenergin i batterier som sedan återanvänds när fordonet startar. Detta för att spara bränsle. För att inte föraren skall märka av att det är ett hybridfordon som framförs används en teknik som kallas brake blending. Bromsenergin fördelas mellan elmaskinen, retarder, avgasbroms samt hjulbroms m.h.a. CAN kommunikationen så att en optimal bromsverkan samt energilagring sker.
CAN Lastbil Bromssystem Scania Retarder Energilagring

Danaher motion
Verifiering och konstruktion
Aug 2008 - Dec 2010
Stockholm
100 %
Verifiering och omkonstruktion av motorstyrning för framdrivning av terrängfordon. Motorstyrningen består av DC/DC-omvandlare, CPU-kort, filterkort samt en vattenkyld drivenhet innehållande IGBT:er som styr 3 axlar med trefas asynkronmotorer.
Verifiering Konstruktion Omkonstruktion Motorstyrning DC/DC CPU-kort Filterkort IGBT Asynkronmotor Fordon

IRnova
Konstruktör
Apr 2007 - Jun 2008
Stockholm
100 %
Kort1:
Konstruktion av förstärkare till kylda IR-detektorer. En högfrekvent spänningssignal från IR-detektorn omvandlas till en balanserad 50 ohms analog signal för detektering av en extern AD-omvandlare (Kort2). Förstärkaren har två kanaler som klarar samplingsfrekvensen 10MHz med en noggrannhet på 14 bitar. Kortet innehåller också strömförsörjning samt digitalelektronik för styrning av detektorn och kylaren.
En simuleringsmodell för att kontrollera uppförandet hos förstärkaren togs också fram under utvecklingsfasen.
Kort2:
Konstruktion av AD-omvandlare passande kort 1 och 3. Omvandlar två balanserade 50 ohms analoga signaler till 14-bitars digital information enl. ovan. Signalerna multiplexas och skickas sedan vidare från kortet för avläsning av extern enhet.
Kort3:
Som kort1 med skillnaden att en strömsignal omvandlas istället för en spänningssignal.
IR-detektor Konstruktion Högfrekvent AD-omvandlare Analog signal Strömförsörjning Kraftelektronik

Stoneridge
Konstruktör
Jan 2005 - Mar 2007
Stockholm
100 %
Konstruktion av DC/DC-omvandlare (BUCK topology) samt elektroniskt kortslutningsskydd/brytare för styrning av generella utgångar (E-fuse).
ESD testning, framtagning av skydd mot störningar samt EMC-avstörningsskydd till instrument för lastbilar. Verifiering av dito.
DC/DC Omvandlare BUCK topology ESD Testning EMC Lastbil Verifiering

Electronic housekeeper
Konstruktör
Aug 2003 - Dec 2004
Stockholm
100 %
Konstruktion av strömmätare för att avgöra status på hemelektronik (På/av/st.by).
Konstruktion Konstruktör Strömmätare

Tell IT online
Konstruktör
Jan 2002 - Jun 2003
Stockholm
100 %
Konstruktion av strömsnål DC/DC-omvandlare för övervakning av oljenivå.
DC/DC-omvandlare Konstruktion Konstruktör Övervakning

SAAB Tech
Konstruktör
Aug 2001 - Dec 2001
Stockholm
100 %
Konstruktion av DC/DC-omvandlare (CUK topology), elektroniskt kortslutningsskydd (E-fuse) med inbyggt sekventiellt på/avslag och AC 3-fas/DC spänningsövervakning.
CUK-topology DC/DC-omvandlare E-fuse Spänningsövervakning

Emerson
Konstruktör
Feb 2001 - Jun 2002
Stockholm
100 %
Konstruktionen av övervakningskort för AC/DC-, DC/DC-omvandlare med Motorola:s 68302 processor. Kortet innehåller spänningslogik, galvanisk isolerad strömmätningslogik, digitala in- och utgångar, seriekommunikation och styrning av kontaktorer. Verifieringsspecifikation skrevs för kortet som i skalad form användes för test av kortet. Övervakningskortet ingår som del i rack för strömförsörjning av radiobasstationer.
AC/DC DC/DC Motorola Dokumentation Verifiering

Ericsson ERA
Konstruktör
Jan 2000 - Jan 2001
Stockholm
100 %
Omkonstruktion av PowerPC-kort samt EMC-avstörning av detta. Kortet används för styrning av olika enheter såsom kraftförsörjning, fläktar, antenner osv ingående i radiobasstationer. En verifieringsspecifikation togs fram för kortet och en verifiering genomfördes.
PowerPC Konstruktion Konstruktör EMC-avstörning Kraftförsörjning Verifiering Dokumentation

Emerson
Konstruktör
Jan 1999 - Jun 2001
Stockholm
100 %
Konstruktion av AC/DC-, DC/DC-omvandlare i flyback respektive forward topology i effektområdet runt 1000W. Omvandlarna ingår som del i rack för strömförsörjning av radiobasstationer.

Adtranz
Konstruktör
Aug 1997 - Dec 1998
Stockholm
100 %
Elektronikkonstruktion av styrenhet för signalsystem till tåg. Kortet, som styrs från ett CPU-kort, styr och mäter lampströmmen till signalenheter. Kortet har även en avkänningskrets för jordfel och tre oberoende ”vakthundar”. Hög- och lågspänning är galvaniskt skilt från varann. Eftersom kortet är ett s.k. säkerhetsklassat kort innebär detta att cirka 50% av elektroniken upptas av övervakande samt felfallsstyrd logik. Internt genererar kortet spänningar, strömsignalvägar och kontrollord för att säkerställa säkerheten. En testspec. togs fram för kortet för produktionstest.
Elektronik Konstruktion Tåg Signalsystem CPU-kort Test

Lidköpings Machine Tools
Konstruktör
Aug 1996 - Jun 1997
Lidköping
100 %
Elektronikkonstruktion av styrenhet för PLC-maskiner. Korten innehåller EMC/ESD-skyddade galvaniskt isolerade drivsteg för utgångar/ingångar, seriekommunikation, ethernet-kommunikation, tangentbordsavkodare, LCD-drivning samt en PC104-bus avkodare.
PC104 Avkodare Konstruktion Elektronik PLC EMC ESD Ethernet

Ericsson EMW
Programvarukonstruktion
Feb 1996 - Jun 1996
Stockholm
100 %
Programvarukonstruktion i assembler samt framtagning av styrenhet för automatisk upp- och nedkoppling av samtal i sex olika telefonkanaler. Strömsnål konstruktion som kraftförsörjdes med linjeströmmen från telefonledningen. Programmet känner av ringsignaler samt olika tonsignaler och fattar ett händelsebeslut efter dessa signaler. Testutrustning togs fram för leveranstest av kortet.
Assembler Kraftförsörjning telefoni Test

Atlas copco controls
Konstruktör
Aug 1995 - Jan 1996
Stockholm
100 %
Konstruktion av styrkort till servo för styrning av hastighet, vinkel och moment till trefas asynkronmotorer. Styrkortet innehåller bl.a. en DSP av fabrikat Texas TMS320C50, en 10-bitars A/D-omvandlare samt en ASIC-krets speciellt framtagen för styrning av asynkronmotorer. Övriga funktioner som kortet innehåller är kristalloscillatorkoppling, kristallövervakningslogik, spänningsövervakning och strömmätningslogik. Mjukvara skriven i C togs fram för att testa funktionen hos kortet.
ASIC Asynkronmotor Kristalloscillator C Styrkort

Atlas copco controls
Konstruktion
Mar 1995 - Jun 1995
Stockholm
100 %
Konstruktion av servo för styrning av frekvens och ström till trefas asynkronmotorer. Servot innehåller, förutom styrlogiken till krafthalvledarna, även enheter som DC-DC omvandlare, spänningsövervakning, strömmätningslogik, kortslutningsskydd och en galvanisk separerad motortemperaturövervakning.

Traco AB
Utbildning
Jan 1985 - Dec 1989
Stockholm
100 %
Konstruktions-support och utbildning av kunder och säljare. Teknisk marknadsföring av nya komponenter (bl a kraftelektronik, mikrokontrollers och mikroprocessorer med tillhörande utvecklingshjälpmedel samt ASIC) på marknaden.
ASIC Utbildning Kraftelektronik Mikrokontroller Mikroprocessor

Ericsson Telecom
Test, Konstruktion, Utvärdering
Jan 1979 - Dec 1985
Stockholm
100 %
1984-1985
Grundutvärdering av seriell höghastighetsöverföring med ECL-teknik. Olika ECL-familjer, kort med olika impedanser samt olika typer av anslutningar användes i utvärderingen.

1982-1984
Hårdvarukonstruktion av övervakning/styrenhet till centralprocessorn i AXE.

1979-1982
Systemprovning (Test, rättning och verifiering) av nykonstruerat program (PLEX) och hårdvara för AXE-växlar.
Test Utvärdering Konstruktion Verifiering ECL AXE

Education

SIFU
RLC-komponenter för konstruktörer och ingenjörer
1999
Konstruktörer Ingejörer Komponenter

KTH
Civilingenjör elektroteknik
1993
Elektroteknik Konstruktion Elektronik Civ ing Civilingenjör KTH

Gymnasium
Teknisk linje el-tele
1979
Elektronik Telecom Teknik

Roles

Elektronikkonstruktör
Konstruktör
Testare
Verifiering

Languages

Svenska modersmål

Preferences

Full time
On site work
Right now

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.