Falkman Consulting

-
Suppliers
-
Gig
-
Response frequency
JF

Julija Falkman

Stöttar och utvecklar verksamheter med affärsnära HR
Jag är van att driva företagsövergripande initiativ och förändringsresor då jag i nästan 20 år arbetat som chef och ledare i olika branscher i såväl stora globala organisationer som i mindre bolag. Fokus har legat på HR där jag arbetat affärsnära såväl strategiskt som operativt över hela HR-området.

Experience

Stockholm Exergi AB
HR-direktör
Jun 2016 - Oct 2018
Stockholm
Satt i koncernledningen och var delaktig i de affärsstrategiska frågorna och hade ansvar för bolagets HR-verksamhet i allt från strategisk inriktning till det dagliga operativa arbetet.

Poolia AB
HR-direktör
Apr 2013 - May 2016
Stockholm
Ingick i koncernledningen och hade det övergripande ansvaret för det strategiska och operativa HR-arbetet.

Aktiv Kapital AB PRA Group
Nordisk HR-direktör med ansvar för HR och kommunikation
Apr 2011 - Apr 2013
Norden
Ingick i den nordiska ledningsgruppen och ansvarade för det strategiska och operativ HR-arbetet samt för kommunikationen

Education

Uppsalauniversitet
Linjen för personal- och arbetslivsfrågor - P-linj
1987
HR Management

Uppsalauniversitet
Tyska
1983
Tyska 40 p

Skills

HR-processer
Ledarskap
Onboarding/introduktion
Strategi

Roles

Coach ledarskap
HR projekt
Interim HR chef
Interim Senior HR- konsult

Languages

svenska
engelska
tyska

Preferences

Full time
Right now
Uppsala län
Stockholms län
Gävleborgs län
Västmanlands län
Södermanlands län

Strengths

Att jag tillföra olika perspektiv och är bra på att nyttja allas kompetenser i laget

Primary contact