PatrIT Konsult

PL

Patrik Larsson

PatrIT Konsult Inte utdelad
Databasutvecklare Oracle
Jag har med drygt 20 års erfarenhet av Oracle i olika roller en bred förståelse för vilka krav det ställs på 24/7 miljöer med extrema prestandakrav. Jag lyssnar in mina kunders utmaningar och kan omsätta dessa till tekniska lösningar och även implementera dem i praktiken.
Självklart kan jag de språk och verktyg som behövs för att ta upp de flesta tekniska roller som Oracle-utvecklare. Utöver det har jag lång erfarenhet av att arbeta med dataintegration och migreringar.

Erfarenhet

Exicom
Databastekniker
dec 2018 - jul 2019
Stockholm
100 %
Exicom utvecklar och säljer ett system för projekt- verksamhet- och ekonomistyrning. Systemet heter Copernicus. Jag administrerar, installerar, felsöker och underhåller detta system internt och ute hos kunder. Systemet heter består av databas, webbserver och tre olika gränssnitt plus en mobilapp. Systemet körs både på Windows Server och Unix/Linux.
Apache Webserver Tomcat Linux/Unix Windows Server SQL Shell-skript XML JSON Progress OpenEdge

CMPartner
Databasutvecklare
maj 2017 - feb 2018
Stockholm
100 %
Arbetat med företagets databas som innehåller information om alla nordiska länders aktiebolag. Data som lästes in kom från Creditsafe. Därefter var jag och de på contentavdelningen som såg till att kontrollera denna data.

Teknik/Metod: Oracle 11, Windows Server, SQL, PL/SQL, Shell-skript
Oracle PL/SQL SQL git shell-skript

ATG
Databasutvecklare, CM
sep 2016 - maj 2017
Stockholm
100 %
Implementerat versionhanteringverktyget GIT, skrivit SQL, PLSQL och shell-skript för att kunna köra Liquibase mot databaser. Ovanpå detta jobbat med GOCD för att sätta upp pipeline mot alla miljöer; allt från test till produktion.

Teknik/Metod: Oracle 11, Oracle 12c, Windows Server, SQL, PL/SQL, Shell-skript, Scrum, Git, Kanban, GOCD
Oracle PL/SQL Shell-skript GOCD Liquibase Scrum git Kanban SQL

ehälsomyndigheten
Databasutvecklare
dec 2014 - jul 2016
Stockholm
100 %
Ingick i ett databasutvecklingsteam som arbetade både med vidareutveckling och ärendehantering i förvaltning av ett antal system.
Ingick i utvecklingsprojekt för att utveckla databaser.

Tolkade krav, gjorde lösningar, utvecklade och testade efter de kraven.

Dokumenterade förändringar i intern och extern dokumentation.

Utförde produktionsförberedande arbete med databaser inför release.


Teknik/Metod: Oracle 10-11, Oracle Exadata, Windows, SQL, PL/SQL, Shell-skript, Scrum, Git, Kanban
Oracle PL/SQL SQL git liquibase Jenkins scrum shell-skript agilt

Arbetsförmedlingen
Qlikview utvecklare
jun 2014 - nov 2014
Stockholm
100 %
Förvaltning och vidareutveckling av Qlikview applikationer.

Teknik/Metod: Qlikview, Windows, Scrum, Kanban, Git, VB-skript
Qlikview Scrum Kanban git VB-skript

Vattenfall
Oracle DBA och databasutvecklare
aug 2013 - jun 2014
Stockholm
100 %
Tog hand om allt som rör Oracle; drift, utveckling, integrationer mot andra system. En stor del av uppdraget handlade om integration mellan produktionsdatabasen och omkringliggande system. De omkringliggande systemen låg i andra zoner och det fanns speciella krav hur dessa fick kommunicera med varandra.

Teknik/Metod: Oracle 10-12c, Unix, Windows, SQL, PL/SQL, Shell-skript, VB-skript, RMAN, Oracle AQ
Unix Windows Server PL/SQL SQL Shell-skript VB-skript RMAN Oracle AQ

Primelog
DBA, BI- och databasutvecklare
maj 2013 - jun 2013
Stockholm
100 %
Uppgradering av Qlikview-miljön till version 11. Omskrivning av samtliga Qlikview-applikationer att använda mindre antal makron och istället använda Qlikviews inbyggda funktionalitet som kom med version 10 av Qlikview.

Optimerade ETL-laddningar med PL/SQL. Var med och tog fram kraven för en ny typ av ETL-laddning till kunden.

Teknik/Metod: Windows Server 2008, Qlikview 10 (Server, Publisher, Desktop), Oracle 11, Scrum, Kanban
Qlikview Windows Server IIS Qlikview Server Qlikview Publisher Oracle 11 scrum kanban

UnitedLog
Oracle DBA, BI-/DW-arkitekt och databasutvecklare
sep 2007 - mar 2013
Stockholm
100 %
DW-arkitekt och databasutvecklare för flera datawarehouse. Vidareutveckling av existerande ETL-flöden samt utveckling av nya ETL-flöden. BI-arkitekt och systemutvecklare för Business Intelligence applikationen som gjordes i Qlikview. Ansvarig för den tekniska plattformen för BI-applikationen.

Teknik/Metod: Oracle 10-11 på HP/Unix, Qlikview 8.20, Qlikview 10 på Windows (Server, Publisher, Desktop), SQL, Windows-skript, Shell-skript, SQL, PL/SQL, Scrum, Kanban
Oracle 10-11 Qliqview Desktop Qliqview Publisher Qlikview Server SQL scrum PL/SQL Windows-skript Shell-skript Kanban

Tele2
Databasutvecklare
sep 2006 - aug 2017
Stockholm
100 %
Förvaltning och vidareutveckling ett av Tele2 europeiska datawarehouse. DW-databasen är byggd i Oracle 9.2 med hjälp av PL/SQL och som analysverktyg används Cognos. Prestanda- och ETL-optimering. Uppdraget innebar även att förvalta ett verktyg, MIS, som användarna skapade egna rapporter i.

Teknik/Metod: Oracle 9i på Windows, SQL, PL/SQL
Oracle SQL PL/SQL

Tre
Databasutvecklare, Team Leader
nov 2004 - jul 2006
Stockholm
100 %
Ingick i en grupp om fyra personer som tog hand om den dagliga verksamheten för 3:s datawarehouse miljö. I uppgifterna ingick bl.a. övervaka ETL-jobb, utveckla nya processer, utveckla och förbättra existerande ETL-flöden och identifiera problem och lösa dem, både proaktivt och reaktivt. Team Leader för gruppen de sista 6 månaderna. Rapporterade till Business Intelligence Manager.

Teknik/Metod: Oracle 10-11 på HP/Unix, SQL, PL/SQL, Shell-skript, IBM DataStage
Oracle 10-11 SQL PL/SQL Shell-skript HP/Unix DataStage

ConocoPhillips
Oracle DBA
sep 2004 - sep 2004
Stockholm
100 %
Prestandaoptimering av Oracle 7.3.4 databas på HP-UX. Felsökning och optimering av SQL. Teknik/Metod: Oracle 7.3.4, HP-UX, SQL, PL/SQL, Shell-skript
Oracle 7.3.4 HP-UX SQL PL/SQL Shell-skript

SonyEricsson
Oracle DBA och databasutvecklare
okt 2003 - jun 2004
Stockholm
100 %
Ansvarig för databasdelen av en mobiltelefon-applikation (PlayNow). Skapade datamodellen och implementerade modellen i databasen. Utvecklade databaspaket i PL/SQL för att hantera accessen till databasen. Ansvarig för prestandaoptimering av databasen under projektet. Utvecklade program i PL/ SQL och SQL för att ta ut statistik från databasen.

Teknik/Metod: Oracle 9i, SQL, PL/SQL, Unix, Windows, PowerDesigner, Toad
Oracle SQL PL/SQL Unix Windows PowerDesigner Toad

Outokumpu Copper Strip AB
Oracle DBA och databasutvecklare
apr 2003 - maj 2003
Västerås
100 %
Installation och konfiguration av Oracle9i Real Application Cluster databas på Windows 2000 Sever. Migrerade Oracle8i databas till Oracle9i. Skapade program och rutiner med RMAN för backup och recovery.

Teknik/Metod: Oracle 8i, Oracle 9i, Windows 2000 Server, Oracle Real Application Cluser, SQL, PL/SQL
Oracle 8-9 Windows 2000 Server Oracle Real Application Cluser SQL PL/SQL

Spray Network AB
Oracle DBA
apr 2003 - apr 2003
Stockholm
100 %
Teknisk assistans vid migrering av en 300 Gbyte Oracle 8.1.7 (OPS) databas från ett kluster till ett annat.

Teknik/Metod: Oracle 8.1.7, Sun Solaris, Shell-skript
Oracle Sun Solaris Shell-skript

SonyEricsson
Oracle DBA, databasutvecklare, Testare
nov 2002 - mar 2003
Stockholm
100 %
Ansvarig Oracle DBA och databasutvecklare för utvecklingen av SonyEricssons nya web-site, samt utvecklade ett system för att förhandsgranska inlagd data innan det läggs ut publikt på Internet.

Teknik/Metod: Oracle 9i, Unix, Windows, SQL, PL/SQL, Shell-skript, Rational Clear Case
Oracle Unix Windows SQL PL/SQL Shell-skript Rational Clear Case

Telia Mobile AB
Oracle DBA, Testare, Utredare
jun 2002 - sep 2002
Stockholm
100 %
Utredning hurvida uppgradering av databas, webserver, applikationsserver och operativsystem skulle påverka en befintlig applikation samt möjligheter att ta bort NULL värden från databasen, samt om det skulle löna sig att partitionera vissa stora tabeller.

Teknik/Metod: Oracle 8.1.6, Sun Solaris, SQL, PL/SQL, Shell-skript
Oracle Sun Solaris SQL PL/SQL Shell-skript

SBAB
Oracle DBA och databasutvecklare
jan 2001 - feb 2001
Stockholm
100 %
Skapade backup- och recoveryrutiner för en ny Oracle miljö som bestod av Oracle 8.1.6 på Sun Solaris och WebLogic. I uppdraget ingick även att dokumentera de vanligast förekommande databashaverierna och hur man återställer databasen från dessa.

Teknik/Metod: Oracle 8.1.6, Sun Solaris, SQL, PL/SQL, Shell-skript
Oracle Sun Solaris SQL PL/SQL Shell-skript Backup- och recoveryrutiner

Neonet AB
Oracle DBA och databasutvecklare
nov 2000 - apr 2001
Stockholm
100 %
Uppgradering av Oracle 7.3.4 till Oracle 8.1.7 på Windows NT. Prestandaoptimering av SQL- och PL/ SQL-kod. Installation och konfiguration av standby-databaser samt backup- och recoveryrutiner.

Teknik/Metod: Oracle 7.3.4, Oracle 8.1.7, Windows NT Server, SQL, PL/SQL, Visual Source Safe
Oracle Windows NT Server SQL PL/SQL Windows-skript Visual Source Safe

Telia Mobile AB
Oracle DBA och databasutvecklare
jan 2000 - apr 2000
Stockholm
100 %
Skapade Oracle 8.1.6 databaser i Sun Solaris-miljö för att köra ett nytt avtalssystem. Installerade och konfigurerade Application Server 4.0.8 och Oracle Forms Server 6i på Windows NT för att kunna köra Webforms.

Teknik/Metod: Oracle 8.1.6, Sun Solaris, SQL, Windows NT Server, Oracle Application Server, Oracle Forms Server
Oracle Sun Solaris SQL PL/SQL Windows NT Server Oracle Application Server Oracle Forms Server

Ericsson Business Consulting AB
Oracle DBA och databasutvecklare
dec 1999 - jan 2000
Stockholm
100 %
Utvecklade backup- och recoveryrutiner för systemet TeliaPayIT som hade Oracle 8.0.6 som databas och Sun Solaris som operativsystem. Backup- och recoveryrutinerna anpassades till Legato NetWorker.

Teknik/Metod: Oracle,Sun Solaris, Legato Networker, SQL, PL/SQL, Shell-skript.
Oracle Sun Solaris SQL PL/SQL Shell-skript Legato Networker

Poolia Sverige AB
Oracle DBA och databasutvecklare
nov 1999 - sep 2002
Stockholm
100 %
Ansvarig för Oracle 8.0.5 databaser på Digital Unix som körde Oracle Applications och Oracle 8.1.7 databaser på Linux (Suse) samt ansvarig för Web Application Server 3.0 och Oracle Application Server 4.0.8. Utvecklade och implementerade alla backup-rutiner av Oracle- och MySQL-databaser.
Exempel projekt:
• Integrering Oracle Applications och Svensk Lön från Tieto Enator via intergrationsservern iCore.

• Skapade ett system för att skicka och ta emot data mellan Oracle Applications och Svensk Lön från
• Tieto Enator via brokern iCore. Systemet är uppbyggt av SQL, PL*SQL och Shell-skript.
• Skapade en Oracle 8.1.7 databas på Linux för tidrapportering via Internet. Alla databasanrop sker med databaspaket (PL/SQL). Databasen är replikerad från produktionsdatabasen. Skrev rutiner för att läsa över data från denna databas till produktionsdatabasen (som kör Oracle Applications). Dessa rutiner skrevs med SQL, PL/SQL och Shell-skript.
Oracle SQL PL/SQL Shell-skript Windows-skript Windows Server Oracle Application Server MySQL Unix/Digital Tru64

Luftfartsverket
Oracle DBA och databasutvecklare
sep 1999 - okt 1999
Stockholm
100 %
Konfigurerade Oracle 8.0.5 databas i HP-UX-miljö för acceptanstester av nytt behörighetssystem på Arlanda. Tuning av SQL och PL/SQL.

Teknik/Metod: Oracle, HP-UX, SQL, PL/SQL, Shell-skript
Oracle HP-UX SQL PL/SQL Shell-skript

Slottet
Oracle DBA
apr 1999 - maj 1999
Stockholm
100 %
Installerade och konfigurerade Oracle 8.0.5 databas i Windows NT-miljö för ett registersystem utvecklat i Visual Basic.

Teknik/Metod: Oracle, Windows NT Server, SQL, Windows-skript
Oracle Windows NT Server SQL Windows-skript

Stockholm Energi Elnät AB
Oracle DBA och databasutvecklare
aug 1998 - dec 1998
Stockholm
100 %
Utvecklade och implementerade ett differentierat behörighetssystem i Oracle 7.1.6 i Windows NT-miljö för ett system utvecklat i Oracle Forms 4.5. Viss anpassning i Oracle Forms 4.5 var nödvändig. Migrering av Oracle 7.1.6 databas till Oracle 7.3.4 databas. Installation, konfiguering och tuning av denna databas i NT-miljö och därefter Oracle DBA för utvecklingsavdelningen.

Teknik/Metod: Oracle 7.1.6, Oracle 7.3.4, Windows NT Server, SQL, PL/SQL, Windows-skript
Oracle Windows NT Server SQL PL/SQL Windows-skript

Kuwait Petroleum Svenska AB
Oracle DBA och databasutvecklare
mar 1997 - jul 1998
Stockholm
100 %
Drift och vidareutveckling av transaktionsintensiva ekonomi- och lagersystem i Oracle/Unix-miljö. Teknik/Metod: Oracle 7.1.6, Oracle 7.3.4, Unix (Sun Solaris, Pyramid DC/OX), SQL, PL/SQL, Shell-skript

Kunskaper

Git
Liquibase
Oracle
PL/SQL
SQL

Roller

Databasutvecklare
DBA

Preferenser

Heltid
Distansuppdrag
På plats
Just nu

Konsultchef

Skapa ett konto eller logga in för att se kontaktuppgifter.
Ladda ned som PDF - Denna tjänst är enbart tillgänglig inloggad.