Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Jenny Ogebrant

Available as consultant
Certifierad projektledare leder organisationer i förändring
Jenny kan snabbt sätta sig in i kundens utmaningar och har förmågan att finna lösningar och vägar fram, både tillsammans med andra människor och enskilt när så behövs.
Hon har stor erfarenhet av att leda och samverka med olika typer av intressenter, alltid med uppdragets mål och kundens bästa för ögonen.

Experience

Myndigheten för digital förvaltning
Projektledare
Jan 2021 - Pågående
Distans
Full time
Anskaffat och etablerat digital samverkansplattform
#projektledning #uppdragsledning
Myndigheten för digital förvaltning
Uppdragsledare
May 2020 - Mar 2021
Gävle (distans till Sundsvall)
Full time
Projektledare för Hack for Sweden, upphandlingsprojekt av systemlösning för samarbets- och innovationsplattform, analysuppdrag till Regeringskansliet
projektledare
uppdragsledare
event
analys
innovation
digitalisering
Gävle kommun
Projektledare
Nov 2018 - Nov 2019
Gävle
Full time
Upphandling, avtalssignering, PUB-avtal, implementering av flera HR-system för tusentals användare
molntjänst
leverantörskontakter
implementering IT-system
förändringsledning
upphandling
Lantmäteriet
Projektledare
Aug 2017 - Jun 2018
Gävle
Full time
Utvecklat nytt it-system för registering av pantbrev för Sveriges 3,2 miljoner fastigheter. Stor komplexitet, 5 agila it-team ansvarade för utveckling. Beroende till utveckling hos Sveriges banker och kreditinstitut.
systemutveckling
agila team
Samarbete
PraktiskProjektStyrning
Försäkringskassan
Projektledare
Aug 2016 - Jun 2017
Söderhamn
Full time
Utveckling av it-system och anpassning av verksamhetsprocesser pga lagändring inom förmånen Bilstöd.
Verksamhetsutveckling
Cobolt
Processer
Pejl
Region Gävleborg
Projektledare
Dec 2009 - Mar 2016
Gävle
Full time
Infört vård på distans, självincheckning, ledningssystem och dokument- och ärendehanteringssystem
Hälso- och sjukvård
Specialistvård
Mottagningar
Ärendeprocess
Dokumenthantering
Diarie- och registratur
Verksamhetsutveckling
ProjektiL

Education

SCALED AGILE, INC
Certifierad enligt SAFe
2017
DSDM Consortium
Agile Foundation Certificate
2016
Svenskt Projektforum
Certifierad enligt IPMA-C
2014

Roles

Projektledare

Preferences

Part time
Remote work
On site work
Right now
Stockholm

Strengths

Lyhörd
Målinriktad
Kommunikation
Involvering och delaktighet
Engagemang