Transformation Hub AB

-
Suppliers
1
Contractor
-
Response frequency

Dennie Roserell

Senior konsult och ledare med expertis inom affärsutveckling och digitalisering
Dennie är en mycket erfaren och trygg ledare med gedigen bakgrund inom flera branscher. Detta från ledarroller där han lett människor och verksamhet mot förbättrad kvalitet och leverans. Dennie är en relationsorienterad ledare som arbetar i gränslandet mellan verksamhet och IT där målet är att arbeta tillsammans med gemensamma mål. Dennie har 20-års erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering. Dennie är som person och ledare prestigelös och mycket drivande och pragmatisk och den som ser till att saker händer och den som ser till att gå i mål, tillsammans.

Experience

Transformation Hub AB
VD
Jun 2018 - Pågående
Stockholm
Transformation Hub är ett företag med mycket erfarna managementkonsulter och samskapande ledare som är experter på transformation. De levererar tjänster och all form av expertis inom affärs- och verksamhetsutveckling och digitalisering. Vårt fokus är helheten och att leda transformationsprojekt som ger riktig förändring både i tanke och hjärta med mål att skapa den utväxling som transformationen ger. De hjälper sina kunder i sin digitala resa och i sin affärsmässiga transformation och kontinuerliga positionering.

I sin roll som VD ansvarar Dennie för försäljning, affärsutveckling, tjänsteutveckling och är även själv interimskonsult inom ledarskapsområdet med fokus på verksamhets- och affärsutveckling med hjälp av bl.a. digitalisering och organisationsutveckling.
Affärsutveckling Organisation Ledarskap Verksamhetsutveckling Affärsplanering Tjänsteutveckling Produktutveckling Rekrytering Försäljning Interim

Sveriges Läkarförbund
Interim Verksamhets- och Digitaliseringsstrateg
Jun 2018 - Mar 2019
Stockholm
Kajsa Värna  
Dennie ansvarar för all IT på förbundet och säkerställer att den operativa och dagliga IT-leveransen fungerar samtidigt som att skapa de förutsättningar i form av strategier, rutiner och leverantörsuppföljning som krävs för att genomföra förbundets planerade digitalisering. Ansvar för att ta fram IT-Strategi och att etablera en förvaltningsorganisation baserat på en genmförd IT-Audit på avdelningen som Dennie ledde. Dennie ansvarade också för att rekrytera den nye IT-Chefen. Förbundet driver ett 10-tal digitaliserings- och verksamhetsutvecklingsprojekt där Dennie var projektledare för tre av dessa projekt bl.a. nytt ERP och CRM-system, uppdaterade verksamhetsprocesser, digital arbetsplats och dokumenthantering.
CIO IT-Strategi Strategi Digitalisering Projektledning IT-Audit IT-Chef Verksamhetsutveckling Procesutveckling Salesforce

Arbetsförmedlingen
Digitaliseringschef
Aug 2016 - Jun 2018
Stockholm
Dennie är ledande i arbetet med att förnya och göra om myndigheten i grunden. Kanske en av de mest spännande transformationerna inom offentlig sektor just nu. Dennie leder arbetet med den externa digitala transformationen inom jobtech-området. Dennie hade helhetsansvaret inkl. förvaltning, drift och utveckling för detta område. Dennie’s mål var att skapa högre omsättning och större flexibilitet på arbetsmarknaden. De tjänster som Dennie’s avdelning på ca 150 anställda varav 7 chefer i Dennie’s ledningsgrupp hoppas kunna erbjuda till sina 2,5 miljon+ kunder är kvalitativa och värdeskapande digitala tjänster som sätter kunden och deras behov i centrum. Dennie har stort fokus på innovation genom automatisering, maskininlärning och AI. Dennie rapporterar till verksamhetsområdeschefen och sitter i verksamhetsområdets ledningsgrupp och i IT’s ledningsgrupp.
Digitalisering upphandling sourcing chef ledare strategi verksamhetsutveckling kommunikation kultur leverans

Axstores
Interim COO
May 2016 - Aug 2016
Stockholm
Dennie ansvarade för att definiera en ny operationsorganisation i de nya bolag som skulle tillhandahålla digitala tjänster till koncernbolagen. Operations bestående av fyra avdelningar med ca 45 anställda och fyra chefer rapporterande till Dennie och hans ledningsgrupp. Dennie byggde en stark organisation och ett fundament att bygga vidare på för att möjliggöra en transformation av verksamheten med hjälp av digitala lösningar. Dennie ansvarade tillsammans med edning att ta fram en omnichannelstrategi för att sätta kunden i centrum på ett sätt som koncernen aldrig gjort tidigare. Dennie rapporterade till VD för Axstores IT och var en del i företagsledningen.
COO Affärsplan Budget Affärsutveckling Omorganisation Organisation Due Dilligence ledare Chef Infrastruktur

International Copyright Enterprice, ICE
CIO
Apr 2013 - Apr 2016
Stockholm
ICE är en internationell marknadsledare inom outsourcing av managering av internationell musikcopyright. Vi ledde på allvar den digitala transformationen inom musikbranschen. Detta gjorde vi genom en ny revolutionerande teknik där vi för första gången byggde konsoliderade digitala tjänster. På detta vis revolutionerade vi på allvar musikbranschen.

Dennie byggde en internationell digitaliseringsavdelning från grunden. Detta med kontor i Sverige, England och Tyskland. Det Dennie gjorde vara att länka de tekniska framstegen genom den senaste tekniken för att driva på och förändra verksamheter och till och med en hel bransch. Dennie byggde upp tre avdelningar: Product Development, Support & Operations och PMO & Test. Med ca 30 anställda och tre chefer i Dennie’s ledningsgrupp. Dennie rapporterade till group CTO i England och satt med i den globala globala ledningsgruppen för IT och företagsledningen i Sverige.
CIO Strategi Utveckling Drift Leverans Rekrytering Affärsplan Affärsutveckling Organisationsutveckling Verksamhetsutveckling

H&M
Interim Head of Digital Signage & Media In Stores
Jan 2013 - Apr 2013
Stockholm
H&M är ett globalt företag och varumärke (Som inkluderar COS, & Other Stories, Monki, Cheap Monday och Weekday) som inte bara säljer kläder utan en livsstil som både är fashionabel och samtidigt hållbart. Med 160000+ anställda på 65+ marknader så är H&M sannerligen globalt.

Dennie ledde de transformativa internationella initiativen inom digital signage och media in stores i de globala butikerna. Dennie ansvarade för att koppla ihop kraften av digitaliserad kommunikation och marknadsstrategier för att på riktigt dra nytta av den digitalisering som detta innebar. Detta genom innovation och en digital strategi. Dennie ledde två globala team för att leverera tjänsten Digital Signage och Media In Stores.
Digital Signage Förvaltning Livscykelplanering Implementation Leverantörsstyrning Tjänsteutveckling Paketering ledare Förhandling Avtal

Nexus
Director of Services & Operations
Nov 2007 - Jan 2013
Stockholm
Dennie byggde upp affärsområdet Services & Operations från grunden och ledde tre avdelningar: Professional Services, Support och Molntjänster. Med totalt ca 40 anställda i Sverige, Indien, USA, England, Tyskland och Ukraina varav 3 chefer rapporterande till Dennie i hans ledningsgrupp. Dennie ledde sälj- och verksamhetsutvecklingsinitiativen och hans affärsområde var en av de första i branschen att bygga upp molnbaserade tjänster inom det digitala säkerhetsområdet, IAM. Med Autentiseringar och signerigar. Dennie rapporterade till VD och var med i företagsledningen. Dennie överträffade intäktsmålen under samtliga kvartal från dag 1 och ökade intäkterna med 50 % på årsbasis från år 1.
COO Tjänsteutveckling Affärsutveckling Sälj Leverans Support Professional Services IAM Programledning Försäljning

Dynamic Architecture & System
VD
Jan 2004 - Nov 2007
Stockholm
Dennie var grundare och VD för en lokal e-tidning i södra Stockholm (shreel). Tidningen drevs av en redaktion på 3-5 personer. Dennie ansvarade för annonsförsäljning och affärsplan.

Ex på projekt som Dennie drev under uppdragstiden:
• CMS-implementationsprojekt som Dennie drev och ansvarade för med mål att upphandla och driftsätta affärskritiskt content management system.
media Försäljning Redaktör Annonsering Online CMS Ledarskap

TB-Konsult
Konsultchef
May 2002 - Jan 2003
Stockholm
Dennie var konsultchef och ansvarade för kundbearbetning och försäljning av konsulter inom teknik och logistik för 15-20 konsulter. Främst mot läkemedelsdistributionsområdet bl.a. Tamro som distribuerar läkemedel åt apoteksbolagen. Dennie skapade personligen nya affärsmöjligheter och ökad omsättning för konsultbolaget i sin helhet med 5 %. Dennie rapporterade till VD och satt i företagsledningen.

Ex på projekt som Dennie drev under uppdragstiden:
• Kundbearbetningsprojekt där Dennie ansvarade för att bearbeta nya kunder inom distributionsbranschen med mål att leverera konsulttjänster till nya kunder
konsulting teknik försäljning ledarskap logistik services

Wannago
Utvecklingschef
Jan 2001 - May 2002
Stockholm
Dennie var utvecklingschef och ledde tre utvecklingsteam med totalt 15 medarbetare inom e-handelsverksamhet med ansvar för affärskritiskt boknings- och biljettsystem med kunder över hela Europa. Dennie ansvarade för all nyutveckling och förvaltning av den egenutvecklade biljettplattformen. Dennie rapporterade till VD och satt i ledningsgruppen.
utveckling ledarskap ehandel online team

Spray Ventures
Utvecklings- och driftschef
Jan 2000 - Jan 2001
Stockholm
Dennie var utvecklings- och driftschef med ansvar för hela IT-utvecklingscykeln från ax till limpa dvs. nyutveckling, förvaltning och drift. Dennie ledde tre team med totalt 12 medarbetare inom utveckling och drift för utveckling och förvaltning av egenutvecklat e-handelssystem för försäljning av hemelektronik. Dennie rapporterade till VD och satt i företagsledningen.
utveckling drift ledarskap ehandel logistik erp crm

Bustech Sweden/Getpowered
Produktchef & Kundansvarig
Aug 1998 - Dec 1999
Stockholm
Dennie var produktchef med ansvar att bygga en ehandelsplattform kopplat till ERP-systemet FDT Avance- Detta med mål att koppla ihop lager, logistik, distribution och försäljning. Dennie ledde två team av utvecklare och produktutvecklare med 8-10 medarbetare som ansvarade för att utveckla och förvalta det egenutvecklade webbaserade e-handelssystemet e-commerce. Dennie snavarade också för försäljning och kundbearbetning inom Enterprise segmentet. Dennie rapporterade till VD och satt i företagsledningen.
Produktutveckling ledarskap utveckling försäljning kundansvar

Personality traits

Visste ni att...
Jag älskar att laga mat och bjuda vänner på fantastiska middagar
Hade ni en aning om...
Att jag är både ingenjör, beteendevetare och gammalt tennisproffs
Ja det är nog så...
Att jag är en Amerika-nörd då jag älskar allt som har med Amerikansk politik att göra
När du ser mig...
Visste du inte att jag är gammal rejvare

Education

Södertörns Högskola
Fil. Mag. Religionsvetenskap
2007
Statsvetenskap Religionsvetenskap Genusvetenskap Sociologi Kommunikation

Nackademin
Högskoleingenjör, Data/Teleteknik
1999
Teknik Programmering Projektledning Implementationer Analys

Skills

Affärsplanering
Affärsutveckling
Agil Utveckling
Agresso
Audits
Avtal
Avtalsuppföljning
Budgetering
Carve Outs
Change Mangement
Coaching
CRM
Drift
Due Dilligence
Ekonomi
Ekonomistyrning
Engelska
Förhandling
Förändringsledning
Governance
Information Management
Informationssäkerhet
Infrastruktur
Integration
Interim Management
ITIL
IT-Säkerhet
Kanban
Kommunikation
Komplex Försäljning
KPI
Krav
Ledarskap
Ledning
Leverantörsstyrning
LOU
Microsoft
OLA
Omorganisering
Organisationsutveckling
Partnerskapande
pm3
PPS
Prince2
Projektekonomi
Projektledning
Projektledning
PROPS
Rapportinstruktion
Scrum
SLA
Sourcing
Strategi
Styrelsearbete
Svenska
Systemutveckling
TAL
Upphandling
VD-Instruktion
Verksamhetsutveckling
Visma
Ägardirektiv

Roles

Affärsområdeschef
Avdelningschef
CEO/VD
CIO
COO
Infrastrukturchef
IT-Chef
Programledare
Projektledare
Tjänstechef

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Full time
Remote work
Right now
Stockholms län
Östergötlands län
Södermanlands län

Strengths

Positiv
Modig
Passionerad
Bred kunskap
entusiasmerande
Snabb
Tydlig
Kommunikativ
Relationsskapande
Hittar nya sätt/lösningar

Primary contact

Dennie Roserell
Senior konsult