Nordforce Technology AB

4
Suppliers
1
Contractor
-
Response frequency

Marcus Hallén

Konsult inom systemutveckling
Marcus har ett brinnande intresse för programmering och teknik vilket han gärna ägnar tid åt på fritiden med egna projekt. Marcus har framförallt erfarenhet inom webbutveckling och jobbar helst i en backend eller fullstackroll. Som person är han driven, målinriktad och tar sig gärna an utmaningar. Han är en uppskattad teammedlem som gärna delar med sig av sina kunskaper.

Experience

Nordforce Technology AB
Konsult inom fullstackutveckling
Nov 2018 - Pågående
Stockholm
Marcus arbetade i ett team bestående av 5 personer. I projektet länkades data från olika sajter till kundens hemsida för att förbättra och optimera sökfunktionen för kundens användare. Marcus arbetade med backend-tjänsten, utformning av datamodell, implementation, testning, uppkoppling mot REST-tjänster och lokal infrastruktur samt distribution.
Java EE Oracle Jenkins Jira JBoss/Wildfly Soap REST TDD CD/CI

Konsult inom frontendutveckling
Apr 2018 - Nov 2018
Stockholm
Marcus utvecklar styrsystemmjukvara för hantering av elektromekaniska produkter i ett avancerat system för hantering av avfall med automatiserad källsortering. Han har implementerat grafisk visualisering i realtid av status och händelseförlopp i systemet då det ställs stora krav på usability där användaren snabbt ska kunna skapa sig en uppfattning om vad som pågår i ett komplext system. Marcus utvecklade även en hantering av RFID-nycklar samt deras kopplingar till utrymmen, personer och accessrättigheter. I arbetet ingår bl. a. design av databas, säker inloggning, rollhantering samt UI-design. Teamet består av 3 utvecklare där Marcus ansvarar för frontend-delen, såväl design som programmering.
Java AngularJS Typescript Angular 2-5

Nordforce Technology AB
Systemutvecklare
Feb 2018 - Apr 2018
Stockholm
Marcus arbetade i ett fyra personers team med ett projekt inom spelifiering (gamification). I projektet utvecklades en första version av ett 3D-spel med vilket barn inom vården kan svara på frågor om deras hälsa i en miljö som är både välkänd, lustfylld och icke betungande. Teamet använde Unity som plattform och spelmotor. Som versions-hanteringssystem användes Unity’s egna Collaborate. Till modellering av 3D-grafik och animationer nyttjades Blender. Marcus agerade systemarkitekt och bidrog med utformning av fundamentet i programmet samt även vissa grafiska animerade komponenter.
C# Unity Blender

IquestAB
Systemutvecklare
Sep 2017 - Dec 2017
Stockholm
Java Angular 2 SQL
Webbutvecklare
Sep 2017 - Dec 2018
Stockholm
Systemutveckling av Orbiq, en webbaserad plattform som hjälper fastighetsägare och driftorganisationer inom offentlig och privat sektor att samordna sina automationssystem och uppkopplade anläggningar.

Personality tests

Education

Jensen Education
Systemutvecklare Java
2018
JavaSE SQL JavaEE Scrum NoSQL

Linköpings Universitet
Högskoleingejör i Byggnadsteknik
2014
Matematik Fysik Dimensionering BIM Visualisering Konstruktionsteknik

Skills

C#
Java
Angular
C++
JavaScript
Scrum
SQL

Roles

Backend
Frontend
Fullstack

Languages

Engelska
Svenska

Preferences

Full time
Right now

Primary contact