Erik Hansen

Konsult 4Real AB Not shared
Konsult
Erik är en ambitiös medarbetare som är sugen på nya utmaningar, har lätt för att bli engagerad i det han arbetar med och driva fram smarta lösningar. Erik är en duktig lagspelare då han trivs att umgås och lösa problem med nya människor. Han är strukturerad, utåtriktad, driven och målriktad, har god förmåga att analysera, strukturera problem och hitta lösningar.Med sina utbildningar inom både datateknik och bioteknik är Erik en mångsidig medarbetare med bred kunskapsbas.

Experience

4 Real AB
Konsult
Mar 2018 - Pågående
Stockholm
100 %
Konsult inom inbyggda system, C++, C, Embedded systems
C C++ Inbyggda system Embedded systems

My Academy
IT-ansvarig
Dec 2011 - Jan 2018
Stockholm
100 %
I rollen ingick
Ansvara för driften och vidareutvecklingen av IT-verksamheten som nätverk, mejlservrar, datorpark, telefonväxlar, skrivare etc.

Ansvara för inköp, kontakt med leverantörer och upphandlingar inom IT-området.

Ansvara för IT-budget och kostnader.

Projektleda IT-relaterade projekt.

Skapa och upprätthålla IT Policy.

Ansvara för IT-säkerhet, inkluderat GDPR.

Ge support till användarna gällande företagets IT infrastruktur.

Utvecklade och genomförde utbildningarna i hanteringen av CRM systemet för personalen.

Administration av Windows/Mac klienter, office 365, sharepoint, AD, Google suite.
Förvaltning Administration Projektledning Budget Programmering Office 365 Sharepoint Drift IT-support IT-ansvarig

My Academy
Systemägare för moder och dotterbolaget (Sverige/Danmark)
Jan 2011 - Jan 2018
Stockholm
100 %
Kontinuerlig kravställning, utveckling, integration och testning. I rollen ingick:

Ansvara för bevakning, underhåll samt utveckling och framtida funktionalitet i systemen gällande datasäkerhet, antivirus, backup och andra kvalitetsaspekter.

Ansvara för att systemen används på ett kvalitetsmässigt, kostnadseffektivt och driftsäkert sätt.

Ansvara för uppgraderingar av systemet utifrån förvaltningsperspektiv att efterleva regulatoriska krav och att det finns leverantörssupport.

Bevaka och ansvara att systemen efterlever lagar och föreskrifter gällande, dokumentation, förebyggande underhåll, backup, behörighet, revision, virus och klassning av informationskritikalitet

Planera och genomföra tester vid t.ex. uppgraderingar eller release av ny funktionalitet.

Agera användarstöd och rådgivare till verksamheten

Ansvara för dotterbolagets system i Danmark
Projektledning Förvaltning Testning Porgrammering Kravställning Budget Säkerhet Dokumentation

Aurora IT Systems AB
Teknisk support
Jan 2004 - Dec 2007
Täby
100 %
Ansvara för internationella marknaden inom försäljning och marknadsföring av dataåterställning .
Utveckling och underhåll av företagets webbplats med HTML och Javascript.
Kunskaper inom dataåterställning, säker lagring av känslig information, backupsystem, användning av AceLabs.
HTML Datorer IT support Försäljning Marknadsföring Programmering Nätverk TCP/IP

Intressen

Personality tests

Extraordinarily caring, social and popular people, always eager to help.

Education

Kungliga Tekniska Högskolan
Datateknik
2015
Datavetenskap Ingenjör Datateknik

Kungliga Tekniska Högskola
Bioteknik
2011
Kemi Mikrobiologi

Skills

Active Directory
Applications
Budget
Computer management
Customer Service
Documentation
Dokumentation
Drift
Engelska
English
Hardware
HTML
Implementation
Installation
IT förvaltning
IT support
Kravställare
MS Office
Office 365
Operating Systems
Outsourcing
Projektledning
Support
Svenska
Team Player
Troubleshooting
Windows
Avtal
Confluence
Ethernet
Excel
iOS
Microsoft Office
Mobile
Networks
Nätverk
Osx
Outlook
Routing
Sharepoint
TCP/IP
Training
Upphandling
Wi-Fi
Word
Agile
BASIC
Cisco routers
ITIL
Java
Linux
Mac
MS DOS
PPS
SCRUM
Wireshark
Assembler
C++
VMware

Roles

IT administratör
IT ansvarig
IT support
Systemförvaltare
Projektledare
Programmerare

Languages

Svenska
Engelska
Ryska

Preferences

Full time
On site work
Right now
Örebro
Stockholm

Strengths

Analytisk
Driven
Engagerad
Lösningsorienterad
Lagspelare
Social

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.