Angelika Skog

Projektledare/Product Owner/Kravanalytiker Ajlis AB Available now
Senior konsult med fokus på användbarhet
Bred kompetens och lång erfarenhet inom webb/digitala projekt.
* IT/Utveckling, design, UX, tillgänglighet
* Interna och externa lösningar
* Mindre till stora komplexa projekt
* Offentlig verksamhet - Stora multinationella bolag

Mål att hjälpa kunder till välfungerande, kostnadseffektiva lösningar som möter behoven på ett användbart och tillgängligt sätt. Är engagerad och drivs av att skapa mervärde.

Tillgänglig som: Projektledare, Product Owner, Scrum Master, Kravanalytiker. Verksamhetsanalys, förstudier, strategi, förvaltning, organisation, support

Experience

Ajlis AB
Senior konsult i egen regi
Jul 2015 - Pågående
Uppsala och Stockholm
100 %
Som konsult i egen regi kan Angelika hjälpa sina kunder med varierade tjänster.
- Leda, definiera agila projekt
- Utreda, analysera och definiera verksamhetskrav inom- och inför kommande projekt.
- Planera inför och leda projekt - från plan till mål.
- Hantera och specificera krav från verksamheten inför utförande i projektet/sprintar.
- Organisera, utbilda och sätta strategier för verksamheten.
Styrka: prestigelös och involverande ledarstil, med ett positivt och innovativt sätt att approchera utmaningar.
Kravanalytiker Förstudier Rådgivare Tester Strategi Analys Agil Verksamhetsanalytiker Projektledare Product Owner
Sigtuna kommun
Projektledare införande av ny kommunal extern webbplats
Oct 2018 - Dec 2019
Sigtuna/Märsta
100 %
Övergripande projektansvar under införandet av Sigtuna kommuns nya webbplats. Uppdraget innebar bland annat:
- Projektledning såsom planering, budget och uppföljning.
- Hämta in, analysera och specificera krav från verksamheten
- Identifiera lagar och rekommendationer för offentlig verksamhet. Förmedla information till- och involvera verksamheten i dessa.
- Involvera verksamheten: informera, planera och instruera för verksamhetens delaktighet i projektet.
- Specificera krav till leverantörer, följa upp leverantörernas åtaganden.
- Testa, återkoppla och förankra ny funktionalitet.
- Starta, lansera och avsluta projektet.
- Förbereda inför verksamhetens underhåll och vidareutveckling av webbplatsen.
- Förbereda inför förvaltningen av webbplatsen.
Projektledning Projektansvar Analys Kravhantering Offentlig verksamhet Tillgänglighet Användbarhet Jira Sitevision Verksamhetsutveckling
Ledarna
Rutiner GDPR
May 2018 - Jun 2018
Stockholm
100 %
Se över rutiner och framtagna dokument och information avseende GDPR. Att ge rekommendationer och förslag till genomförande av hur Ledarna ska arbeta vidare med GDPR avseende deras externa webbplatser och externa kanaler.
GDPR Rutiner Uppföljning Rekommendationer
Skanska AB
Projektledare
Jul 2017 - Dec 2017
Stockholm
100 %
Projektledning av designarbete som från beställarsidan inom projektet att ta fram design för utvecklingsarbetet att utveckla Skanskas nya nationella koncernwebbplatser och sajtväljare. I arbetet ingick traditionella projektledaruppgifter såsom att specificera verksamhetens krav och leverera dessa till leverantören. Att utvärdera och följa upp leverantörens estimat och följa upp förbrukad tid och tidrapporter. Att ta emot och utvärdera leveranser. Att beskriva leveranser till arkitekter och utvecklare som pbi:er inför en ny sprint eller till backlog.
Ledarna
Projektledare ny webbplats
Jun 2016 - Mar 2018
Stockholm
100 %
Projektledare för utvecklarsidan vid utveckling, implementation, integration och lansering av www.ledarna.se ny webbplats. Traditionella projektledaruppgifter såsom budget och uppföljning, resursplanering, dokumentation, mm. Dessutom funktionstester, utbildning, rådgivning mm.
Projektledning Agilt Dokumentation Tester Episerver Integration Externwebb Medlemswebb Användbarhet WCAG 2.0 AA
Ledarna
Projektledare
Apr 2016 - Jan 2017
Stockholm
100 %
Projektledning: förvaltning och vidareutveckling av Ledarnas publika webbplats och intranät, samt de projekt som var relaterade till dessa webblösningar. I jobbet ingick traditionella projektledaruppgifter så som budget och uppföljning, offerera och estimera nya uppdrag/projekt, resursplanering och koordinering, rådgivning. Dessutom samla in och analysera krav, utbildning, tester, mm.
Projektledning Tester Offert och estimat Koordinering Budget och Uppföljning Förstudier Kravanalys
Skanska AB
Analytiker och rådgivare
Mar 2016 - Dec 2017
Stockholm
100 %
Fånga upp, analysera och konkretisera verksamhetens krav i utvecklingsprojektet för Skanskas nya nationella koncernwebbplatser. Specificera kraven inför design, eller att realisera design i genomförbara utvecklingsuppgifter. Att förtydliga och arbeta fram lösningar tillsammans med utförare (arkitekter, designers och utvecklare). Testa såväl inom en iteration som efter i samband med installation. Att förankra ny funktionalitet och utbilda verksamheten. Vara rådgivare till projektägare och projektledare avseende diverse projektrelaterade frågor så som planering och genomförande, men främst gällande användbarhet (UX) och tillgänglighet både i design och utvecklingsfasen.
Kravanalys Användbarhet (UX) WCAG 2.0 AA Tester Uppföljning Förankring Utbildning Rådgivare Internationellt Scrum
Förstudie nationella koncernwebbplatser
Jul 2015 - Feb 2016
Stockholm
100 %
Drev och genomförde förstudie åt Skanska för deras 11 nya nationella koncernwebbplatser. Syftet med förstudien var att definiera unika och gemensamma behov hos de 11 ländernas verksamheter. Att analysera och förtydliga webbplatsernas roll och behov för att förtydliga Skanskas varumärke, erbjudanden och roll i samhället. Att specificera och ge rekommendationer åt kommande utvecklingsprojekt avseende externkommunikation och interaktion på webben som riktar sig till Skanskas externa målgrupper i de olika länderna. Förstudien berörde bland annat: Strategi, tonalitet, målgrupper och målgruppsinriktning, synergier och unika behov, teknik och genomförande, design och layout, struktur och funktionalitet, samt projektorganisation och organisation inom verksamheten, support och utbildning.
I förstudien ingick planering, förankring, förberedelser, benchmarking, intervjuer, analys av webbplatser, dokumentation, uppföljning och rapportering.
Förstudie Analys Benchmarking Intervjuer Dokumentation Förankring Planering Internationellt In English Webb

Skanska AB
Group Functional Manager
Oct 2011 - Jul 2015
Stockholm och globalt
100 %
Funktionellt ansvarig för Skanskas koncernwebbplatser (global och nationella) och intranät. Samla in behov, kravställa, specificera, testa och leda planeringen av utvecklingen av de olika webbaserade lösningarna (Episerver, Sharepoint, div .Net baserade lösningar). Ansvarig för att leda och supportera de nationella webb och intranät teamen. Vara delaktig i och leda diverse interna projekt - webbprojekt, förstudier, implementationsprojekt, etc. Ansvara för Skanskas domänportfölj. Vara delaktig i diverse upphandlingar av globala system och verktyg. Planering och strategiarbete. Vara rådgivande avseende strategi, design, teknik, användbarhet, teknikval för olika delar av Skanskas verksamhet. Ge support och utbildning förden globala verksamheten. Fungera som brygga mellan kommunikation och teknik. Med mera
Krav Analys Projektledning Test Strategi Agil Användbarhet Upphandling Plan och budget Product Owner
Skanska AB
Förstudie Findability
Nov 2012 - Feb 2013
Stockholm
100 %
Projektleda förstudie med extern leverantör för att se vilka behov verksamheten hade avseende finadability (sökbarhet) internt för att finna information, kontaktuppgifter, fakta och informationsutbyte internt inom Skanskas olika verksamheter och plattformar.
Sök Findability Enterprise search Utvärdering Beställare Förstudie

QD Utveckling
Projektledare, AD , front-end och användbarhet
Feb 2003 - Sep 2011
Uppsala, kunder främst i Stockholm
100 %
Projektledare och kundansvarig för längre uppdrag och kunder med flertal olika större och mindre projekt, förvaltning etc. Leda projektledarteamet och planera bolagets resurser. Ingå i ledningsgruppen.
För kunders räkning leda utvecklingen inom egna projekt. Budget, planering och uppföljning.
Vara rådgivande, kravspeca, funktionstesta, utbilda och supportera inom egna och för andras projekt. Dokumentationer och manualer. Kravställa och analysera behov.
Som AD ta fram nya designkoncept och designa webbplatser, delmoment etc. Designa marknadsmaterial. Implementera design i kod med systematiska metoder. Wireframes, konceptmodeller, användbarhetsarbete (UX), tillgängliga webbplatser och koncept, mm.
Viss utveckling i Episerver (till version 6). Svara på upphandlingar, ingå i säljprocesser och kundvård.
Kunder från stora globala börsnoterade bolag, medelstora företag kommuner etc, till mindre företag och organisationer. Externwebbar, intranät och extranät. Episerver, Sharepoint mm
Projektledning AD UX Ledning Strategi Tillgänglighet .Net Front-end Analys Krav

Episerver (Elektropost)
Projektledare, webbdesign, front och back-end utveckling
Feb 2000 - Jan 2003
Stockholm
100 %
Arbetade med webbdesign, UX och tillgänglighet. Stor andel front-end utveckling men även viss del back-end utveckling. Projektledare av intranät, externwebbs och extranät projekt. Resurskonsult hos kund. Rådgivare, utbildare och support till egna och övriga kunder inom bolaget. Design och test av delar av produkten EPiServer. Skapade visst marknadsföringsmaterial och produktrelaterat material för produkten EPiServer och till partners. Säljresurs. Kunder: stora till mindre bolag i de flesta sektorer (privata och offentliga)
Projektledning Webbdesign Front-end UX Back-end Dokumentation Support Krav Test Utbildning

Education

IIR
Användbarhet (UX)
2005
Grafiskt användargränssnitt Användbarhet Informationsstrukturering

Informator
Projektledare
2004
Planering Budget Uppdragsbeskrivning Resursplanering Riskanalys Projektmetoder

Limited edition
Webbdesigner
1999
Webbdesign Photoshop HTML Flash CSS

Limited edition
Webbprogramering
1999
C++ HTML

Westerlundska gymnasiet
3-årig Ekonomisk utbildning
1986

Skills

Kravhantering
Product owner
Project manager
Projektledning
Acrobat
CMS
Excel
Förstudier och kravanalys
MS Word
Photoshop
PowerPoint
Scrum
Specifikation
Agil
Coach
CSS
Dokumentation
Episerver
Funktionstester
GDPR
Html
Implementation
Jira
Kanban
Ledning
Management
Mockups
Riskanalys
Sitevision
Team Foundation Server (TFS)
Teamleader
Teknisk förståelse (webb)
Tillgänglighet
User stories
Utbildare
UX/Användbarhet
Vattenfall
WCAG 2.1 AA
Webbstrategi
Verksamhetsutveckling
Workshops
Configuration
Domänhantering
Domänstrategi
Html 5
Illustrator
InDesign
PM3
SEO
Upphandling
REST
Wordpress

Roles

Kravanalytiker
Product Owner
Projektledare
Verksamhetsanalytiker
Coach
Funktionell testare
Scrum master
Strateg
Förvaltningsledare
Testledare

Languages

Svenska
Engelska
Tyska

Preferences

Full time
Remote work
On site work
Right now
STOCKHOLM
Stockholm
Solna
Sigtuna
Uppsala
Enköping
Sundbyberg
Västerås
Kista

Strengths

Professionell
Kompetent
Analytisk
Skarp
Idérik
Detaljkänslig
Lyhörd & engagerad
Glad
Stor integritet
Strukturerad

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.