Jan Hallström

Available as consultant
Business Intelligence konsult med lång och bred erfarenhet
Jan har med 10 års erfarenhet inom Business Intelligence och över 20 år inom IT-området en bred kunskap, tekniska färdigheter och en utvecklad förståelse för vad som krävs av en modern BI-lösning. Som utvecklare av MS baserade BI-lösningar har Jan arbetat med utveckling, modellering och datakvalitet. Jan har även arbetat verksamhetensnära med rapportbehov, mätetal, dataanalys och kvalitet.

Experience

Volkswagen Financial Services
BI Utvecklare
Aug 2018 - Mar 2021
Södertälje
Full time
BI
Rapportering
SQL
SSRS
SSIS
SSMS
Tele2
Finansiell rapportering
Sep 2017 - Jun 2018
Stockholm
Full time
Tillsammans med Business controllers och säljansvariga vidareutveckla rapporter. I uppdraget ingår förvaltning och utveckling av rapportlösning i Micrsoft Excel med integration till olika datakällor.
Rapportering
Microsoft
Business Controlling
Salesforce
Cognos
Oracle
Excel
Power Query
Assemblin
BI-Utveckling
Feb 2017 - Jun 2017
Stockholm
Full time
Uppdraget ingår i ett projekt för att skapa ett koncerngemensamt datalager. Jan ansvarar för en del av projektet och arbetar med hela processen från kravställande till leverans av färdig analyslösning och rapporter för finansiell redovisning och inköp.
SQL-Server
Tabular Models
Power BI
Excel
SSIS
SSAS
Leveransfaktura
Inköpssystem
Datamodellering
Faktureringsprocessen
Scania IT
Utveckling av BI-stöd för kreditvärdering
Sep 2016 - Jan 2017
Södertälje
Full time
Utveckling av BI-stöd för kreditvärdering åt Scania Financial Services. I uppdraget ingick att skapa en ny lösning från import av källdata i olika filformat till ett färdigt analysdatalager för rapporterings och analysändamål samt att migrera över data och funktionalitet från ett befintligt system.
MDS
Microsoft SQL Server
Datamodellering
SSIS
swedavia
Analys BI-stöd
Oct 2015 - Mar 2016
Stockholm
Full time
Jan arbetade i ett projekt som ansvarade för analys av organisationens datalager med mål att bredda kunskapen om innehåll struktur, kvalitet och användning av organisationens data. Uppgifterna innefattade, root cause analysis, dataprofilering, validering och verifiering av ETL processer, data och rapporter.
Datakvalitet
Microsoft SQL Server
SSIS
SSRS
ETL
Betsson
Business Controlling, Data specialist
Jul 2013 - Sep 2015
Stockholm
Full time
Jan ansvarade för att ta fram och analysera verksamhetsdata tillsammans med organisationens Business Controllers med målet att förse ledningsgruppen med relevant information och beslutsstöd. Uppdraget krävde en djup förståelse för verksamhet, organisation och informationsbehov samt en förmåga att kunna tolka och validera befintligt data. Arbetet innehöll ad hoc analyser, utveckling och utvärdering av nya KPIer. Jan arbetade även med definitioner (metadata), datakvalitet, validering och verifiering av existerande och nya rapporter och mätetal.
Business Controlling
Financial Reporting
Microsoft BI
Rapportering
Betsson
Senior BI-utvecklare
Sep 2010 - Jul 2013
Stockholm
Full time
Jan hade rollen som senior BI utvecklare i arbetet med att bygga en BI-lösning för den nya tekniska plattformen inom Betsson Group.
Projektet innebar att skapa ett BI-lösning för organisationens alla delar med krav på att fungera i en växande verksamhet med ständigt ökande komplexitet och snabbt ökande datavolymer. En stor utmaning var att migrera flera befintliga datalager över till den nya lösningen. Jan arbetade med datamodellering, rapportering, design och implementation av ETL-flöden. Jan arbetade även i nära samarbete med affärsverksamheten med att säkerställa att deras krav uppfylldes.
Datamigrering
MS BI
Microsoft SSIS
Microsoft SQL Server
Microsoft SSRS

Education

Växjö Universitet
Systemvetenskap
1996
Systemutveckling
Datalogi
Ekonomi
Organisation
Matematik

Skills

Business Intelligence (BI)
Microsoft Excel
SQL
Svenska
Visual Studio
Analys
Datamigrering
Datamodellering
ETL
Miscrosoft SQL Server
Produktion
Sql Server
SSRS
C#
Microsoft Master Data Services (MDS)
Power BI
Power Query
SSAS (Tabular Models)
SSIS
Azure
BigQuery
DBT
Salesforce

Roles

BI Utvecklare
BI-konsult
Excelutveckling
SQL Utvecklare
Data-analytiker
Datamodellering
DB Design
Rapportutveckling
Controller
Testare

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Full time
Remote work
On site work
Right now
Stockholm
stockholm

Strengths

Problemlösning
Engagemang
Kvalitet
Analytisk Förmåga
Felsökning
Agilitet
Modellering
Team Work
Prestigelös
Nyfikenhet