Nemely

-
Suppliers
7
Contractors
-
Response frequency

Sebastian Carlson

Senior CRM Developer
Microsoft Dynamics CRM-utvecklare med erfarenhet av många olika roller inom diverse implementationsprojekt.

Experience

Nemely AB
Senior CRM-utvecklare
Feb 2018 - Pågående
Stockholm
100 %
Utvecklare inom Microsoft Dynamics CRM med fokus på frontend och integrationer
Dynamics CRM C# JavaScript .NET Integrationer SQL TFS

Acando
Utvecklare
Jan 2017 - Dec 2017
Stockholm
100 %
Utveckling av autogirolösning för givare. I arbetet ingick lösning för medgivandehantering, skapande av dragfiler samt återinläsning av returfiler. Integrationen körs via batchar som triggas automatiskt på kundens server.
Dynamics CRM .NET C# XML JavaScript SQL

Acando
Utvecklare, Applikationskonsult, Migratör
Jan 2016 - Jun 2016
Stockholm
100 %
Huvuduppgift var att importera data från ett tidigare medlemssystem till medlemsystem baserat på Dynamics CRM 365 Online.
Dynamics CRM Data Migration SQL Server Batch Jobs C#

Acando
Utvecklare, Applikationskonsult
Aug 2015 - Nov 2015
Stockholm
100 %
Uppgradering/Migrering av en on-premise miljö från 2011 till 2015.
Dynamics CRM JavaScript C#

Acando
Kravinsamlare, Utvecklare, Applikationskonsult, Arkitekt
Jan 2015 - Feb 2018
Stockholm
100 %
Har antagit många roller i projektet då det har löpt under lång tid. Har deltagit längst i projektet av alla konsulter. Har omfattande kännedom om systemet och den lösning som byggs och har ansvarat för att ta fram nya lösningar för att utöka funktionaliteten. Har jobbat med bl.a. kravinstamling, skapande av solution design document, plugins, batchjob, javascript, business rules, datamanipulering. Har även skapat en säkerhetsstruktur med hjälp av säkerhetsroller, teams, BU och kod. Implementerat ClickDimensions marketing automation.
Dynamics CRM C# JavaScript AJAX SQL .NET TFS ClickDimensions

Acando
Utvecklare, Applikationskonsult, Migratör
Jan 2015 - May 2015
Stockholm
100 %
Lättare anpassningar och migrering av data från legacy-system via filimporter.
Dynamics CRM C# JavaScript TFS

Acando
Migratör, Utvecklare
Sep 2014 - Feb 2015
Stockholm
100 %
Migrering av data från CRM 4.0 till 2013 via filer och utveckling av kod via CRM SDK.
Dynamics CRM C# SQL .NET TFS

Acando
Testare, Utvecklare
Jan 2014 - Jan 2014
Stockholm
100 %
Hade som huvudroll att testa utveckling av ett stort medlemshanteringssystem. Satt även som utvecklare främst genom plugins. Ansvarade även för administration av säkerhetsrollerna i systemet.
Dynamics CRM C# JavaScript .NET TFS

Acando
Applikationskonsult, Utvecklare, Migratör
Jan 2014 - Dec 2015
Stockholm
100 %
Huvuduppgiften var att konfigurera entiteters formulär och javascript. Utveckling av plugins och custom workflows. Migrerade data från ett legacy-system till Dynamics CRM.
Dynamics CRM C# SQL .NET TFS

Education

Uppsala Universitet
Data- och Systemvetenskapsprogrammet
2014
Development C# .NET SQL Server JavaScript

Linnéuniversitetet
Projektledning
2013
Project Management

Högskolan Kristianstad
Redovisning och Ekonomistyrning
2013

Luleå Tekniska Universitet
Inledande programmering i Java
2012
Java

Stockholms Universitet/KTH
Datavetenskapsprogrammet
2011
Development C# .NET

Skills

AJAX
ClickDimensions
Dynamics 365
Dynamics CRM
Import Manager
JavaScript
jQuery
TFS
XRM Toolbox
C#
Resco
SQL
Testing
Visual Studio

Roles

.NET Developer
CRM Developer
Integration Developer
Requirements Analysis

Languages

Swedish
English

Preferences

Full time
Right now
Stockholms län
Hamburg (Hamburg)

Strengths

Snabblärd
Driven
Kommunikativ
Social
Utåtriktad
Mångsidig
Team Player
Värdeskapande
Användarfokus
Resultatdriven

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
This feature is only available logged in.