Max Ahlstedt

Available as consultant
Interimschef
Interimsuppdrag med fokus på ledarskap, verksamhetsutveckling och förändringsledning inom logistik (SCM), operations och försäljning.

Framgångsrik och uppskattad senior ledare med ett målstyrt och motiverande ledarskap med erfarenhet från flertalet företag och branscher. God förmåga att snabbt kunna sätta mig in i komplexa utmaningar och frågeställningar och skapa handlingskraft genom hela organisationen.

 Hög integritet och lojal mot uppdraget
 Resultatinriktad och handlingskraftig
 Förmåga att ta beslut baserat på fakta
 Hög kommunikativ förmåga och social kompetens

Experience

TSS AB
Interimkonsult Key Account & Business Development
Apr 2018 - Jun 2021
Stockholm
Full time
TSS är ett svenskt världsledande mjukvaruföretag verksamma inom läkemedelsindustrin. Jag anlitades som ansvarig för utvecklingen av TSS två största globala kunder – Novartis och GlaxoSmithKline. Jag har jobbat både med kundansvar och utvecklingen av TSS säljstrategier. Uppdraget utvecklades till att även inkludera uppbyggnad av en logistikavdelning med bland annat 24/7 Control Tower och Reverse Logistics som tjänsteerbjudande.
Key Account Management
Sales Development
MTR
Chef MTR Pendeltågens Operativa Center
Feb 2017 - Jan 2018
Stockholm
Full time
Anlitades som interimschef med uppdraget att bygga en långsiktigt hållbar organisation. Med 57 direktrapporterande medarbetare som jobbade 3-skift dygnet runt innebar uppdraget att hantera både det operativa och det strategiska ledarskapet och planera en framtida organisationsstruktur. En ny organisation infördes i juni 2017. Jag överlämnade uppdraget till anställd chef i december 2017.
Interimschef
Verksamhetsutveckling
Managementkonsult
Emtrain
Operativ verksamhetsutveckling
Oct 2016 - Jan 2017
Stockholm
Full time
Anlitades som konsult inför driftövertagandet av Pendeltågstrafiken i Stockholm. Uppdraget var inom operativ verksamhetsutveckling där jag stöttade Vd och ledningsgruppen.
Förändringsledning
Managementkonsult
Randstad AB
Försäljningschef Proffice Industrial & Logistics
Aug 2015 - Sep 2016
Stockholm
Full time
Som försäljningschef var jag ansvarig för att utöka och bredda kundbasen med fokus på nykundsförsäljning och lönsam tillväxt. Jag deltog i införandet av ett nytt CRM system (LIME) vilket resulterade i att alla säljare fick en gemensam plattform för uppföljning och registrering av alla kundaktiviteter. Med en tydlig säljprocess och en transparant säljpipa drev och utvecklade jag säljavdelningen mot satta mål.
Resultat:
Ansvar för 12 direktrapporterande säljare
Omsättning 2014 - 950 Msek
Omsättning 2015 - 1,1 Mdr (+10%)
Ledningsgrupp Proffice Industrial & Logistics AB.
Försäljningschef
Pralinasken AB
Grundare
Nov 2014 - Nov 2016
Stockholm
Full time
Efter en lång tids funderande och planerande så tog jag mod till mig och sa upp mig för att starta eget företag inom e-handel - Pralinasken. Jag behövde 8 månader på mig för att bygga upp och sjösätta företaget. Efter drygt 2 år avvecklade jag bolaget då affärsmodellen inte levererade enligt plan.
Entreprenör
PostNord AB
Nordisk säljchef PostNord
Jun 2011 - Nov 2014
Stockholm
Full time
Kraftig tillväxt inom Logistikkoncernen driven av uppköp. Integrationsarbete, jakten på synergier karakteriserar verksamheten. 2013 bytte vi varumärke till PostNord Logistics för hela logistikverksamheten i alla länder. Kundernas förväntningar på vårt erbjudande och vårt sätt att samarbeta började förändras. Jag utvecklade PostNord Logistics säljstrategier med fokus på rätt kundsegmentering, prioritering av fokusbranscher, utvecklade ett differentierat tjänsteerbjudande & införde ett gemensamt arbetssätt i alla länder, utvecklade ett partnerprogram, satte strukturen för samarbetet mellan försäljningschefer och införde lösningsförsäljning.
Resultat:
Ansvar för 6 direktrapporterande medarbetare
Omsättning 2012 - 10 Mdr
Omsättning 2014 - 12 Mdr (+20%)
Ledningsgrupp PostNord Logistics Nordic
Nordisk säljchef
PostNord AB
Sälj- och marknadschef Posten Logistics AB
Oct 2009 - May 2011
Stockholm
Full time
Uppdraget handlade om att omvandla försäljningsorganisation från en "ordertagnings-kultur" till en kundfokuserad affärsdriven kultur. Brevet minskade i volym och paket och logistiklösningar skulle kompensera med nya affärer. Jag omvandla organisationen till en mer affärsdriven kultur. Jag fokuserade på att stärka säljkårens kompetens, från produkt- till lösningsförsäljning. Investering i kompetenskartläggning, tydliggjorde mål och gap samt aktiviteter för att nå mål.
Resultat:
Ansvar för 270 medarbetare med 15 direktrapporterande chefer
Omsättning 2009 - 6 Mdr
Omsättning 2011 - 7 Mdr (+16%)
Ledningsgrupp PostNord Logistics Sverige AB
Sälj- och marknadschef
Keolis AB
Regiondirektör och COO Keolis AB
Aug 2003 - Nov 2009
Stockholm
Full time
Fokus var att utveckla organisationen från kommunalt till privat. Jag fick bidra med mina kunskaper att bygga en stabil och lönsam organisation. Det var en spännande tid och innebar mycket operativt arbete varvat med strategisk verksamhetsutveckling
Resultat:
Ansvar för 5,000 medarbetare med 18 direktrapporterande chefer
Omsättning 2003 - 2,6 Mdr
Omsättning 2009 - 3 Mdr (+15%)
Ledningsgrupp Keolis AB
COO
Regiondirektör
TNT AB
Kontorschef, Global Account Manager, Automotive Manager, Sälj- och Kundservicechef - TNT Express AB
Sep 1987 - Aug 2003
Stockholm
Full time
Under mina 16 år på TNT fick jag möjlighet att lära mig grunderna inom försäljning, ledarskap och verksamhetsutveckling. Några roliga uppdrag under mina år på TNT var Global Account Manager med ansvar för ABB och SKF globalt. Automotive Manager för TNT: s nordeuropeisk region (Skandinavien, Ryssland och Baltikum). Under dessa två uppdrag utvecklade jag färdigheter i att identifiera nya affärsmöjligheter och hantera olika inkomstgenererande projekt, både inom Sverige men framför allt utomlands. Göra affärer utomlands har lärt mig skillnaderna i kultur och hur man skapar nya affärer och utvecklar befintliga runt om i världen. Jag avslutade min karriär på TNT som kontorschef, ansvarig för 120 medarbetare.
Resultat:
Ansvar för 120 medarbetare med 6 direktrapporterande chefer
Omsättning 1988 - 25 Tsek
Omsättning 2003 - 400 Msek (+1600%)
Ledningsgrupp TNT Sverige AB
Global Account Manager
Automotive Manager
Kontorschef

Education

IHM Business School
Marknadseknomi
1996

Skills

Förhandling
Försäljning
Ledarskap
Verksamhetsutveckling

Roles

Interimschef

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Full time
On site work
Right now

Strengths

Ledarskap