Konsultrapporten första kvartalet 2022 är ute nu!
Läs mer Nej tack!

Jenny Dahlberg

Okänd tillgänglighet
Verksamhets- och processutvecklare, förändringsledare
Jag drivs av att hjälpa organisationer att till fullo realisera nyttorna av sina förändringar såsom nya systemlösningar och nya arbetssätt. Mina tidigare uppdrag har gett mig stor erfarenhet av förändringsledning från idé till implementering, från ledningsgruppsrummet till kontrollrummet och kontorslandskapet. Jag har drivit arbete både på ledningsgruppsnivå avseende styrmodeller och på medarbetarenivå för att få till effektiva arbetssätt och strukturer. Jag har erfarenhet av att driva uppdrag med såväl traditionella som agila arbetssätt, beroende på typ av uppdrag.

Erfarenhet

Energimyndigheten
Verksamhetsprojektledare / Förändringsledare
nov 2019 - Pågående
Eskilstuna/ distans
80 %
Kunden bytte ut sitt ärendehanteringssystem som används av hela myndigheten. Systembytet innebar förändrade processer och arbetssätt.
Projektledde verksamhetsimplementationen inom en av avdelningarna som med sina ca 100 medarbetare hanterade runt fem miljarder årligen i den nya systemlösningen. Uppdraget innebar att säkerställa att alla berörda hade förutsättningar, både avseende kunskap och motivation, att arbeta enligt de nya arbetssätten. Arbetet inkluderade bland annat kommunikation och förankring av förändringarna, samt framtagande av koncept för utbildningar och support. I uppdraget ingick också att ge förutsättningar för externa parter, ca 1000 personer, att hantera systembytet.
förändringsledning
kommunikation
coaching
projektledning
work shops
Energimyndigheten
Uppdragsledare analys förvaltningsmodell
sep 2021 - dec 2021
Eskilstuna/ distans
30 %
I och med införandet av ny mer komplex systemlösning behövde förvaltningsmodellen och även dess organisation ses över och uppdateras. Genomförde en analys över förvaltningsmodell, styrning och organisation och presenterade en handlingsplan på kort och lång sikt för att få en väl fungerande förvaltning.
analys
organisationsanalys
Vattenfall eldistribution
Coach till förändringsledare
okt 2018 - apr 2019
Stockholm
25 %
Coachade och stöttade verksamhetens förändringsledare vid införandet av nytt projektstyrningsverktyg. Projektet berörde ca 180 medarbetare på tre orter
coaching
kommunikation
förändringsledning
change management
processutveckling
Vattenfall Eldistribution
Förändringsledare / implementationsansvarig
feb 2018 - jun 2019
Stockholm
75 %
Ansvarig för verksamhetsimplementationen av nya arbetssätt kopplat till införandet av ny SAP-lösning. Projektet berörde ca 250 medarbetare och 2000 externa tekniker i fält. Ansvarig för koordinering av implementationen med extern fältentreprenör samt cut-over från gammalt till nytt arbetssätt
agilt
SAFe
förändringsledning
change management
processutveckling
kommunikation
styrmodeller
E.ON Värme
Projektledare - Road Map Digitalisering
jan 2017 - sep 2017
Stockholm, Malmö
15 %
Analys av företagets strategi, mål och handlingsplaner och därefter framtagande av vilka IT- respektive verksamhetsförmågor som verksamheten behöver för att kunna uppnå sina mål

Formering och prioritering av projekt och initiativ utifrån de förmågor som verksamheten behövde
strategi
KPI
affärsplan
målstyrning
digitalisering
E.ON Värme
Förändringsledare Styrmodeller Projekt
nov 2016 - dec 2017
Malmö
20 %
Tog tillsammans med annan konsult fram en styrgruppsutbildning och genomförde den för ca 70 medarbetare. Syftet var att öka kunskapen om projektprocessen, samt ansvar och roller inom styrgruppen. Målet var högre kvalitet i projekt samt jämförbarhet mellan dem med hjälp av nyckeltal och gemensamma beslutspunkter.
governance
styrmodeller
projektstyrning
utbildning
work shops
change management
E.ON Värme
Product Owner / Business Owner
dec 2014 - dec 2017
Stockholm
Halvtid
Ansvarig för behovsanalys av nytt projekthanteringsverktyg inklusive framtagande, värdering och prioritering av user stories

Ansvarig för implementationen av lösningen i verksamheten
Kravanalys
verksamhetsinförande
projektledning
processutveckling
E.ON Värme
Processledare
sep 2014 - sep 2017
Stockholm
Halvtid
Ansvarig för projektprocessen för byggnation av produktionsanläggningar (kraftvärmeanläggningar och värmepumpsanläggningar)

Införde processtyrning med tydliga beslutspunkter och checklistor för att uppnå bättre kvalitet i projektutförandet


processutveckling
styrmodeller
governancestrukturer
kommunikation
förändringsledning
Fortum Värme
Projektledare LEAN
sep 2010 - dec 2011
Stockholm
Halvtid
Startade, drev och avslutade ett internt effektiviseringsprogram inom Marknadsenheten, med 60 medarbetare, med 40% högre leveransgrad som slutresultat

Implementerade gemensamma regler för effektiva möten

Tog fram och implementerade metoder för gränssnittsöverenskommelser mellan delprocesser. Skapade former för tavelgrupper och pulsmöten samt coachade dessa
lean
förändringsledning
Way of Working
processutveckling

Mina intressen

Personlighetstest

Motiverande Verkställare (insights discovery)

Utbildning

Astrakan
diplomerad facilitator
2021
work shop
facilitering
mötesledning
SAFe
certifierad SAFe 4.6 agilist
2019
scaled agile framework
Astrakan
certifierad förändringsledare
2019
förändringsledning
change management
Atrakan
OBM
2019
organisational behaviour management
beteendevetenskap
Chalmers /KTH
LEAN inom Produktion
2016
lean
flödesanalys
processanalys
KTH
Civ.Ing Energiprocesser
2001
kemiteknik
energiprocesser

Kunskaper

Förändringsarbete
förändringsledning
PowerPoint
Presentations
processutveckling
Svenska
verksamhetsutveckling
workshops
agil utveckling
governancestrukturer
JIRA
Kanban
kommunikation
Management
SAFe
strategi
Training
verskamhetsanalys
Excel
Organisationsutveckling
Ekonomi

Roller

Förändringsledare
workshopledare
Processledare
processutvecklare
Projektledare
verksamhetsutvecklare

Språk

svenska
engelska

Preferenser

Heltid
Distansuppdrag
På plats
Just nu
Stockholms län
Södermanlands län
Solna
Stockholm
1100 SEK/tim

Styrkor

kommunikativ
drivande
strukturerad
analytisk
engagerande
involverande
prestigelös