Jan Kinander

Konsult 4Real AB Available now
Projektledare Inbyggda System
Jan Kinander är en skicklig och erfaren projektledare, systemarkitekt, testledare och mjukvaruutvecklare för inbyggda realtidssystem. Jan har arbetat för stora internationella företag, statliga företag och små firmor, med både stora och små system.
Jan är utåtriktad, prestigelös och lätt att samarbeta med. Han har god förmåga att analysera och strukturera problem och hitta lösningar. Han är engagerad, initiativrik och drivande. Han genomför sina åtaganden i tid och resultatet håller hög kvalitet. Samarbete, effektivitet och lönsamhet är hans honnörsord.

Experience

Svenska kraftnät
Testledare driftövervakningssystem
Feb 2019 - Aug 2020
Sundbyberg
100 %
Ledde testning av prestanda, funktionalitet och systemintegration i Svenska kraftnäts driftövervakningssystem. Arbetet skedde till stor del i Jira. Arbete på Svenska kraftnät har säkerhetsklass SUA 2.
Driftövervakning Jira Testledning

Alten AB
Programmering
Apr 2018 - Jul 2018
Kista
100 %
Programmering av inbyggda system.
Programmering embedded systems

Perific Technologies AB and CaCharge AB
Projektledare
Feb 2015 - Oct 2017
Kista
100 %
Planerade och genomförde installationsprojekt, dels av IoT-baserade produkter för det smarta hemmet – energiövervakning och kontroll och styrning av inomhusklimat – och dels av laddsystem för elektrifierade bilar. I arbetet ingick att tillsammans med kund välja lämplig lösning, att installera denna lösning och att säkerställa att kunden var nöjd.
Projektledare IoT charging systems smart home

Scania AB
Projektledare
Mar 2012 - Dec 2014
Södertälje
100 %
Ledde ett projekt för att ta fram en ny elektronisk styrenhet (Coordinator ECU) till en ny generation hytter (NCG). Projektet bestod av c:a 30 personer som täckte hela kedjan från kravställning och systemering, via inköp, hårdvaru- och mjukvarukonstruktion, provning, prototyptillverkning och produktionsberedning till eftermarknad.
Projektledare

Ericsson
Projektledare
Mar 2010 - Mar 2012
Kista
100 %
Ledde flera olika systemdesignstudier i olika projekt på RBS System för att vidareutveckla RBS 6000 till att bli en äkta multi-standard radiobasstation för GSM, WCDMA, LTE och eventuella framtida mobiltelefonstandarder.
Projektledare telecom

Danaher Motion AB
Projektledare
Sep 2008 - Dec 2009
Stockholm
100 %
Ledde ett mjukvaruprojekt för att ta fram styrelektroniken i en diesel-elektrisk seriehybridmotor till SEP (ett militärfordon från BAE Systems Hägglunds). Skrev även vissa systemdokument.
Projektledare mjukvara

Enea Services AB
Programmerare, utredare
Jan 2007 - Jun 2008
Kista
100 %
Gjorde en utredning om ett nytt provningssystem för BCP, som är ett delsystem inom Ericsson Radio Base System (som är baserat på CPP, även kallat Cello), och implementerade delar av det nya systemet. Programmerade iC och Unix Shell script.
Utredning programmering Unix

Ericsson AB
Teamledare
May 2006 - Dec 2006
Kista
100 %
Formulerade teststrategin och automatiserade provningen hos en mjukvarudesigngrupp som implementerade stöd för IP for Operations and Mangement i CPP. Var teamledare. Programmerade i Tcl och i C.
Projektledare

Enea Test AB
Förstudie
Apr 2006 - Apr 2006
Kista
100 %
Gjorde en förstudie om att implementera en RNC-simulator med hjälp av CPP, åt Ericsson RBS I&V.
Förstudie RNC-simulator CPP RBSI&V Ericsson Radio

Delaval International AB
Programmering, implementation
Jan 2006 - Mar 2006
Tumba
100 %
Implementerade den TCP/IP baserade kommunikationen i ett PC-program som används för att övervaka och styra ett automatiserat mjölkningssystem.
Programmerade i C++.

Hotsip AB
Projektledning
Jan 2004 - Dec 2005
Stockholm
100 %
Projektledning av två projekt med Hotsips IP telefonisystem M2CE. Ett installationsprojekt (hos Telenor i Oslo) och ett internt utvecklingsprojekt. I arbetet ingick även att utforma och beskriva Hotsips utvecklingsprocess.
Använde MS Project, RUP, Java SIP, SCRUM.
Projektledning IP-telefoni M2CE utveckling installation MS Project RUP Java SIP SCRUM

SaabTech AB
Mjukvara
Jan 2003 - Dec 2003
Kista
100 %
Definerade lämpliga återanvändbara byggblock i mjukvaran, speciellt i kommunikationsstacken, för SaabTechs framtida produkter.
Kommunikation mjukvara

Saab Avionics AB
Implementation
Oct 2002 - Aug 2003
Kista
100 %
Implementerade delar av kommunikationsstacken (motsvarande TCP) i ett digitalt kartsystem och en videoväxel för Helikopter 14. Programmerade i Ada.
Ada Programmering Helikopter video router kartsystem implementation

Saab Avionics AB
Kravställning
May 2002 - Sep 2002
Kista
100 %
Formulerade kraven, speciellt miljökraven, på ett digitalt kartsysem och en videoväxel, vilka ingår i ett taktiskt system för Helikopter 14.
Kravställning video router helikopter ADM RUP Clearcase Emacs Glide/GNAT Rational Rose DOORS

Softronic konsult
Projektledning, systemarkitekt
Sep 2001 - May 2002
Stockholm
100 %
Projektledning av ett projekt för att ta fram ett system för att rapportera tid med hjälp av handdator. Var projektledare och huvudsystemarkitekt. Omfattning: 4-6 personer i 2000-3000 timmar.
Använde: Source safe, PPS, Palm OS, Java, XML, SOAP, HTTP.
Projektledning systemarkitekt Source safe PPS Palm OS Java XML SOAP HTTP

Softronic ITM
Dokumentering av API
Jun 2001 - Aug 2001
Stockholm
100 %
Dokumenterade API:et till en av Softronics produkter, ITM, en databastillämpning för att hantera försäkringar. I arbetsuppgifterna ingick att analysera den existerande koden och att komplettera den med formella kommentarer.
Dokumentation API analys Source Safe MS visual C++ Object outline

Ericsson Telecom
Projektledning
Oct 2000 - Mar 2000
Stockholm
100 %
Ledde ett projekt för att ta fram arkitekturen för ett nytt delsystem för multimedia, vilket skulle användas i både fast och mobil telefoni.
Projektledning systemarkitekt multimedia telefoni RUP Rational Rose UML

Ericsson Telecom
Förstudie IP-telefoni
Feb 2000 - Apr 2001
Stockholm
100 %
Utredde framtida exekveringsplattformar för Ericsson IP-telefonisystem, samt gjorde en detaljerad design av nästa version av systemet.
systemdesign systemarkitekt förstudie IP-telefoni

Ericsson Telecom
Design och utveckling
Jun 1999 - Apr 2001
Stockholm
100 %
Utformade och utvecklade vissa plattformsfunktioner i Ericssons H.323-baserade IP-telefonisystem (bl.a. system restart, event trace och software upgrade).
Programmerade i C.
MS Visual, C++, Clearcase, OSE Delta.
C C++ Clearcase OSE Delta H 323 systemdesign spårning mjukvara

Net Insight
Design och utveckling
Jan 1999 - Jun 1999
Stockholm
100 %
Utformade och utvecklade en styrmodul (mjukvara) för et E1/T1-kort i en DTM-växel. I modulen ingick även ett gränssnitt för SNMP Mangement och dess instrumenteringsinstruktioner. Programmerade i C.
E1/T1 SNMP C Design utveckling CVS Emacs GNU pSOS Strong ARM

Ericsson Communications AB
Utvecklare, teamleader
Feb 1993 - Jan 1999
Stockholm
100 %
Utvecklade hårdvarunära mjukvara för ATM-växeln Cello/CPP som används i Ericssons system för 3G mobiltelefoni. Var i början (under specifikationsarbetet) delsystemansvarig, senare gruppledare i olika konstruktionsgrupper och modulansvarig. Programmerade i C.
Ansvarade under de sista 18 månaderna, som systemarkitekt, för utformningen av användningsfallen System Start och System Restart samt för den interna interprocessorkommunikationen.
Var under hela Cello-tiden även mycket aktiv i arbetet med att banta ner utvecklingsprocessen SDP-TA (som man hade hämtat från ELLEMTEL) till den betydligt mindre varianten SDP-Lite.

Utvecklade mjukvara till en fiberoptisk multiprotokoll-hub. Hade tekniskt produktansvar och ansvar för att koordinera utvecklingen med ett samarbetande företag i Kalifornien, USA. Programmerade i C och Assembler.
ELLEMTEL SDP-TA SDP-Lite Fiberoptik mjukvara ATM-växel Cello/CPP Cello CPP C

Inometer AB
Mjukvaruutveckling
Oct 1988 - Feb 1993
Sollentuna
100 %
Utvecklade mjukvara till utrustning som användes för att ansluta IBM-terminaler och DOS- och OS/2-baserade PC till Datex (X.21 och X.22) och IDN64000, samt mjukvara för centraliserad övervakning av denna utrustning. Hade tekniskt produktansvar för större delen av företagets mjukvara. Programmerade i C och i assembler.
IDN64000 IBM DOS OS2 Datex produktansvar mjukvara ansvar

Televerket
Mjukvaruutveckling
Feb 1987 - Sep 1988
Stockholm
100 %
Utvecklade mjukvaran i en signalprocessor (DSP) i en Intern Working Unit i AXE för samtrafik mellan ISDN och modem i det vanliga telefonnätet. Programmerade i mikrokod. Ansvarade även för modemen i testlabbet och för delar av systemprovningen.
Mikrokod produktansvar utveckling DSP AXE ISDN modem

Mina intressen

Personality tests

Ser till att beslut tas och genomförs.

Education

EC Utbildning
Embedded Systems
2018
Embedded systems C/C++ programmering Micro controller electronics mechatronics communication protocols real-time operating systems IoT Internet of things

Enea
Linux för Inbyggda system - grundkurs
2009
Linux inbyggda system Embedded systems

Saab Combitech Systems
Utveckling av realtidssystem m h a UML
2002
Realtidssystem UML

Företagsuniversitetet
Engelsk konversation
2002
Engelska

Mariadata
Ada - grundkurs
2002
Ada

IT-arkitekterna
RUP Introduction
2001

IT-Arkitekterna
OOAD for Developers using RUP, Rose and SoDA
2000
OOAD RUP SoAD Rose Arkitekt

Softronic
Intranät för systemutvecklare
2000
Intranät systemutvecklare webbteknik

Enator
PPS - Praktisk projektstyrning
1999
Projektstyrning projektledning

Dale Carnegie
Kommunikation och ledarskap
1997
Ledarskap kommunikation

TRACOM
Social skills
1996
Social skills

Enea
OSE
1996
OSE

SUN
Solaris for OS users, I & II
1996
Solaris

LM Ericsson Data AB
Clearcase
1996
Clearcase

Network Management
TCP/IP
1995

Enator
pSOS+
1995
pSOS

Informator
Objekt-Orientering C++
1994
C++

Innovation Strategy Management
Successiv-metoden
1994
Riskvärdering enligt Glahn-Lichtenberg

Televerket
Telefonstation AXE
1988
AXE telefoni

Linköping tekniska högskola
Datorteknik 180 poäng
1987
Datorteknik Datorvetenskap 180 Civilingenjör Ingenjör

Skills

C
Clearcase
Code::Blocks
Dokumentation
Embedded Systems
Granskningsteknik
Inbyggda system
In-Circuit Emulator
Intel 80186
Intel 80188
Intel 8080
Jira
Logikanalysator
MS-DOS
NEC 7720
Objektorientering
Oscilloskop
Pascal
PPS
Projektledning
pSOS
SCRUM
SDP-TA
Systemarkitekt
Systemtest
Teamleader
Testdriven utveckling
V.24
X.21
C++
CDM
Emacs
Ethernet
Excel
Firmware
Glide/GNAT
GNU
Linux
Motorola 68x
MS Project
MS SourceSafe
MS Visual Studio
OSE Delta
PROPS
Rational Rose
Riskplanering
RTOS
RUP
Sun Solaris
TCP/IP
UML
Unix
Unix shell script
Wi-Fi
Windows
WireShark
Word
VxWorks
.NET
Ada
Arduino
assembler
Atollic TrueSTUDIO
C#
CAN
CVS
DOORS
Framemaker
Git
HTML
I2C
iOS
LabView
LTspice
Microchip PIC
Nunit
OS/2
Postman
PowerPC 403
PowerPC 603
PowerPC 750
Quartus II/Prime
REST
Scanias FRAS
Scanias PD-process
Scanias UT Gröna linjen
SPI
STM32CubeMX
Strong ARM
Tcl/Tk
USB
VMware

Roles

Konstruktör
Projektledare
Systemarkitekt
Teamleader
Test
Testautomatiserare
Programmerare

Languages

Svenska modersmål
Engelska flytande
Tyska hjälpligt

Preferences

Full time
Remote work
On site work
Right now
Stockholm
Stockholm
Stockholms län

Strengths

Erfaren
skicklig
omtyckt
analytisk
initiativrik
drivande
lösningsorienterad
engagerad
samarbetsförmåga
kvalitet

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.