Konsultrapporten first half 2022 is out now!
Read more No thanks!

Emma Bjuvefors

Available as consultant
Change leader, agile coach and manager
Emma has held multiple roles within the system development ecosystem. With a focus on agile development she has been working with product ownership, agile transformation, building agile delivery teams and working as a leader with personnel responsibilities.

She have experience from telecom, medical devices and automotive.

As a person Emma is ambitious, curious, innovative with a positive mindset.

Experience

Ascom
Product Owner
Aug 2017 - Pågående
Göteborg
Full time
Agil product Owner för en suite av applikationer designade för att stötta ett antal mobila arbetsflöden i sjukvården.
Mitt uppdrag handlar i korthet om att ge produkten liv i form av en vision för vart vi är på väg och varför, att sedan säkra vår vision i form av en produkt roadmap och i lägstanivå en releaseplan via de sprintar som teamet utför.
product owner
scrum
.net
Telia Company
Chef/Ledare
Oct 2014 - Aug 2017
Göteborg
Full time
Chef för ett team som över tid varierat från 13 till 6 personer baserade i Göteborg och Stockholm. I rollen ingår personalansvar med målsättning, medarbetarsamtal, lönesamtal etc.
Som en del av chefsrollen ingår också en roll som “ISO-Information system owner” med livscykel ansvar inkl. budgetansvar för ett antal applikationsplattformar primärt inom området Service & Support
Jag innehar också en nyckelroll i den strategiska delen av vår digitala transformation med fokus på att Telia Company Sverige ska arbeta agilt. I denna roll arbetar jag med konceptutveckling, operativa tester av koncept, kommunikationsplanering, avvikelsehantering, intern förankring etc. För att säkra en fungerande agil implementation använder jag mitt eget ledarskap, mina medarbetare, närliggande projekt etc. för att testa koncept, tankar och idéer. Detta sätt använder jag både i stort och smått för att validera kompetenser, verktyg och arbetssätt och ser det som mycket lärorikt att faktiskt testa idéer inför fu
chef
ledare
transformation
sc 3.0
scrum
pm3
budget
personal
Telia Company
Kundflödesansvarig
Apr 2014 - Aug 2014
Göteborg
Full time
Förbättra kundens flöde genom Telia. Mitt ansvar var primärt processerna kring orderläggning.
kund
Telia Company
IT Solution Manager
Dec 2012 - Mar 2014
Sundsvall
Full time
Leda arbetet för ett gemensamt multisite (Sundsvall, Helsingfors) team för B2C segmentet inom It enheten för faktureringstjänster
Finansiell uppföljning, avtalshantering, Förvaltning, utveckling, gemensamma processer
Gemensamma verktyg EPMS, TeliaSonera Lean, SAP, HP quality center etc.
maintenance
förvaltning
ism
finance

Education

Agile coaching institute
Coaching agile teams 3.0
2016
lyssa adkins
david chilcott
coaching
agile
Crisp
Agilt ledarskap
2015
agile
scrum
leadership
Telia Company internal program
Essentials of management
2015
management
leadership
employees
coaching
mentoring
Collegica
Managment:from good intentions to great results
2014
coaching
transformation
leadership
Oracle: Yulian Baker
Oracle BRM training
2014
oracle
brm
portal infranet
FrontIT, projektstyrning
to lead and drive agile projects
2012
Westhagen utbildning AB
Certified project manager
2012
Mindset
TS Promo
2006
project management
University of Gothenburg
ADB program, informatics basics degree
2004
informatics

Skills

Förvaltningsstyrning
Ledarskap
Agila metoder

Roles

Ledare
product owner
Scrum master

Languages

svenska
engelska

Preferences

Full time
On site work
Right now
Västra Götalands län