SecureIT Stockholm AB

-
Leverantörer
1
Konsult
-
Svarsfrekvens

Mehrshad Sharifirad

Testledare
Mehrshad har en gedigen IT-bakgrund med erfarenhet från ITIL processer såsom incident-, problem- samt Change-hantering och slutligen CMDB. Han har haft direkt ansvar för kvalitéssäkring i utvecklarprojekt främst inom webbapplikationer i allmänhet och affärskritiska system i synnerhet. Han har jobbat samtidigt med krav och haft kontinuerlig kommunikation med beställarna samt slutanvändarna av slutsystemen i sina projekt. Han har haft yttersta ansvaret i de flesta av sina uppdrag att testmiljön fungerar till fullo för testgenomförandet.

Utbildning

KTH
IT Civilingenjör
2009

Roller

Senior testare
Test analyst
testande testledare
Testledare

Preferenser

Heltid
Just nu

Konsultchef