SecureIT Stockholm AB

-
Suppliers
-
Gig
-
Response frequency

Mehrshad Sharifirad

Testledare
Mehrshad har en gedigen IT-bakgrund med erfarenhet från ITIL processer såsom incident-, problem- samt Change-hantering och slutligen CMDB. Han har haft direkt ansvar för kvalitéssäkring i utvecklarprojekt främst inom webbapplikationer i allmänhet och affärskritiska system i synnerhet. Han har jobbat samtidigt med krav och haft kontinuerlig kommunikation med beställarna samt slutanvändarna av slutsystemen i sina projekt. Han har haft yttersta ansvaret i de flesta av sina uppdrag att testmiljön fungerar till fullo för testgenomförandet.

Education

KTH
IT Civilingenjör
2009

Roles

Senior testare
Test analyst
testande testledare
Testledare

Preferences

Full time
Right now

Primary contact