EPISEC

-
Suppliers
-
Gig
-
Response frequency

Johan Gräf

Managementkonsult inom säkerhet, risk och krishantering
Alla organisationer lyder under lagar, försäkringsvillkor och andra regelverk samt kravställare. Ni är nu redo att säkra er verksamhet. Er målbild är en trygg organisation med en väl utarbetat säkerhetspolicy. Med över 22 års erfarenhet av internationella högrisk-kunder inom försvar, bank och andra brancher kan jag hjälpa er med allt ifrån punktinsatser till en övergripande förvaltning av er säkerhet, risk och krishantering.

Experience

SECURITAS
Säkerhetskonsult / Affärsutveckling
Jan 2012 - Jun 2017
Stockholm
*Inventerade kunders säkerhet *Projekterade kompletta säkerhetslösningar till kund *Granskade och producerade anbudsunderlag *Teknisk sakkunnig och säljstöd till KAM *Utbildning av samtliga säljare
Säkerhetskonsult SBA SSA Inbrottslarm Brandlarm Passagesystem Kamerasystem Bevakning Överfallslarm Säkerhetschef

SECCREDO
Säkerhetskonsult
Jan 2011 - Jan 2012
Stockholm
*Krishantering Diplomerad CISM *Personsäkerhet och hot *Bakgrundsundersökningar *Inventering och rapportering av Säkerhetsarbete/Bedrägeri *Kostnadseffektivisering av säkerhetsarbete
Krishantering Personsäkerhet Hot Bakgrundsundersökningar inventering Bedrägeri Kostnadseffektivisering

NISCAYAH (STANLEY SECURITY)
National Account Manager - Security
Jan 2008 - Jan 2011
Stockholm
Utveckling och försäljning av Fysisk Säkerhet *Inbrottslarm *Brandlarm *Utrymningslarm *Kamerasystem *Passersystem *Överfallslarm *GPS Trackers *Trygghetslarm *Porttelefon
Porttelefon trygghetslarm GPS Trackers Passersystem Utrymningslarm Kamerasystem Brandlarm Inbrottslarm

ESMI MULTISIGNAL (SCHNEIDER ELECTRIC)
Produkt & Partner Chef - Säkerhet
Jan 1996 - Jan 2008
Stockholm
Produktchef och R&D representant för Sverige Ansvarig för priser, leverantörer och produktsortiment. Partnerchef etablerade och utvecklade partnernätverk i Sverige. Omsättning ökade från 25 miljoner till 105 miljoner under mina år (1996-2008) på ESMI MULTISIGNAL
Inbrottslarm larmkomponenter brandredskap brandsläckare produktchef Partnerchef R&D Kamerasystem

Personality traits

Vad står SSA för?
SSA - Systematiskt Säkerhetsarbete. Testa er organisations förmåga på episec.se

Personality tests

Our research also indicates that Judging types are much stricter when it comes to law and order

Roles

Projektledare
Säkerhetschef
Säkerhetsinventering
Säkerhetskonsult
Säkerhetsprojektering
Säkerhetssamordnare

Preferences

Full time
Remote work
Right now

Primary contact