Peter Schönwell

Available now
Download profile
Email this url
Projektledare, Teamledare, Förvaltningsledare
IT-konsult med lång erfarenhet och solida kunskaper om systemutvecklingsprocessen, IT infrastruktur och ledning.

Erfarenhet av uppdrag i ledande roller som konsultchef, teamledare, projektledare och förvaltningsledare.

Har även genomfört flera uppdrag i gränslandet mellan IT och verksamhet som verksamhetsanalytiker/kravanalytiker.

Stort kunnande och kompetens om olika branscher och verksamheter (Health Care, Telecom, Bank & Finans, Tillverkning & Industri och Offentlig sektor)

Tillgänglig för uppdrag som:
- Förvaltningsledare
- Teamledare
- Projektledare
- Kravanalytiker
- Testledare

Experience

Socialstyrelsen
Förvaltningsledare IT
May 2018 - Mar 2021
Stockholm
Full time
Stefan Löwendahl  
Arbete med Socialstyrelsens digitala transformation för att skapa nytta för både
samhället, professionen och den enskilde.

• Förvaltningsledare IT (PM3) – Förvaltningsobjekt: Digitala kunskapsstöd
• Förvaltningsetablering enligt förvaltningsmodellen PM3
• Medverkat vid upphandlingar av tjänster och IT-system (LOU)
• Kartläggningsuppdrag runt Socialstyrelsens användande av molntjänster
Förvaltningsledare-IT
PM3
JIRA
Confluence
REST
Scania
Lösningsarkitekt, teknisk projektledare, kravanalytiker och förvaltningsledare
Sep 2010 - Feb 2018
Södertälje
Full time
Lösningsarkitekt, teknisk projektledare, kravanalytiker och förvaltningsledare inom "Order to Delivery – Production Control"

IT-förvaltning
• Förvaltningsobjekt: PRAL (Production Allocation), CECO (Central Coordination)
• Kravhantering
• Informations- och datamodellering
• Utveckling och test
• Teknisk projektledare vid migreringar (Oracle)
• Expertkunskaper inom produktionslogistik
SCM
LEAN
SCRUM
ORACLE
JIRA
PPS
KANBAN
LINUX
Telia AB
Kravanalytiker
Apr 2005 - Aug 2005
Stockholm
Full time
Kravhantering vid införande av nya funktioner i Skanovas CRM-system.
Riksbanken
Projektledare
Jan 2005 - Mar 2005
Stockholm
Full time
Projektledare och informationsanalytiker i ett kravanalysprojekt för Riksbankens nya system (BI) för betalningsbalansstatistik.
Målerifakta AB
Projektledare, lösningsarkitekt, databasarkitekt
Jan 2005 - Mar 2009
Stockholm
Full time
• Framtagande av Målerifaktas nya ackordsmätningssystem för måleribranschen.
• Informations/datamodellering
• Projektledare: Datamigrering
• Utbildning av slutanvändare
Oracle
XML
Datamigrering
WM-data AB
Konsultchef
Jan 1999 - Sep 2004
Stockholm
Full time
• Chef med ansvar för en enhet med ca 30 medarbetare som i huvudsak arbetade som databasarkitekter, javautvecklare, projektledare
• Utveckling, coachning och beläggning av konsulter
• Organisationsutveckling, budgetplanering, framtagande av affärsplan samt affärs- och kundansvar
• Ansvarig kontaktperson mot databasleverantörer som Oracle, IBM och Microsoft

Skills

Oracle
pl/sql
SQL
Svenska
bash
Dokumentation
Förvaltningsledning
Ledning
Microsoft
MsSQL
Personalansvar
PM3
Projektledning
Verksamhetsanalys
Analys
CI/CD
Drift
ITIL
Kommunikation
Lösningsarkitekt
PPS
strategi
Verksamhetsutveckling
BI
Java
REST
Säkerhet
Progress

Roles

Förvaltningsledare
Teamledare
Kravanalytiker
Projektledare
Programledare
Verksamhetsanalytiker
IT-Chef

Languages

engelska
svenska

Preferences

Full time
Remote work
On site work
Right now
Stockholm
Stockholms län

Primary contact

Create an account or login to view contact information.

Download as PDF

This feature is only available logged in.