Sjögren Maurie Consulting AB

-
Suppliers
-
Gig
-
Response frequency

Caroline Maurie

Projektledare som får saker att hända
Jag är en energigivande projektledare med stor integritet. Jag är målinriktad utan att förlora fokus på resultatet. Min styrka är att bygga förtroende genom att kommunicera och stimulera dialoger inom teamet och med kund. Jag har förståelse för kunder med liten IT organisation likväl som stora IT organisationer med globala projekt och offshore resurser. Med mig i teamet kan ni vara säkra på saker och ting blir utförda och levererade med kvalitet

Experience

H&M
Teknisk projektledare
Aug 2017 - Mar 2018
Stockholm
Ansvarig teknisk projektledare för ett stort omorganiserings projekt. Min roll inkluderade att säkerställa att utvecklingsteamen tog hänsyn till de icke funktionella krav som drift och förvaltningsdivisionen krävde. I detta uppdrag kombinerades ett agilt arbetssätt för utveckling av applikationen med driftsorganisationens vattenfalls metodiken för att säkra upp en godkänd leverans. Uppdraget gav mig förståelse för hur agilt arbetssätt går att kombinera med vattenfallsmetodik.
omorganisation drift förvaltning ickefunktionella krav agilt vattenfall kommunikation
H&M
Teknisk projektleda
May 2016 - Jun 2017
Stockholm
Teknisk projektledare för att flytta en lokalt placerad applikation till en molnbaserad lösning. Utvecklingsteamet hade redan byggt klart applikationen utan medverkan av infrastruktur och driftsansvariga. Min roll blev att kommunicera mellan de olika parterna för att hitta en lösning som passade de olika intressenternas önskemål om lösningen för att få slutkunden nöjd. För att lyckas med utmaningen satte jag ihop en styrgrupp som kunde ta beslut utifrån de krav som de olika avdelningarna krävde. I detta projekt var kommunikation, kompromiss och samarbete ledord.
cloud molntjänstlösning infrastruktur kommunikation styrgrupp kompromissa samarbete

H&M
Projektledare
Sep 2015 - Jun 2016
Stockholm
Projektledare för ett strategiskt projekt där befintlig lösning skulle omvandlas till molntjänstlösning. Användingsområdet var för designers utspridda på olika lokationer runt om i världen. Huvudansvaret var att förhandla och kommunicera mellan olika intressenter på de olika avdelningarna. Utmaningen var att få de olika önskemålen att leda till ett gott resultat.
adobe molntjänster intressenter globalt kommunikation

Ericsson
Transition manager
Sep 2011 - May 2012
Stockholm
Ansvarig projektledare för att flytta både applikationsdrift samt servrar från ett uppköp, till Ericssons driftsleverantör och länka samman med deras processer. Utmaningen i detta projekt var att den uppköpta organisationen inte ville lämna ifrån sig driftansvaret. Flytten hade avstannat under tio månader på grund av avsaknad av förtroende mellan de olika perterna. Mitt ansvar blev att bygga förtroende mellan den dåvarande systemägaren, arkitekten och den nya driftsorganisationen. Samtidigt pågick en servflytt som innebar fysisk flytt av servrar till Ericsson serverhallar. Med god kommunikation, daglig kontakt mellan de olika parterna och noggrann testning av processerna kunde projektet avslutas och den nya driftsleverantören tog över ansvaret för applikationen.
applikationsdrift offshore outsourcing förhandling förtroende processer globalt
Ericsson
Tranistion manager
Sep 2011 - May 2012
Stockholm
Projektledare för ett transitionsprojekt. Transitionen innebär att tre applikationer från tre olika leverantörer flyttades och byttes till en enskild leverantör. Roll innebar att vara ansvarig från kundens sida att etablera en strukturerad transition. Jag var länken mellan de utgående leverantörerna och den inkommande. Rollen inkluderade att genomföra styrgruppsmöten, ta fram generisk checklista för liknande typer av transitioner samt säkerställa att transitionen följde tidplan och att alla parter levererade sin del av uppdraget
leverantörshantering transition struktur drift förvaltning handover

Riksteatern
Projektledare
May 2010 - Jul 2010
Stockholm
På uppdrag av IT-chefen ansvarade jag för planering och framtagning av en ny IT-organisation för Riksteatern i samförstånd med IT-chfen. Den nya IT-organisationen godkändes av ledningsgruppen i julimånad samma år och innebar en mindre omorganisation internt på Riksteatern. I uppdraget ingick det också att vara ansvarig för etablering av en ny förvaltningsmodell. Utöver detta ansvarade jag för att driva det fortsatta arbetet med att etablera en projektmodell för Riksteatern. Utifrån denna produktionsprojektmodell tog jag fram en anpassad IT projektmodell, projektplan och testplan
IT organisation omorganisation planering etablering förvaltningsmodell projektmodell
Riksteatern
Projektledare
Aug 2010 - Apr 2011
Stockholm
Projektledare för ett nytt biljettsystem där jag ansvarade för en offentlig upphandling av ett nytt biljettsystem som implementerades på Riksteaterns 230 teaterföreningar. Detta gjordes i samarbete med Folkets Hus och Parkers 600 medlemsföreningar runt om i landet. Arbetet som projektledare innebar bland annat skapande av förfrågningsunderlag i samförstånd med jurist till att skriva kontrakt med vinnande leverantör. I rollen ingick även att förbereda, genomföra och facilitera workshops med verksamhetspersoner för framtagning av kravspecifikation
offentligt upphandling förfrågningsunderlag kravinsamling implementering facilitera workshop

Ericsson
Delprojektledare
Aug 2008 - Dec 2009
Stockholm
Delprojektledare, ONE project. Jag var delprojektledare för de lokala implementationerna i Sverige i samband med den globala implementeringen av ett standardaffärssystem. Projektet var komplext bland annat på grund av många involverade leverantörer och intressenter, men även på gruund av offshorehanteringen av teamen. Projektdeltagarna var placerade i Sverige och utspridda över Indien. Min roll bestod till stor del att koordinera uppgifter samt viktig information mellan projektmedlemmarna och kund för att upprätthålla en bra dialog och förståelse mellan parterna. Jag ansvarade också för verksamhetskraven samt kvalitetsansvarig. Insamlad information dokumenterades utifrån projektets CMMI kvalitetskrav
global implementering ERP SAP affärssystem offshore komplext kvalitetssäkra kvalitet CMMI dokumentation processer
Ericsson
Funktional SAP konsult
Jan 2008 - Jul 2008
Belgrad
Lokalt ansvarig FICO konsult. Implementering av den globala affärssystemsutrullningen till det lokala kontoret i Serbien. jag arbetade på plats i Belgrad där jag utförde samt ansvarade för genomförbarhets-analysworkshops med kunden, genomförandet och konfigureringen till post-go live support efter systemet implementerats.
FICO SAP global implentation kravinsamling offshore workshops

Få saker att hända

Personality traits

Amatörbagerska?
Jag älskar att baka och just nu är det surdegsbakning i alla dess former
Land?
Som halvfransyska måste jag säga Frankrike!
Dryck för att fira?
Champagne, alla dagar i veckan!

Personality tests

People with this personality type are often the first to help someone talk out a challenging problem, happily providing emotional support and practical advice.

Education

Stockholms universitet
Civilekonom
2007
affärsmannaskap entreprenörskap civilekonom

Skills

Offshore hantering
Transitionsprojekt
Drift och förvaltning
Förändringsledning
Kommunikation

Roles

Projektledare
Transition manager

Languages

Svenska
Engelska
Franska

Preferences

Full time
Right now
Stockholm

Strengths

Ger aldrig upp
Samarbetsvillig
God lyssnare
Bra på att kommunicera
Får folk runtomkring att må bra

Primary contact

Caroline Maurie
Projektledare