Magnus Leksell IT-konsult AB

-
Suppliers
1
Contractor
-
Response frequency

Magnus Leksell

Senior Javautvecklare
Erfaren systemutvecklare/konsult med fokus på Java. Fullstack-utvecklare med breda kunskaper och över 20 års erfarenhet som systemutvecklare.

Kommunikativ lagspelare, prestigelös, disciplinerad och självgående. Lösningsorienterad och kreativ med starka analytiska och problemlösande färdigheter.

Experience

Magnus Leksell IT-konsult AB
IT-konsult
Dec 2016 - Pågående
Stockholm
Systemutveckling i Java med agila metoder för ett flertal olika kunder och projekt i Stockholm.
Java Java8 Git Spring Spring Boot Microservices JPA Oracle Maven Agile
PayEx
Javautvecklare
Feb 2019 - Pågående
Stockholm
Utveckling av system för POS och e-commerce enligt den nya 3-D Secure specifikationen, med tekniker som Java 8, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud, Microservices, REST, JSON, Git, Maven, GitLab, Jira, JPA, Hibernate and Oracle enligt Scrum-metoden.
Java Java8 Spring Boot Microservices Git REST JSON Maven
ATG
Javautvecklare
Jun 2018 - Dec 2018
Stockholm
Design och implementation av systemintegrerande microservices, med tekniker som Java 8, Spring Boot, Spring Data, JMS, REST, JSON, MongoDB, IntelliJ IDEA, Git, Maven, GitHub, GoCD, OpenShift Container Platform, CI/CD, pipelines, Jira och Confluence enligt Scrum-metoden, i spel- och casinobranschen,
Java Java8 Spring Boot Microservices Git OpenShift JMS REST JSON Maven
Softronic AB
Javautvecklare
Nov 2017 - May 2018
Stockholm
Tech Lead. Utveckling av nya 1177 - Mina vårdkontakter, med tekniker som Java 8, Spring Boot, Web Services, REST, JSON, XML, Angular 5, TypeScript, Git, Maven, Eclipse, WebStorm IDEA, Swagger, SoapUI, TDD med JUnit och Mockito, Jira, Confluence, Bitbucket och Jenkins enligt Scrum-metoden.
Java Java8 REST JSON Angular Spring Boot TypeScrit Git Maven XML
Evry
Javautvecklare
Apr 2017 - Jun 2017
Stockholm
Vidareutveckling av system för bank och försäkring (backend) med tekniker som Java 8, Git, Maven och IntelliJ IDEA, Apache Camel, BDD med JBehave, JUnit, Jira, Confluence, Bitbucket, TeamCity, SonarQube och Jenkins enligt Scrum-metoden.
Java Java8 Git Maven

Sogeti Sverige AB
IT-konsult
Feb 2010 - Dec 2016
Stockholm
Systemutveckling i Java med agila metoder för ett flertal olika kunder och projekt i Gävle och Stockholm.
Java Spring JPA Oracle Maven ClearCase JSF Jenkins JUnit JavaScript

Fiberdata
Systemutvecklare
Jan 2008 - Jan 2010
Gävle
Utveckling av avancerade webbapplikationer med tekniker som Java, Eclipse, JBoss, Tomcat, Spring och Hibernate, JSP, PHP, Perl, JavaScript, Web Services, SOAP, XML, AJAX, XHTML och PostgreSQL under GNU/Linux.
Java JSP JPA PHP PostgreSQL JavaScript

Self-power

Education

Högskolan i Gävle
Fil kand i matematik
2007
Matematik Datavetenskap

Umeå universitet
Datavetenskap
1995
Datavetenskap

Skills

Coding
Consulting
Development
Java
Utbildning
HTML
Javascript
json
Linux
Math
Scrum
Agila metoder
APIs
Architecture
c/c++
CI/CD
CSS
eclipse
EJB
Finans
Git
Ideal
IntelliJ
JPA
jQuery
JSF
JUnit
Lead Developer
Management
MySQL
NoSQL
Oracle DB
Perl
PHP
Planning
PostgreSQL
REST
Scripting Languages
SOAP
Spring
Spring Framework
SQL
Subversion
Testing
Web Applications
Web Services
XHTML
XML
Angular
ANT
BDD
ClearCase
Confluence
Docker
EclipseLink
HIbernate
JAXB
JBoss
Jenkins
jira
JMS
Maven
MongoDB
OpenJPA
Oracle WLS
TDD
TypeScript
Websphere

Roles

IT-Konsult
Javautvecklare
Systemutvecklare
Utvecklare
Fullstack utvecklare

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Full time
Remote work
Right now
Stockholms län
Gävleborgs län
Stockholm

Strengths

Flitig
Prestigelös
Lösningsorienterad
Lagspelare
Disciplinerad

Primary contact

Magnus Leksell
Senior Javautvecklare