Elmir Software Consulting AB

HE

Hassan Elmir

Software Engineer Elmir Software Consulting AB Not shared
Software Engineer
Hej!
Jag är en Civilingenjör med bred erfarenhet av olika språk och typer av projekt, stora som små. Som person är Jag är självgående och kan ta mig an uppgifter och projekt själv. Jag har i flera projekt fått fullt ansvar för design, implementation, leverans och direktkontakt med slutkund(användarna av tjänsterna/produkterna) från början till slut. Detta har gjort att jag har förståelse för hur viktigt det är med effektiv kommunikation och korrekt prioritering av allt man gör.
Men jag är även prestigelös och funkar väldigt bra i grupp och i stora projekt. Jag driver ofta på förbättringar av arbetsprocesser och är mån om att teamet levererar något som alla inblandade känner sig stolta över. I tidigare projekt har jag haft scrum master och produktägarroll utöver mjukvaruutveckling.

Jag tror att jag kan bidra mycket till ert projekt så jag ser fram emot att höra från er!

Experience

Volvo Lastvagnar
Programmerare
Mar 2018 - Mar 2020
Stockholm, distans
100 %
Jag arbetade i ett självstyrande team på 4 personer där vi designade, utvecklade samt levererade en helt ny produkt till Volvo för lastbilsdiagnostik i Augmented Reality. Vi hade full autonomi och även helhetsansvar för vilka features som planerades och implementerades. Mitt huvudansvar var backendutveckling där jag utvecklade en TCP/IP server som analyserade bilder åt klienten. Servern var helt skriven i C++ 17 och använde OpenCV samt YOLO(you only look once) neruala nätverksmodell för bildanalys. Klienten var gjord i Unity 3D och där hade jag ansvar att implementera nätverkskoden samt logik som bearbetar resultaten från serversidan. Jag arbetade även på visuella features på frontend delen när det behövdes. Applikationen stöder Hololens, Android samt IOS plattformarna (iPad/iPhone).
C++ Analys Nätverk tcp/ip Frontend Backend Unity Cross platform Computer Vision

Ericsson
Programmerare
Jun 2017 - Mar 2018
Stockholm
100 %
I början av uppdraget så var mitt team mitt i en övergångsfas där vi skulle ta bort Makefile systemet och göra om det till CMake istället. Mitt huvudsakliga ansvarsområde i början var att ta hand om den omstruktureringen och se till att vi kan göra en fullständig övergång till CMake.
Sedan började jag arbeta med ett lisenshanteringssystem där jag prototypade nya features i C++ samtidigt som jag stöttade teamet med bughantering och kvalitetskontroller. Jag arbetade även som scrum master vissa korta perioder där jag var med i sync möten med representanter från flera teams. Mot slutet av uppdraget så skiftade teamets fokus mot microservices och då fick jag börja arbeta en del med docker/kubernetes i python.
C++ Scrum Python Scrum master Microservices Linux Jira Jenkins

IntegrifySweden
Coach
Feb 2017 - Nov 2018
Göteborg
100 %
Jag startade ett projekt i samarbete med bolaget CaptureInnovation och Arbetsförmedlingen för utveckling av hemsida i C#/ASP.Net. Utvecklarna i projektet var asylsökande från Syrien. Tanken med projektet var att göra det lättare för utvecklare att ta sig in i arbetsmarknaden. Mina ansvarsområden var att coacha teamet i agil arbetsmetodik och hjälpa med Scrum processen. Utöver agerade jag som bollplank för teamet och stöttade vid tekniska frågor. Totalt lyckades vi hjälpa 7 personer att få sitt första jobb i Sverige!

Volvo Lastvagnar
Programmerare
Oct 2016 - Apr 2017
Göteborg
100 %
Jobbade inom plattformsteam där jag hade huvudansvaret för att implementera SOME/IP protocoll för kommunikation med kameror på lastbilar. Implementationen är baserad på Genivi och kan hantera synkron och asynkron kommunikation. En viktig del av arbetet var att förstå ISO specar för att implementationen ska bli korrekt och för att se till att krav på underleverantörer är enligt spec. Implementationen gjordes i C++ i Linux. Parallellt med ovanstående projekt arbetade jag i Advanced Engineering Project där jag designade och implementerade prototyper för hur framtida teknologier inom avancerad användargränssnit kan användas. På projektet var jag ensam utvecklare och en av mina uppgifter förutom design/implementation var att samarbeta med UX designers.
C++ Linux Ux Ux design Qt/QML Jira Jenkin

Pelagicore AB
Programmerare
Nov 2015 - Sep 2016
Göteborg
100 %
Jag jobbade i ett user interface application team på ett projekt där vi utvecklade nytt infotainment system åt Volvo. Detta var ett stort projekt med över 200 ingenjörer och fler än 20 scrum teams. Många inom projektet var beroende av mitt team. Det innebar att vi hade högt tryck där god kommunikation och planering var av stor vikt. Vi fick lära oss att prioritera rätt för att hinna leverera till alla i tid.
Under tre månader utseddes jag till scrum master för teamet. Jag valdes även till produktägare för teamet under en turbulent period. I min nya position lärde jag mig vikten av rätt planering och att ha effektiv kommunikation med andra scrum teams/projektledning. För att säkra kvaliteten vid leveranser föreslog jag att ett användarvänlighetstest skulle införas på Volvo. Att införa förslaget var en utmaning p.g.a budget restriktioner men jag lyckades till slut att få igenom förslaget.
Projektledning Kommunikation Scrum master Qt/QML

Brottsportalen
Programmerare
Sep 2015 - Mar 2016
Göteborg
100 %
Jag togs in till ett uppdrag hos kund, som även var investeraren i bolaget, som systemutvecklare och projektledare för utveckling av mjukvara. På bolaget saknades erfarenhet av IT-industrin. Detta innebar att jag fick ansvar för att sätta upp rutiner och processer. Ett exempel är att jag införde agil arbetsmetod för projektet. Jag hade fullt ansvar för grundutvecklingen och leverans av tjänsten så att en första version kunde lanseras. I projektet införde jag användarvänlighetstester som var kunden till stor hjälp för att hitta förbättringar i användargränssnittet och förstå vilka features som var högst prioriterade.
C# ASP.Net MVC Entity Framework MSQL

Edvirt
Programmerare
Sep 2013 - Jul 2015
Göteborg
100 %
Under uppdraget ansvarade jag för att utveckla en helt ny 3D Simulator som idag används för utbildning i gruv och tunneleringsindustrin. Förutom implementation hade jag även ansvar för design av produkten, kundkontakt, kontakt med forskare från Chalmers, delaktig i säljmöten samt marknadsföring. I och med att jag var enda utvecklaren var det väldigt viktigt att planera rätt och att prioritera rätt features för produkten.
En stor utmaning i projektet var att implementera algoritmer från forskning på ett prestandaeffektivt sätt och se till att den stora mängden data kunde hanteras och visualiseras effektivt. Detta gjordes med avancerade mattebibliotek samt GPGPU(compute shaders) för beräkningar. Det var även viktigt att se till att användargränssnittet var intuitivt och lättförståeligt.
Implementation Marknadsföring Shade C++ OpenGL HTML Javascript

Ericsson
Programmerare
Jan 2012 - Mar 2013
Karlskrona
100 %
Jag arbetade i ett litet autonomt team där vi utvecklade ett presentationsverktyg i 3D. Syftet var att produkten skulle användas internt för att presentera nya idéer. Utvecklingen skedde i C#/XNA och Jag arbetade i flera områden såsom postprocesseringseffekter, grafutriktning och kamerasystem.
C# XNA

Vikingr
Programmerare
Jan 2012 - Mar 2013
Karlskrona
100 %
Jag arbetade med ett projekt tillsammans med 16 andra utveckare/grafiker/ljudartister där vi skapade ett 3D spel på PC. Målet med projektet var att lansera ett spel och starta bolag. Jag hade flera ansvarsområden i projekten som t.ex. animationssystem, 3D rendering/shading, artificiell intelligens, gameplay och användargränssnitt.
C++ C# WPF

Personality tests

Education

Blekinge Tekniska Högskola
Civilingenjör i spel och programvaruteknik
2013

Skills

Driven
Self-Motivation
Agila metoder
Application Development
Backend
C#
C++
Git
Scrum
Unity3D
DirectX
jira
Microsoft
MVC
MySQL
Nätverk
OpenGL
QML
SQL
Systemutveckling
TCP/IP
Visual Studio
.NET
ASP.NET
ASP.NET MVC
CSS
entity FrameWork
HTML
HTML5
Java
Javascript
jQuery
Linux
Microsoft SQL Server
Product Management
python
Qt
Qt Creator
TDD
Web
Web Development
WPF

Roles

Scrum Master
Software Engineer
Project Leader

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Full time
Remote work
On site work
Right now
Stockholm

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.