MC

Magnus Collin

Senior Business Analyst Collin Management AB Available now
Projektledare med agilt fokus inom ledningssystem, PLM och informationskvalitet
se LinkedIn - profil för komplett bakgrund

Experience

Collin Management AB
PM / Advisor
Sep 2019 - Pågående

Collin Management AB
Affärsutvecklande konsult och projektledare
Aug 2016 - Pågående
Göteborg
100 %
Egen verksamhet med fokus på projektledning, digitalisering och kvalitetsledning.
VD Senior affärskonsult Business analyst Project Manager
Collin Management AB
Affärsprojektledare och senior business analyst
Aug 2016 - Jun 2018
Göteborg
100 %
Var affärsprojektledare för ett initiativ som ämnade ersätta ett ledningssystemsstöd med ny lösning, från utvärderingsfas till start implementation. Innebar mycket kontakt med både många delar av företaget internt men också leverantörer av systemlösningar såsom enterprise architecture och BPM-lösningar. Agerade sedan rådgivare och "business analyst" i ett projekt som beredde vägen för ett förnyat ledningssystem med fokus på förfining, förenkling och förbättring av dåvarande innehåll, för central/corporate-kvalitetsfunktion.

Education

KTH
Civilingenjör Maskinteknik
2001
CAD/CAM PLM Maskin Innovation Patentlära

Skills

Ledning
Verksamhetsledningssystem
Information Management
Strategi
GDPR

Roles

PLM manager
Business Analyst
Enterprise Architect
Internrevisor QEHS
Konsultchef
Projektledare
Product Owner

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Part time work
Remote work
On site work
Right now
Västra Götalands län
Göteborg

Strengths

Lyhörd
Engagerad
Påläst

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.