Annika Stackelberg

Projektledare/Scrum Master ITJ Invest AB Available now
Projektledare/Scrum Master/Product Owner/Product Manager/Agil coach
Annika har en lång erfarenhet av projektledning för både mindre och större internationella program. De senaste åren har Annika arbetat främst med Digital Transformering inom media, försäkring och bank sektorn.
Annika är certifierad som SPCS inom SAFe 4.6/5.0

Experience

Nordea
Product Manger / Product Owner CBP program
Nov 2019 - Pågående
Stockholm
100 %
Product manager enligt SAFe ansvarig för backlog för en ART
Product Manager Product Owner Agil coach SAFe

Svenska Handelsbanken
Agil coach Enterprise architecture
Apr 2019 - Oct 2019
Stockholm
100 %
Support åt Enterprise arkitektur delen för omställning mot agil levereanser och stöd till SAFe tåg
agil coach Enterprise architecture SAFe implementation

Scania AB
Projektledare/Coach
Jun 2018 - Oct 2019
Södertälje
100 %
Projektledare för utrullningen av en cloud lösning till återförsäljare internationellt
Scrum master agil coach Projektledare

Nordea
RTE (Release Train Engineer)
May 2017 - Jun 2018
Stockholm
100 %
Release Train Enginer - ansvarig för Lending value stream inom CBP program (Core Business program).
I uppdraget ligger genomförande av ett nytt ”Agilt” arbetssätt, där innehåll och leverans av densamma sker med hjälp av sju team som tillsammans levererar slutprodukten vid ett och samma tillfälle. Värde strömmen ”Lending” består av mer än 100 personer.
RTE Scrum Agile Continous delivery Continous integration Bank Förändirngsledning Systemutveckling Krav Presentation och tal
UC AB och Alla bolag AB
Scrum Master & projektledare
Sep 2016 - Aug 2017
Stockholm
100 %
Scrum Master för leveranser inom production, 2 team
Projektledare för nya projekt:
Nya UC.se på Episerver v 10
Nya Kredit kollen på Episerver v 10
Analys B2B online
Scrum Master PPS Projekt ledare Episerver v 10 Jira Krav Agile coach Presentation och tal PHP Systemutveckling datamodellering
Folksam
Scrum Master & Projektledare Livguiden
Mar 2016 - Aug 2016
Stockholm
100 %
Projekt: Livguiden, Sharepoint Microsoft online
Projektledare av en sharepoint lösning för produktinformation LIV försäkringar. En ny informationsmodell har implementerats där affär och produkt har kopplats ihop.
Sharepoint Microsoft online Scrum Master PPS Projektledare Krav Förändringsledning Jira Release planning Test management HP ALM
Folksam
Programledare Digitala affärer
Sep 2014 - Mar 2016
Stockholm
100 %
Programmet var ett förändringsledningsprojekt där orgnisation, teknisk och kundernas användarupplevelse påverkades. Programmet upphandlade och implementerade en ny molnbaserad teknisk plattform. Siten är byggd i SDL Tridion mha av en java plattform Gigaspace och Elasticsearch som sökmotor. Server visualization har använts som testverktyg och för automatiserade tester Selenium. Programmet levererade i april månad 2016 en responsiv site med nytt användarvänligt koncept. Implementationsprocessen har följt Continous delivery med SAFE som ramverk och ett antal scrum team för leverans
Programledare Webb SDL Tridion PPS Förändringsledning SAFe Agile Coach Krav Presentation & Tal Test management
Bonnier
Programledare & Utvecklings chef
Nov 2009 - Aug 2014
Stockholm
100 %
Annika hade det tekniska ansvaret och programledningen för ett komplext program där Bonnier AB skulle genomföra ett stort förändringsprogram för att förflytta de nordiska bolagen mot digitala produkter. I och med det skulle en teknisk förflyttning genomföras för att få gemensamma plattformar och genom att konsolidera antalet applikationer och dess infrastruktur. Annika hade budgetansvar och ansvar för alla deltagande resurser som när det var som flest var ca 250 personer.
Programledare Digital transformation offshore team distribuerade team Agilt TFS Value based delivery model Förändringsledning engelska near and offshore distribuerade team

En arbetsvecka

Personality traits

Vilket är viktigast metoden eller leveransen
Metoden är viktig för att sätta ramar men förståelse vad som ger en bra leverans inom tid och budget är inte bara metoden
Hur blir man stresstålig
Genom att koppla av med det man tycker om och att äga kunskap inom det man arbetar med

Personality tests

Education

Kunliga Tekniska Högskolan (Sweden)
Civilingenjör Kemiteknik
1982

Skills

Agile
Application
Application Development Methodologies
Bank
Business Analysis
Confluence
Engelska
Enterprise Architect
Implementation
Implementing SAFe
Jira
Krav
Kravanalys
Leadership
LEAN
Ledarskap
Mjukvaruutveckling
PPS
Project Management
Projektledning
Projektledning
Release Planning
RTE
SAFE
Scrum
Scrum Master
systemutveckling
Tal
Test Management
Testledare
Web Development
Integration
UX

Roles

Agile Coach
Change Manager
Product Manager
Product Owner
Programledare
Projektledare
Release train engineer
Scrum Master

Languages

Engelska

Preferences

Full time
On site work
Right now

Strengths

Stresstålig
Glad
Energi
Modig
Lösningsorienterad

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.