CoolWave AB Not shared
GDPR ISO27001 Informationssäkerhet
Vi hjälper er med att höja säkerheten genom att implementera ett ledningssystem enligt Informationssäkerhetsstandarden ISO27001. I vårt team har vi informationssäkerhetsexperter på olika områden, så som Riskanalys&Riskhantering, Informatiosklassning, ICT- & Nätverkssäkerhet, Access kontroll, Penetrationstestare och Sårbarhetsanalytiker samt alla övriga delområden inom informationssäkerhetsområdet. Vi hjälper er också med att uppfylla kraven i den Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR). Vill ni ha en oberoende analys av de GDPR-Struktur som Ni infört, så har vi ett analysverkstyg.

Experience

Startupbolag inom kollektivtrafiktjänster
Projektledare
Jan 2019 - May 2019
Göteborg
100 %
Införde struktur, organisation och styrning för att säkra compliance mot GDPR-Förordningen.
GDPR Ledningssystem Styrdokument Integritetspolicy Personuppgiftspolicy Personuppgiftsregister Informatiossäkerhetspolicy Sårbarhetsanalys Verksamhetsanpassning Utbildning

Internationellt Tjänstebolag InfoSäk
Projektledning ISO27001
Oct 2018 - Dec 2018
Stockholm
100 %
Förbereda och implementera ISO27001 certifiering av tjänsteportfölj i ett internationellt verksamt säkerhetsbolag. Utmaningen bestod i att enbart delar av verksamheten skulle certifieras. I större bolag kan det vara en lösning för att nå certifiering av det som är viktigt istället för att inkludera hela organisationen.
ISO27001 Dokumentationsexpert Kravexpert Lead Implementer ISO27001 Riskanalys ISO27005 Internrevision Utbildning Konsult ISO27001

Tjänstebolag inom Marknadsföring & Direktreklam
GDPR - konsult
Aug 2018 - Oct 2018
Stockholm
100 %
Projektledare för införande av Ledningssystem för GDPR.
- Styrdokument
- Processer & Rutiner
- Upprättande av nödvändiga register
- Utbildning
- Krav på leverantörer
- Analys och förbättring av Informationssäkerheten
GDPR-Konsult Riskanalytiker Implementerare Utbildare

Mediabolag
Projektledare - förberedelse och genomförande a ISO27001 Certifiering
Apr 2018 - Jul 2018
Stockholm
100 %
Som projektledare för ett team på 6 personer förberedde vi en ISO27001 Certifiering av ett dotterbolag i utlandet som sedan genomgick certifiering av ett brittiskt Revisionsbolag. Coolwave projektledare ansvarade för implemenetering och som beställare gentemot revisionsbolaget.

Crypto AG
Projektledare
Mar 2009 - Jun 2014
Muscat, Oman
100 %
Projektledare för uppbyggnad av ett Säkerhetscenter (SOC) med säkerhetsinfrastruktur, Rekrytering, utbildning, bemanning samt drift av en 7/24-SOC tillsammans med en nationell CERT. Implementerade även ISO27001 för hela organisationen.
Projektledning Nätverkssäkerhet Applikationssäkerhet ISO27001 Vulnerability scanning Penetration testing IT-Operations Business Continuity Disaster Recovery Redundant SOCs

Effnet Group, TracTechnology AB
Olika Innovationsprojekt
Jan 2002 - Dec 2009
Stockholm
100 %
Arbetade med olika innovationsprojekt inom RFID-Teknik, TCP/IP-Header compression, Digitalradioteknik, mm

Crypto AG
Affärsutvecklare och Regionansvarig Sydostasien
Aug 1991 - Sep 2002
Zug / Schweiz
100 %
Jag ansvarade för att utveckla CAGs säkerhetslösningar tillsammans med partners inom IT- och Telekom-världen med säkerhetskoncept för allt från databaser, arkivering, till transmissionssystem över många olika kommunikationskanaler. Under de senaste 10 åren har det handlat mer om Informationssäkerhet mot tidigare kommunikations- och arkiveringssäkerhet.
Systemarkitekt Affärsutvecklare Sales Support Solution Manager Regionschef

Education

British Standard Institute
ISO27005 Risk Management
2019
certifierad utbildning

City University, Washington/USA
M.B.A.
1998

Chalmers Tekniska Högskola
M.Sc. EE
1987

Skills

Analys
Asset Mgt
Cloud Security
cyber
Dataskyddsförordningen
GDPR
Informationsklassning
Informationssäkerhet
Infrastruktur
ISMS
ISO 27002
ISO27001
ISO27002
ISO27005 Risk Mgt
It-säkerhet
Kommunikation
Ledning
Säkerhet
CISSP
dataskyddsfrågor
Krav

Roles

Implementerare
Projektledare
Rådgivare
Säkerhetsanalytiker

Languages

Svenska
Engelska
Tyska

Preferences

Full time
Remote work
On site work
Right now
Stockholm

Strengths

Fokuserad
Engagerad
Lyhörd
Målmedveten
Flexibel

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.