Leonit AB

-
Suppliers
-
Gig
-
Response frequency

Rodrigo Leon

IT Management, Senior Project Manager
Rodrigo är en energisk, erfaren, driven och kreativ ledare som har mer än 18 års erfarenhet av IT- ledarskap samt 8 års erfarenhet av att jobba internationellt. Rodrigo har förmågan att se både affärsnytta och optimeringspotential av IT och har en god kombination av projektledningserfarenhet och it-strategiskt arbete. Han är prestigelös samt strävar alltid efter att uppnå och överträffa förväntningar.

Experience

Manpower Solutions
Projektledare business transition (konsultuppdrag)
Sep 2018 - Feb 2019
Stockholm
100 %
Jag jobbade som projektledare för att implementera en ny affär i den svenska organisationen. Manpower Group Solutions har blivit europeisk garanti-supportpartner för printföretaget Kyocera, Manpower skall utföra garantisupport för alla Kyoceras företagsprintrar i Sverige, inklusive lagerhållning och hantering av reservdelar, uppsättning av lager, lager /logistikprocesser, transportavtal, uppbyggnad av processer mot leverantör, etablera en leveransorganisation, implementering av processer för garantiärenden, systemintegration av ärende och lagerhantering (ServiceNow med Evantic).
Nyckelord: Business transition, outsourcing, Bygga ny organisation/leverans, rekrytering av personal, bygga arbetsprocesser och logistikprocesser, inköp av lager, servicebilar, arbetsutrustning och arbetskläder.
Projektledare Business transition arbetsprocesser rekrytering outsourcing logistik inköp lager

Fujitsu
Kund CTO (konsultuppdrag)
Feb 2016 - Jun 2018
Stockholm
100 %
Jag ansvarade för att uppdatera mina kunder med tekniska innovationer och förbättringar för den existerande lösningen som kunden hade outsourcad till Fujitsu. Jag planerade och höll innovationsforum och arkitektforum för kunderna samt medverkade i säkerhetsforum, incident-, problem- och change- management beslutsforum både Fujitsu interna som kunddrivna. Jag lärde mig samt utvecklade Fujitsus produktportfölj, interna processer samt var med i globala Fujitsuforum där det diskuterades kunderfarenhet, produktimplementation och presale material.
Nyckelord: Innovationsforum, produktägare (SUSE-plattform), POS-system, ledning av tekniker, globalt leveransansvar, Workshopledning, ITIL, medlem av projektstyrgrupp, uppgradering Exchange on prem. - Office365, uppgradering Microsoft Win. 7 – Win. 10, tvåfaktorsautentisering, ansvarig för kunds tekniklösning, Försäkringsbranschen, Detaljhandel, Folksam, H&M, Reitan.
Chefsarkitekt teknisk leveransansvarig innovation försäkringsbolag detaljhandeln

Santander Consumer bank
Projektledare för affärsutveckling av billån (konsultuppdrag)
Apr 2015 - Jun 2015
Stockholm
100 %
Jag drev ett förstudieprojekt för att utvärdera möjligheterna ny teknologi tillförde för affärsutveckling av billån-affären. Jag skulle undersöka möjligheten att genom internet skapa ett nytt och säkert affärsflöde via internet för billån. Utvärderade processflöde, ny kreditscoring modell och en webaserad tillgänglighet av låneansökan för billånekunder. Ledord: förstudie, innovations workshop, affärsutveckling, bank och finans, kravanalys.

H&M
System Responsible for Enterprise Business Applications (konsultuppdrag)
Jan 2014 - Feb 2015
Stockholm
100 %
”Bästa funktion till bästa pris”
Jag ansvarade för en gruppering som förvaltar alla globala klientapplikationer (ca 70 st. applikationer för ca +100,000 användare/klienter) på H&M. Applikationer som Adobe för designanvändare, MS-Office för kontoren och terminalemulator för butikerna. Vi var lagret mellan verksamheten och IT-enheten. Jobbet startade med att tydliggöra arbetssätt, rutiner och kravställning mot övriga verksamheter samt externa leverantörer (outsourcat till Indien). Rodrigo har även initierat tydligare roller och ansvarsfördelning, därmed skapat rollbeskrivningar för Application Responsible- och License Responsible-roller i gruppen. Jag ansvarade, följde upp och avrapporterade en budget för alla appliaktioner gruppen ansvarade för. Ledord: applikationsansvar, budgetansvar, Licensstrategi och förhandling, avtal, systemansvar, teamledning, roll och ansvar, produkt roadmap, SCRUM.
teamledare Budgetansvar Lisensstrategi Systemansvar SCRUM Applikationsansvar System responsible SR H&M

Ericsson Managed services
Systemmanager / Application operations manager (konsultuppdrag)
Sep 2010 - Aug 2012
Stockholm
100 %
Arbetade med Ericssons globala tjänsteplattform som bestod av processer, verktyg och en IT-infrastruktur som dessa verktyg använde. Telefonibolag i världen som Airtel Bharti i Indien och Sprint i USA utkontrakterar sin telefoninätsinfrastruktur till Ericsson. Jag var globalt ansvarig för att säkerställa tillgänglighet och prestanda för kontrakterade SLA med kunder gällande 4 verktyg (produkter/applikationer) globalt: NIM, Network Inventory Management tool. SLM, Service Level Management. SPM, Spare Part Management. BI / DWH, Business Intelligent (Business Objects) / Data Ware House (Teradata). Medlem i styrgruppen för ca 20 stycken ständigt pågående globala projekt och byggde mottagande organisation för nya applikationer. Godkände och följde upp driftsättning av förändringar i system. Medverkade i processgrupper där det främst beslutades om förbättringar gällande Change-, Release-, Problem-, Incident-management processer. Applikationsansvar, global arbetsledning.
Global arbetsledning ITIL Outsourcing Telefoni Infrastruktur Applikationsansvarig Systemansvarig Managed services

Ericsson Managed services
Performance Manager (konsultuppdrag)
Dec 2009 - Aug 2010
Stockholm
100 %
Arbetade med Ericssons globala tjänsteplattform (Troligtvis världens största nätverk), som bestod av processer, verktyg (produkter, applikationer) och IT-infrastruktur. Telefonibolag i världen utkontrakterar sin telefoniinfrastruktur till Ericsson, min uppgift var att se till att Ericssons driftsleverantör uppfyllde den servicenivå (SLA) som avtalats genom att strategiskt lyfta de utmaningar som fanns. Jag medverkade i proaktivt arbete, avrapportering och uppföljning av tillgänglighetsrapport och status på pågående förbättringsprojekt till kundansvariga. Medverkade i globala beslutsgrupperingar vid eventuella driftproblem med stor kundpåverkan samt uppföljning av lösning. En utmaning var främst kultur och kommunikation mellan serviceavdelningar som var utspridda över flera kontinenter. Jag utvecklade min förmåga att leda och kommunicera med medarbetare från olika kulturer samt hur man lyckat med en global leverans. Nyckelord: Global personalledning, Indien, Polen, USA, ITIL processledn
Global personalledning Indien ITIL Management

Mitt ledarskap

Personality traits

Visste ni att jag anser mig vara youtube-händig
Jag har genom youtubeklipp lärt mig att åtgärda problem med bilen, lagat trasiga mobiler och renoverat mitt hem.

Personality tests

De är stolta och glada över att kunna leda andra i ett samarbete för både deras eget och hela gruppen eller samhällets bästa.

Education

Stockholms handelshögskolan
Operativt ledarskap
2004
Ledarskap management ekonomi personligutveckling

Microsoft
Microsoft certifierad Systemingenjör
2000
12 Microsoft certified profesional certifikat Microsoft certified systems engineer MCSE MCP

Ord och vetande
Webmaster
1998
webbproduktion html kodning webb design

SSVN
fastighetsmäklare
1995
försäljning marknadsföring byggteknik juridik

Skills

Coach
Engelska
Försäljning
Implementation
Interimschef
IT Management
ITIL
Ledarskap
Networks
personalansvar
Processutveckling
Projektledare
sourcing
Stockholm
strategi
Svenska
TAL
Telecom
Windows
Active Directory
Analys
Applications
Dokumentation
förstudie
Förvaltningsledning
förändringsledning
Infrastruktur
Inköp
Integration
Inventor
it driftansvarig
Kommunikation
Krav
Microsoft
Nätverk
Office 365
Produktion
Project Management
Projektledning
Projektledning
Service Delivery Manager
Service management
service responsible
system manager
systemstöd
Teknisk projektledning
Utredning
Windows 10
A/B-testning
Ad
Agilt
Azure
Change Management
ERP
Förvaltningsledare
Förändringsarbete
Gdpr
Microsoft Project
PPS
Produktägare
PROPS
SharePoint
SQL
Support
Upphandling
Utbildning
virtualisering
VMware

Roles

IT-driftansvarig
IT-Operations manager
Infrastruktur projektledare
IT-Chef
Product Manager
Project Manager
Senior Projektledare
Systemansvarig
Teamledare
Technical Project Manager
Teknisk projektledare
Systemförvaltare

Languages

Svenska
Spanska
Engelska

Preferences

Full time
Remote work
Right now
Stockholms län
Uppsala län
Stockholm
Eskilstuna
Centrala Stockholm

Strengths

Driven
Social management
Genuint intresse av människor
Ser möjligheter
Hjälpa människor att lyfta sig_ger mig extra energi.

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
This feature is only available logged in.