Decisio

-
Suppliers
-
Gig
-
Response frequency
AL

Anders Langsbo

Förenklar vardagen för beslutsfattare
Finnes: Specialist inom beslutsstöd, analytics och datadriven affärsutveckling. Jag brinner för att använda information för att förbättra verksamheter och beslutsfattande. Lång erfarenhet av tekniska lösningar inom BI/Analytics plus erfarenhet av att leda team och bygga upp datadrivna processer. Kompetent inom teknik och affär/verksamhet

Experience

Tillgänligt på begäran
BI Manager
Sep 2014 - Pågående
Göteborg
Totalansvar för Business Intelligence och analytics hos en av Europas största verksamheter inom sitt område. Drev en mycket effektiv verksamhet där teamet förvaltar en komplex systemmiljö och skapar lösningar för tusentals användare till en relativt låg kostnad. Extremt mål- och resultatinriktad verksamhet med mycket fokus på individuell prestationsuppföljning. Internationell miljö med verksamhet flertal länder. Rollen innebar projektledning, kommunikation, etablering av processer för utveckling och förvaltning i en stor organisation, affärsutveckling samt komplex systemutveckling inom BI/Analytics/Datalager
microsoft bi datalager affärsutveckling processutveckling bi analytics analys data driven data performance management

Tillgängligt på begäran
Lösningsarkitekt Online Analytics
Sep 2018 - Dec 2019
Borås
Arktiektur, kravställning och utveckling av en analysplattform av Online/Besök/Clickstream information för en stor E-handelssite I kombination med befintligt DW
dw cloud analytics reporting sql ssis ssas bi arkitektur

Tillgängligt på begäran
Lösningsarkitekt
Jan 2012 - Dec 2013
Göteborg
Lösningsarkitekt & utvecklare inom CRM. Kunden behövde utveckla sina processer inom direktmarknadsföring och kundinsikt, där vi etablerade en teknisk plattform, och processer för detta. Min roll var heltäckande, från att analysera verksamhetsbehov till att konstruera lösningen end-to-end, från ett flertal källsystem till användargränssnitt.
crm customer insight analytics datalager bi powerbi microsoft reporting services sql

Tillgängligt på begäran
Business Intelligence, Logisitics
Jan 2011 - Dec 2012
Göteborg
Etablering av strategi och implementering av datalager + rapporter för rapportering och analys av logisitkprocesser. Ansvarig för hela processen från kravanalys, datainsamling, modellering datalager, samt analysmodell + rapporter
logistik bi analytics data warehouse reporting performance managemen sql microsoft

Tillgängligt på begäran
Bi Utvecklare, Lösningsarkitekt
Jan 2009 - Dec 2010
Göteborg
Förvaltning och vidareutveckling av BI-plattform. Integration av ett stort antal källsystem för att möjliggöra analys och etablera "en version av sanningen.
bi analytics sql server reporting ssrs performance management

Tillgängligt på begäran
BI Utvecklare, Lösningsarkitekt
Jan 2007 - Dec 2009
Göteborg
Utveckling av ett centralt datalager genom att definiera och integrera information från ett antal affärssystem, med målet att etablera väldefinierade nyckeltal och rapporter. Arbetet bestod av verksamhets/kravanalys – integration – datalager – analysmodeller – rapporter.
bi analytics microsoft logistics e-commerce travel reporting

Tillgängligt på begäran
BI-utvecklare, lösningsarkitekt
Jan 2006 - Dec 2007
Borås
Förvaltning och vidareutveckling av datalager och rapporter hos en av de större e-handlarna. Dataintegration, analysmodeller, rapporter.
bi analytics analysis services reporting e-commerce online fashion

Tillgängligt på begäran
Systemutvecklare inom analys
Jan 2004 - Dec 2006
Göteborg
Systemutveckling av analystjänster inom online annonsering , ad-serving och webanalys
big data ai data science online analytics web analytics data warehouse reporting

Anders

Education

Flera
Stort antal kurser inom ramen för konsultroll
2013
bi projektledning six-sigma lean företagsekonomi ledarskap kommunikation

IFL Executive Education at Stockholm School of Eco
Executive Management Program
2013
marknadsföring innovation affärsutveckling ledarskap management

IT Universitetet i Göteborg
Intelligent Products Design
2004
AI Machine Learning

Chalmers Tekniska Högskola
Dataingenjör
2003
Software Engineering IT

Skills

analytics
Behovsanalys
BI
Data Arkitektur
Datadrivna affärer
Datamodellering
Excel
Execution
SQL
Strategi
Systemutveckling BI
Verksamhetsanalys
Affärsutveckling
Analysis Services
Business Control
Cloud BI
Ekonomi
ETL
Integration Services
Power BI
Redovisning
Reporting Services
SQL Server
Webanalys
Big Data
Data Science
Machine Learning
Qlik

Roles

Analytiker
BI Arkitekt
BI Strateg
BI Utvecklare
Data Arkitekt
Data Engineer
Projektledare

Languages

svenska
engelska

Preferences

Full time
Remote work
Right now
Västra Götalands län

Primary contact