Robert Zobec

Utvecklare .NET Guidance Vector AB Available now
Senior .NET fullstack (tillg. 1/3, prisbild 800-1200 kr/h)
Jag är en person som gillar att lära nytt, har ca 10 års erfarenhet som konsult inom systemutveckling, främst genom Microsoftrelaterade teknologier. Jag har bakgrund och erfarenhet från olika branscher och utvecklingspråk, tekniker och metoder. Som person är jag enkel och fungerar bra i team.

Tidigare roller systemutveckling, delarkitektur, support, förvaltning.

Aktuella studier: ReactJS/Typescript/.NET 5

Utbildningar/Certifieringar
MSCD - Web Developer.
Microsoft Professional Program in Data Science
Verksamhetsarkitekt.
Civilingenjör.
Certifieringar via LinkedIn.

ExperienceGuidance Vector AB
Konsult/Systemutvecklare
Oct 2019 - Pågående
Stockholm
Full time
Systemutveckling .NET
(nuvarande uppdrag 2019-dec - pågående).
* C#, EF6, Windows forms, SQL, T-SQL, Databas, WCF, Web Services, Windows Service, Web API, Web Forms, Azure, Console Apps, Excel, MVC, PEPPOL mm
C# .NET Azure SQL Cloud Databas EF6 Entity Framework Windows Service Web API

Forefront Consulting Group
Konsult/Systemutvecklare
Aug 2017 - Aug 2019
Stockholm
Full time
- Systemutveckling inom pensionsförsäkringar. (Web Forms, Azure, C#, WPF, SQL mm)
C# Web Forms Azure WPF SQL git Cloud Peppol

B3IT Connexions AB
Konsult/Systemutvecklare
Mar 2015 - Jun 2017
Stockholm
Full time
Windows- och delvis webbaserat system för hantering och administration av försäkringar, skador mm för handläggare (If Skadeförsäkring AB)
C# Web Forms Windows Forms WCF T-SQL SQL Server

Brüggemann System AB
Konsult/Systemutvecklare
Mar 2013 - Feb 2015
Stockholm
Full time
Windows- och webbaserat system för hantering och administration av ansökningar till stiftelse och fonder. (Stanford)
Webbaserat system för inrapportering av pensionspremier och handläggningsapplikation premierapportkorthanteringssystem. (BSAB)
Windowsbaserat system för ärendehantering. (Advokatfirman Nordia)
Java JSP Tomcat OracleDB Aspose.Words PDFBox C# VB.NET Windows Forms Crystal Reports

Precio Systemutveckling AB
Konsult
Sep 2011 - Feb 2013
Stockholm
Full time
Webbaserat system för valadministration (Stockholm Stad).
Webbaserade system för support och administration (PEAB).
C# ASP.NET MVC WCF Linq MS SQL T-SQL SSRS Web Forms jQuery

Congrex Group
Systemutvecklare
May 2010 - Jul 2011
Stockholm
Full time
Webbaserade system för kongress- och konferensarrangörer.

Medverkan i framtagande av nytt webbaserat system för konferensarrangörer då det gamla systemet började bli omodernt. Support av gamla legacy system.

Delutveckling av en webbaserad applikation där användare använder systemet för att online kunna designa mallar för etiketter, biljetter mm. Nyutveckling av funktioner i den webbaserade delen. Support och underhåll av gamla web- och windowsystem.
ASP Classic Windows Forms VB6 C# Linq jQuery jQuery UI Telerik MS SQL Server T-SQL

SEB Merchant Banking IT
Konsult/Förvaltning av system för post-trade fondhantering
Mar 2008 - Dec 2009
Stockholm
Full time
Kravanalys, ny- och vidareutveckling och förvaltning av legacysystem, migreringsstöd samt dokumentation av befintligt system. Även second line support.

Kombinera och bidra med migreringshjälp till javautvecklare, bl.a. dokumentation av befintligt system.

En webbaserad applikation behövde nyutvecklas och det befintliga systemet för post-trade behövde moderniseras. Utveckling av ett bevakningsstöd i Python. Kontinuerlig uppdatering av intranet med statistik, scriptutveckling och dokumentation och internsupport till mäklare, business m.fl.

(Anst. via Perido.)
VB6 T-SQL Python Unix ksh Second line support Support

Helikopter Systemutveckling
Konsult/Business Intelligence BI-konsult
Sep 2007 - Feb 2008
Stockholm
Full time
Scripting, Crystal Reports, T-SQL, SQL Server, DTS/MS SQL 2000, BODI.
Business Intelligence SQL SQL Server 2000 T-SQL Business Objects Data Integrator

Relation & Brand AB
Konsult/Systemutvecklare
Sep 2006 - Jul 2007
Stockholm
Full time
Webbaserat system för nyhetsbrev (Relation & Brand) Ansökningsystem för Stagepool.
Språk: Svenska, tyska, engelska.
Berörda metoder, teknologier och produkter
MS SQL 2005/2008, T-SQL, VBScript, ASP classic (VB), Javascript.
MS SQL T-SQL SQL Server 2008 ASP Classic VB VBScript Javascript

Olika arbetsgivare
Försäljning/utbildning
Oct 2001 - Dec 2005
Göteborg
Full time
Försäljning och utbildning, mjukvara och motorer
Försäljning Utbildning Kreativitet Mjukvaruförsäljning

Personality traits

Bästa med mig
Innovativ
Äter helst till lunch
Indiskt
Ett stort intresse för mig
Resor

Personality tests

Education

Göteborgs Univ., KTH, Umeå Univ.
Fristående kurser (Universitet)
2013
Ekonomi Turism Statistik Språk Media

Chalmers Tekniska Högskola
Civilingenjör
2001
Elektronik Mjukvara Finans

Skills

Engelska
Stockholm
Svenska
.NET
Applications
ASP.NET
C#
Civilingenjör
Frontend
Fullstack
Fullstackutvecklare
iis
Ingenjör
Javascript
json
MS sql server
SOAP
SQL
Sql Server
Systemutveckling
T-SQL
Analytics
ASP.NET MVC
Azure
Backend
Cloud
Data Science
Databases
Development
Devops
Entity Framework
Excel
HTML
Implementation
Integration
Java
jQuery
Marketing
Microsoft
Node.js
Reporting services
REST
SSIS
SSRS
TDD
TFS
Tyska
VB.NET
Web API
Webb
Windows
Windows Forms
Visual Studio
Vue
CRM
Data Visualization
Git
KnockoutJS
Machine Learning
MongoDB
Power Apps
PowerApps
PowerBI
Python
ReactJs
WPF

Roles

Fullstack-utvecklare
.NET-utvecklare
Cloud-konsult
Frontend-utvecklare
Systemutvecklare
Utvecklare
Databasutveckling
Support
Systemarkitekt

Languages

Engelska
Svenska
Tyska

Preferences

Full time ." data-tooltip> Full time
On site work
Right now
Centrala Stockholm
Stockholm
Stockholms län
Solna
Södertälje
Sundbyberg
Kista
STHLM

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.