Fredrik Hahne

Available in 67days
Download profile
Email this url
Managementkonsult och projektledare
Managementkonsult och projektledare som är en kommunikativ och driven person med utmärkt förmåga att skapa förtroende och engagemang i sin omgivning genom sitt coachande ledarskap. Fredrik leder och stöder förändringsarbete genom mod, handlingskraft och fokus för att leverera bästa resultat. Han har gedigen erfarenhet som Interimschef och Projektledare inom framför allt Bank, Finans & Försäkring.

Experience

Landshypotek Bank
Interim IT-chef, CIO
Dec 2019 - Aug 2020
Stockholm
Full time
Fredrik var interimschef för Landshypoteks 3 IT-avdelningar i Stockholm med personalansvar för cirka 30 medarbetare samt medlem i Bankledningen. Målet med uppdraget och Fredriks fokus var att skapa större affärsnytta med befintlig infrastruktur samt effektivare systemutveckling & förvaltning av bankens IT-miljö med ökad användning av agila metoder. Fredrik arbetade mycket med att utveckla, tydliggöra och inte minst förankra bankens utvecklingsprocess med tydligare prioriteringar, bättre projektstyrning och resursplanering för ökad leveransförmåga. Detta genomfördes bl a med införande av agila metoder och förbättrad sprintplanering med god kommunikation samt ökad kostnadskontroll. En stor del av arbetet låg i många strategiska leverantörskontakter och utveckling av bankens leverantörssamarbeten som behövde följa EBA:s regelverk för outsourcing och framför allt ligga i linje med bankens vision, behov och förutsättningar.
Vendor Management
Ledarskap
Bankledning
CIO
IT-chef
Landshypotek Bank
Interim Chef Operations, COO
Jan 2019 - Aug 2020
Stockholm
Full time
Fredrik var interimschef för Landshypoteks 3 IT-avdelningar i Stockholm och 3 backoffice-avdelningar i Linköping med personalansvar för cirka 45 medarbetare samt medlem i Bankledningen. Fredriks uppdrag innebar att han behövde ta ett övergripande ansvar för att utveckla och tydliggöra bankens IT-strategi, förbättra kostnadskontroll och upprätta fungerande ekonomistyrning. En stor del av arbetet gick ut på att utveckla såväl bankens interna som externa kommunikations- och samarbetsförmåga med båda affären och externa IT-leverantörer. Fredrik utvecklade bankens arbetssätt och processer med en agil leveransorganisation samtidigt som det krävdes ökad kostnadskontroll och förbättrad leveransförutsägbarhet. Fredrik var även drivande för att bygga upp en starkare och tydligare organisation runt AML med bedrägeri- och transaktionsbevakning samt samarbetade nära bankens Complianceavdelning för att tydliggöra styrdokument, riktlinjer och rutiner i syfte att effektivisera bankens arbete.
Organisationsutveckling
Bankledning
Ledarskap
COO
AMF Pension
Interimschef
Oct 2018 - Jan 2019
Stockholm
Full time
Fredrik var interimschef för en avdelning med 11 anställda och han hade verksamhets- och personalansvar för en central avdelning som innefattade strategiskt arbete med datakvalité och datakontroller för försäkringsverksamheten. Avdelningen ansvarade även för utredningar och analys av komplicerade försäkringsärenden samt supportfunktion för hela försäkringsaffären. I uppdraget hade Fredrik ansvar för att utveckla och genomföra förbättringar av avdelningens samarbetsförmåga, prioriteringsförfarande och arbetssätt gällande framför allt utredningsarbetet och hantering av incidenter. Utöver detta arbetade Fredrik mycket för att återskapa tydlighet, fokus och ett gott arbetsklimat för avdelningen. Fredrik hade stor nytta av att kunna ta hjälp av en agil coach och scrum master som hjälpte till att få ökat fokus och tydlighet i avdelningens gemensamma arbete.
Förändringsledning
Ledarskap
Kvalité & Kontroll
Fora
PROGRAMLEDARE GDPR
Jun 2017 - Jun 2018
Stockholm
Full time
Huvudansvarig för att driva programmet för att säkerställa att kunden uppfyller kraven mot Dataskyddslagen (GDPR). Programmet ska utveckla en tydlig och väl fungerande governancestruktur där även legala tolkningar och anpassningar ska göras, samt att genomföra strukturförändringar i form av processutveckling, systemanpassningar och sist men inte minst förändringsledning med kompetens-utveckling och kulturförändring. Uppdragsgivaren har 4,5 miljoner privatkunder och 450.000 företagskunder med personuppgiftsbehandlingar som genom en smart & tydlig informationsmodellering måste hanteras enligt regelverket med adekvata lösningar.
ROLL: Programledare för projektet med 8 delprojekt och delprojektledare
Programledare
GDPR
Förändringsledning
Informationssäkerhet
Fora
FÖRÄNDRINGSLEDNING AV PROJEKTKONTOR, PMO
Jan 2017 - May 2017
Stockholm
Full time
SYFTE & MÅL: Utveckla processer, rutiner och arbetssätt för en stor kunds projektkontor. Säkerställde att strategiska och operativa mål nås genom god styrning av en utvecklingsportfölj på drygt 100 mnkr. Utbildade och stöttade organisationen (framför allt projektledare, beställare och styrgrupper) i projektstyrningsmodell och ledning av projekt.
ROLL: Ansvarig för Projektkontoret
Fora
IMPLEMENTERING AV PROJEKTSTYRNINGSVERKTYG
Sep 2016 - Mar 2017
Stockholm
Full time
SYFTE & MÅL: Införa ett nytt system (MS Project) för projektplanering,
-styrning, resursplanering och portföljhantering. Företaget hade inget verktyg för detta vilket gjorde att hela organisationen blev involverad och berörd. Säkerställa att verktyget konfigurerades för att hantera kundspecifika behov som sedan behövde omsättas i förbättrade verksamhets- och beslutsprocesser.
ROLL: Projektledare

Education

Skandinaviska Ledarhögskolan
Business Coach, ICC
2013
Handelshögskolan vid Umeå Universitet
Civilekonomexamen - Service Management Programmet
2000
Stockholms Universitet
Ekonomisk Historia & Statistik
1996
Kandidatexamen i Ekonomisk Historia

Skills

bank
bolån
Ledning
lån
processer
verksamhet

Languages

Engelska

Preferences

Full time
On site work
In 67days
Stockholms län
Stockholm

Primary contact

Create an account or login to view contact information.

Download as PDF

This feature is only available logged in.