house of skills

5 - 10 employees
Sweden
Ten
Stockholm, Stockholms län
Scrum Kanban Test Svenska Kvalitetssäkring Testautomatisering +6
13/12/2021
Stockholm, Stockholms län
Analys Svenska Tjänstedesign ITSM Utbildningsmaterial
09/12/2021
Stockholm, Stockholms län
Scrum Scrum master Svenska Engelska Utvecklingsteam
09/12/2021
Stockholm, Stockholms län
Förvaltningsledare Uppdragsledning
07/12/2021
Stockholm, Stockholms län
Logistik projektledning IT förändringsledning
03/12/2021
Stockholm, Stockholms län
Java SQL AWS Databaser json REST +8
01/12/2021
Stockholm, Stockholms län
Infrastruktur strategi Azure Kubernetes PaaS Applikationsutveckling
30/11/2021
SQL Analytics bash Data Analytics Documenting ETL +10
29/11/2021
Stockholms län
Java Scrum JBoss JUnit Logic Management +7
29/11/2021
Stockholms län
C# .NET SQL AWS Azure Devops +3
29/11/2021
Number of rows