19 November 2018

Har du överflödiga medarbetare i dina korridorer?

"Flera gånger under hösten har jag varit en av slutkandidaterna för ett intressant uppdrag. Därefter har företaget svarat att de lyckats lösa behovet internt – och väljer att dra tillbaka förfrågan." Marja Huotari, kommunikations- och förändringskonsult, skriver om hur många uppdragsgivare sent i processen väljer interna lösningar istället för att ta in en konsult.

Till artikeln!

https://www.brainville.com/News/InternLosning


  Back