08 October 2018

Ett eget konsultregister med de profiler du tycker är bäst

Många har hört av sig till oss och sagt att de vill ha ett eget konsultregister där de kan samla på bra konsultprofiler. Egna databaser har en tendens att innehålla gamla CVn rätt snabbt. Nu har vi något som kanske löser ert behov av ett eget register och som samtidigt bemöter GDPRs krav på personuppgifter, men i det här registret finns ingen ”sur mjölk”. Här finns bara pinfärska konsultprofiler!

På Brainvilles startsida (inloggad) har du fliken Konsulter. Här har du sedan länge kunnat hitta andras utdelade konsulter, egna konsulter och konsulter som du och ditt bolag fått ansökningar från. Problemet är att du inte alltid har tillgång till dem - utdelade profiler försvinner när konsulten fått uppdrag och profiler på ansökningar håller sig inte färska.

Så är det inte längre! Hittar du en spännande konsultprofil kan du fråga om du får koppla in den i ert eget konsultregister. Om förfrågan godkänns av konsultbolaget blir profilen ständigt tillgänglig, uppdaterad och sökbar för hela ditt bolag. Kostnad: 9 SEK / 30 dagar så länge profilen är kopplad.
Inte nog med det. Jobbar du för ett konsultbolag kan du faktiskt använda den inkopplade konsulten som underkonsult och ansöka på uppdrag!

Börja bygga ett eget register idag genom att söka efter konsultprofiler - lycka till :)

  Back