05 October 2018

Vilka personlighetstyper har konsulter?

Personlighetstest diskuteras flitigt och ofta. Finns det något värde i dem? DISC-analys har ju visat sig helt sakna vetenskaplig grund och därför har många ett horn i sidan på Thomas Eriksson (”Omgiven av idioter”).

Vi människor skiljer oss från djuren genom vår förmåga att kategorisera och generalisera och därmed ordna komplex information på ett förståeligt sätt. Personlighetstyper är onekligen något väldigt komplext. Man bör inte se testernas resultat som fakta och absolut sanning - använd dem som ett hjälpmedel for att tolka information. Tycker du att ditt testresultat stämmer, så använd det.

Brainville är fullt av konsultprofiler och många av dem har gjort ett test som skapats av 16 personalities. Ni hittar testet samt beskrivning av typer här: 16 personalities. Vår data är inte statistiskt säkerställd information, men det kan ändå vara intressant att se hur mycket konsulterna skiljer sig från fördelningen av typer i befolkningen i allmänhet.

Protagonister ("ENFJ”) dvs. karismatiska och inspirerande ledare, är överrepresenterade i Brainville. Hela 20% är protagonister jämfört med 7% i hela befolkningen!
Medlare (”INFP”) är det desto sämre ställt med. Här finns knappt 4%, medan andelen av den svenska befolkningen är nästan 15%!

Personlighetstyp: differens mot Sveriges befolkning
ENFJ (Protagonist): +13%
ESTJ (Chef): +11%
ENTJ (Anförare): +11%
ESFJ (Konsul): +3%
ENFP (Förkämpe): -6%
INTJ (Arkitekt): +2%
ISTJ (Logistiker): +3%
INFP (Medlare): -11%
ESTP (Entreprenör): +1%
INFJ (Advokat): -3%
ENTP (Debattör): -4%
INTP (Logiker): -4%
ISTP (Virtuoso): -2%
ISFJ (Försvarare): -4%
ESFP (Underhållare): -5%
ISFP (Äventyrare): -5%

Kanske föga förvånande att se protagonist och chef är överrepresenterade i Brainville då väldigt många konsulter jobbar med projektledning och management. Det är även rätt tydligt att analytiska profiler förekommer oftare i Brainville jämfört med befolkningen i allmänhet. Extroverta personlighetstyper är vanligare, vilket låter rimligt med tanke på att konsulter utför jobb på nya platser och därför förväntas vara relativt extroverta.Personlighetstyper som ofta relateras till säljyrken är klart underrepresenterade.

Åsikter, kommentarer? Följ gärna länken och diskutera med oss på LinkedIn! :)

Intresserad av statistik från konsultbranschen? Då bör du läsa Konsultrapporten H1 2018 som släpps snart - passa på att signa upp dig!

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6453597308146712576


  Back