31 May 2022 System news

Använder du Teamtailor eller Workbuster?

Grattis, då kan du enkelt få ut dina konsultuppdrag i Brainville! Och det är inte bara de här två rekryteringsverktygen som ger dig den möjligheten.

Alla rekryteringsverktyg som kan publicera dina konsultuppdrag som en datakälla, t.ex. RSS/XML, kan relativt enkelt hanteras i Brainville. Vi använder datakällan för automatiskt importera information och publicera uppdrag åt dig, som om du själv hade publicerat dem i Brainville.

Då Brainville har rätt höga krav på vilken data som ska följa med ett konsultuppdrag kan det behövas en del manuell hantering från vår sida. De här höga kraven är förstås till för att det ska bli lättare att matcha profiler mot uppdrag.

Vill du veta mer kan du läsa mer om annonsering i Brainville i vår FAQ.

Är du intresserad av att låta Brainville importera dina konsultuppdrag och nå ut på Nordens största marknadsplats? Kontakta oss!

Vill du hellre använda API? Då kan du höra av dig till det rekryteringsverktyg du använder och säga till dem att du vill få ut dina uppdrag i Brainville. Om de inte redan integrerar med oss kan du hänvisa dem till oss så hjälper vi dem att hjälpa dig.