23 February 2022 Konsultrapporten

Återkoppling självklart för Castra

Gillar du att få svar på dina frågor? Självklart! På samma sätt blir frilansare och konsulter glada när de får svar på ansökningar – även om de får ett nej. Ett sådant svar betyder mycket, särskilt om det förklarar varför man inte valdes ut för uppdraget.

I Brainville firar vi företag som tar det här på allvar och vi mäter därför något vi kallar “svarsfrekvens”. Det är helt enkelt ett mått på hur ofta en annonsör svarar på ansökningar som skickas till dem. Ett företag som gör detta på ypperligt sätt är Castra Group som placerade sig på 3:e plats under 2021 H2.

“Det är en självklarhet för oss att alltid återkoppla och engagera oss i dialogen med såväl våra kunder som konsulter. På Castra står människan i centrum och tillsammans bygger vi den arbetsplats som vi själva vill jobba på. Att se och lyssna på varje medarbetare är därför en central del i vårt arbete som också avspeglar sig i hur vi förhåller oss till svarsfrekvensen i våra externa dialoger.
Vi är fantastiskt glada över denna utmärkelsen! Det är ett bevis på att våra höga mål kring företagskultur fungerar och att vårt arbete med fokus på varje enskild individ ger resultat. “

Elin Toft, VD, Castra Group