08 February 2022 Konsultrapporten

Fortsatt högtryck på växande marknad

Brainville, som firar 10-årsjubileum, fortsatte att växa för sjätte halvåret i rad. Det totala antalet uppdrag nådde ett all-time-high på nästan 20 000 uppdrag under andra halvåret 2021. Köparnas erbjudna timarvoden ökade med 0,5 % och säljarnas motbud gick upp med 1,8 %. Trots dessa positiva signaler anas en viss oro på marknaden då antalet småannonsörer minskade något samtidigt som antalet lediga konsulter ökade, om än långsamt.

Konsultmarknadsplatsen Brainville har för nionde gången granskat den nordiska konsultmarknaden. Resultaten presenteras idag i Konsultrapporten H2 2021.

– Uppdragsutbudet fortsatte att öka under sista delen av 2021, trots det redan starka första halvåret. Vi såg också en tydlig ökning av andelen frilansare som registrerar sig hos oss. Redan 2019 uppmärksammade vi den här trenden och då låg vi på 62 %. Nu är 75 % av alla nyregistrerade frilansare. Och de som vågar ta det här steget, från fast anställning till att frilansa, är ofta personer som besitter spetskompetens. Konsekvensen blir att den traditionella arbetsmarknaden urvattnas på kompetens och sedan skriker än högre om hur omöjligt det är att anställa, säger Manuel de Verdier, vd på Brainville.

Den alltjämt ökande andelen frilansare har förstås flera olika förklaringar. En av dem är att antalet uppdrag som tillåter distansarbete ökat kraftigt, som en direkt effekt av pandemin.

– Innan pandemin låg normalnivån under 1 %, medan vi nu verkar ha stabiliserat oss vid att 20 % av uppdragen hos oss tillåter distansarbete, antingen helt eller delvis. Det här har gjort det lättare för frilansare, framför allt utanför storstadsregionerna, att hitta tillräckligt med uppdrag för att känna sig tryggare i tillvaron, säger Manuel de Verdier.

Kort om Konsultrapporten
Konsultrapporten publiceras två gånger per år. Konsultrapporten H2 2021 är baserad på faktiska uppdrag som publicerats på Brainvilles plattform, uppmätta och rapporterade under det andra halvåret 2021. Det fanns då cirka 20 000 bolag registrerade på Brainville och det publicerades konsultuppdrag i Sverige till ett totalt värde om 14 MDR SEK. Under helåret 2021 publicerades konsultuppdrag i Norden till ett totalt värde om 37 MDR SEK.