28 October 2021 Survey

Egenföretagare eller egenanställd: Vad tycker du om det här?

Brainville hjälper gärna den akademiska världen och denna gång handlar det om Stockholms Universitet / NOWSTARS som ber er som är egenföretagare eller egenanställda att svara på deras enkät. Läs deras presentation av studien här:

“Välkomna till vårt projekt om ”Egenföretagande och egenanställning – möjligheter att skapa ett hållbart arbetsliv”? Målet med vår studie är att undersöka hur egenföretagare utan anställda och egenanställda i Sverige ser på sin arbetssituation och arbetsmiljö samt på hälsa och välbefinnande.

Vi frågar om hur du organiserar ditt arbetsliv, hur du ser på sin karriärutveckling samt hur du ser på ditt välmående. “