Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!
01 September 2021 Contractor report

Konsultrapporten H1 2021: Kraftigt ökad efterfrågan på konsulter

Minskade restriktioner, vaccinframgångar och välfungerade distansarbete bidrar till nytt framtidshopp bland konsultmarknadens aktörer. Efter en svajig inledning på konsultåret syns nu en kraftigt ökad efterfrågan på konsulter – antalet uppdrag ökade med 40 procent under det första halvåret 2021. Det är säljarnas marknad, både i Sverige och övriga Norden. 

Konsultmarknadsplatsen Brainville har för åttonde gången granskat den nordiska konsultmarknaden. Resultaten presenteras idag i Konsultrapporten H1 2021 som finns tillgänglig för nedladdning när du loggat in.

 – Nu ser vi ett rejält uppsving vad gäller antalet lediga konsultuppdrag. Utbudet av uppdrag har ökat kraftigt med drygt 40 procent fler lediga uppdrag än förra halvåret. Trenden är densamma både i Sverige och i övriga Norden och framför allt märks ett starkt sug efter utvecklare. Pandemin är givetvis långt ifrån över än, men företag och organisationer vill och behöver trots osäkerheterna ändå planera resurser och blicka framåt i sina verksamheter, säger Manuel de Verdier, vd för Brainville. 

Bland halvårets siffror finns även indikationer på att distansarbetet etablerat sig som ett synnerligen normalt inslag på arbetsmarknaden. Drygt 20 procent av uppdragen på Brainville under det första halvåret var distansuppdrag. Det kan jämföras med att andelen distansuppdrag innan pandemin utgjorde knappt en procent av uppdragen på Brainville. 

– Förmodligen är det vi ser nu någon form av glädjerusning efter konsulter, när man tror sig ana pandemins slut så småningom. Minskade restriktioner, i kombination med allt fler vaccinerade och numera väletablerade och välfungerande rutiner för distansarbete, bidrar helt klart till en känsla av mera normalitet och stabilitet på marknaden, säger Manuel de Verdier. 


Kort om Konsultrapporten
Konsultrapporten publiceras två gånger per år. Konsultrapporten H1 2021 är baserad på faktiska uppdrag som publicerats på Brainvilles plattform, uppmätta och rapporterade under det första halvåret 2021. Under det första halvåret fanns det cirka 18 000 bolag registrerade på Brainville och det publicerades konsultuppdrag i Sverige till ett totalt värde om 20 MDR SEK. Under helåret 2020 publicerades konsultuppdrag i Norden till ett totalt värde om 25 MDR SEK.