Konsultrapporten first half 2022 is out now!
Read more No thanks!
22 February 2021 Contractor report

Konsultrapporten H2 2020: Seniort högtryck på växande konsultmarknad

Rekordhögt antal uppdrag och annonsörer – den svenska konsultmarknaden trotsar pandemin och fortsätter växa, konstaterar konsultmarknadsplatsen Brainville som för sjunde gången kartlagt marknaden och i dag publicerar Konsultrapporten. Under det andra halvåret 2020 ökade andelen nyregistrerade egenkonsulter på Brainvilles plattform till över 75 procent. Även demografiskt blev bokslutet dramatiskt då allt fler av de svenska 65-plussarna nu ger sig ut på konsultmarknaden.   

– Från titelfloskel i karriärkretsar åter till ordets verkliga innebörd, det finns goda skäl att ompröva begreppet ”senior” kompetens när ålderskategorin 65-plussare nu tar en tydligare plats på konsultmarknaden. Under 2020 var användarna i åldersgruppen 65+ tre gånger fler hos oss än under 2019, och andelen användare som är 45+ har gått från 35 % till 51 %. Möjligen är det effekterna av att många äldre konsulter förlorat sina uppdrag i svallvågorna av pandemin som vi nu ser. En välbalanserad mix av åldrar, kön och etnicitet utgör ingredienserna för välmående arbetsplatser och i och med den omdiskuterade kompetensbristen tror jag att efterfrågan på senior arbetskraft kommer att öka framöver. För den som är på jakt efter it-kompetents finns just nu gott om senior expertis tillgänglig, säger Manuel de Verdier, vd på Brainville.

Brainville, som är en oberoende mötes- och marknadsplats för konsultuppdrag, har för sjunde gången granskat den nordiska konsultmarknaden. Resultaten presenteras idag i Konsultrapporten H2 2020 som nu finns tillgänglig för nedladdning.

– Trots pandemin nådde antalet uppdrag för fjärde rapportperioden i rad ett nytt ”all time high”. Vi passerade för första gången 10 000 uppdrag i Sverige. Antalet annonsörer var också det högsta någonsin. Marknaden fortsätter alltså att växa, trots pandemin, säger Manuel de Verdier.

Sedan 2017 har Brainville gett ut Konsultrapporten och kontinuerligt granskat utvecklingen på både den svenska och nordiska konsultmarknaden. I samband med att mätningarna började uppgick andelen nyregistrerade frilansare på Brainvilles plattform till 42 procent. Under pandemiåret ökade andelen från tidigare drygt 60 procent (2019) till 75 procent. Även andelen distansuppdrag har ökat rejält under 2020. Innan pandemin uppgick andelen till knappt 1 procent av uppdragen. Fluktuationer har förekommit under året. Andelen distansuppdrag stabiliserade sig dock på drygt 14 procent i samband med årsskiftet 2020/2021.

Kort om Konsultrapporten
Konsultrapporten publiceras två gånger per år. Konsultrapporten H2 2020 är baserad på faktiska uppdrag som publicerats på Brainvilles plattform, uppmätta och rapporterade under det andra halvåret 2020. Under det andra halvåret fanns det cirka 18 000 bolag registrerade på Brainville och det publicerades konsultuppdrag i Sverige till ett totalt värde om 10 MDR SEK. Under helåret 2020 publicerades konsultuppdrag i Norden till ett totalt värde om 25 MDR SEK.  

För frågor eller mer information, kontakta gärna:

Manuel de Verdier
Vd, Brainville

22 September 2022
20 September 2022
08 September 2022