Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!
08 February 2021 Contractor report

Webstep one of three companies winning “Best reply frequency H2 2020”

🏆 One of the three winners of “Best reply frequency” H2 2020″ is Webstep AB – Congratulations! Your reply frequency was 100 % 🎉🍾🎈

“Att ge återkoppling på alla ansökningar vi får in i Brainville är något vi på Webstep tycker är väldigt viktigt. Det är hela vår säljfunktion som arbetar med det och något vi gör kontinuerligt.
Därför är vi väldigt glada att vi i Brainville är ett av de företag som fått bäst svarsfrekvens. Det är ett kvitto på att det vi gör stämmer överens med det vi säger!”

Jakob Cardell, Cassandra Reinholdz, David Wallin – Webstep

As always, we can’t stress the importance of replying to applications enough – it shows respect for the applicant, i.e. the freelancer or consultant and helps build long term relationships and respect for your brand.

All the winners of H2 2020 are presented in the upcoming issue of “Konsultrapporten”. If you’re interested in reading about trends, statistics and interviews regarding the Nordic market for freelancers and consultants, sign up for it here!