02 October 2020 System news

2 tips om hur du kan hittas av nya kunder

Brainville har inlett ett samarbete med Webstep för skapa smartare matchningar mellan uppdrag och konsulter med hjälp av AI. Just nu kan utvalda kunder testa att matcha publicerade uppdrag mot konsultprofiler.

Hur fungerar det?
Vi matchar all uppdragsinformation mot alla konsultprofiler i Brainville. I matchningsresultatet kan kunder direkt se profiler som är utdelade, men hänvisas till företaget om matchningen gäller profiler som inte är utdelade.

Det kunder får se är alltså både konsultprofiler och företagsprofiler. Endast företagsprofiler över 50 % tas med i matchningsresultatet.

Hur kan du dra nytta av detta?

  1. Se till att registrera alla konsultprofiler i ditt bolag. Ju mer kompletta de är, desto mer sannolikt att de kan hittas.
  2. Komplettera din företagsprofil även om den redan är över 50 %. En kund kan få en match på ditt bolag även när ni inte har utdelade konsultprofiler, men ser de en relativt tom företagsprofil tar de förmodligen inte kontakt.

Läs mer om hur du kan dra nytta av AI-matchning som annonsör.

More news

05 October 2021
30 September 2021
29 September 2021