29 September 2020 Contractor report System news

Bättre jobbmatchning med AI

Den digitala omvandlingen accelererar i pandemins kölvatten, och den ökade efterfrågan öppnar spännande möjligheter för IT-konsulter. Att koppla samman rätt resurs med rätt uppdrag är en utmaning i ett läge där både tid och konsulter är en bristvara.
Brainville har samarbetat med Webstep för att göra sin digitala marknadsplats för konsulttjänster smartare med hjälp av artificiell intelligens.

Traditionella anställningar är dyra och tidskrävande. En enklare lösning är att matcha konsulter och uppdrag, men det sker ofta på bekostnad av kvaliteten. En automatiserad marknadsplats frigör kapacitet och ser till att rätt person hamnar på rätt plats. Det är bättre för både konsulter och
projektägare.

Nyckelord räcker inte
Brainville är ett litet företag med stor täckning. Varje år publiceras över 25 000 uppdrag på deras digitala marknadsplats för konsulttjänster. Totalt
använder drygt 17 000 kunder deras tjänster på en marknad som länge
präglats av manuella processer och nyckelordssökning för att koppla samman utbud och efterfrågan.
– Vi måste bort från nyckelordssökning. Relaterade resultat kan vara minst lika aktuella som en direkt träff baserad på nyckelord. Med hjälp av artificiell intelligens optimerar vi matchningen och säkerställer att både
konsulter och kunder blir nöjda, säger, Manuel de Verdier, vd för Brainville

Hela Norden som marknad
Manuel de Verdier hade redan erfarenhet av konsultförmedling när han grundade Brainville 2013. Tanken var att utveckla en webbplats för uppdrag och konsultprofiler där båda parter enkelt kan få en bättre överblick över marknaden. De flesta kunderna på marknadsplatsen är från Sverige, men Norge, Danmark och Finland är också väl representerade bland Brainvilles medlemmar.

– Vi vill bidra till en smartare och bättre jobbmatchning för konsulter i hela Norden. Med den här plattformen och med Webstep som solid teknologipartner i ryggen kan vi göra skillnad på marknaden, berättar Manuel de Verdier.

Experter från Webstep
När Webstep klev in för att hjälpa till att optimera marknadsplatsen 2020 innehöll plattformen redan stora mängder data från sju år tillbaka. Att använda en AI-stödd algoritm var därför avgörande för att kunna optimera både sökning och matchning.

– Det är ett omöjligt uppdrag att matcha uppdrag med profiler enbart med hjälp av nyckelord. Den AI-stödda modellen som Webstep utvecklat tolkar både innehåll och ordens betydelser. Det ger en smartare matchning av profiler med uppdrag och vice versa, säger Manuel de Verdier

Människa och maskin är bäst tillsammans
För Brainville handlade det om att komma bort från klassiska nyckelordssökningar. Att ange ett sökord för att hitta en matchning
ger ett obalanserat resultat. I stället satsade Brainville på en lösning som förstår ämnesområdet och varje enskilt uppdrag, och därmed kan matcha hela jobbeskrivningen med en konsultprofil, eller tvärtom.
Lösningen lanseras i oktober och lär sig kontinuerligt genom att gå genom stora textmängder. Algoritmen förstår inte bara orden i texten, utan också vad orden betyder.

Ja, vi effektiviserar sourcing-funktionen, men lösningen är fortfarande beroende av mänskliga resurser som värderar förslagen och fattar beslut. Det handlar om att människa och maskin fortfarande fungerar bäst tillsammans, avslutar Manuel de Verdier.


Hur funkar det i Brainville för konsultbolag?
Matchningen utgår från alla era registrerade konsultprofiler. Alla matchande utdelade profiler kan annonsörer nå och läsa i sin helhet.
Matchande sökresultat för alla profiler som inte är utdelade pekar istället på ditt konsultbolag så att annonsören kan kontakta er

Tips:
Lägg in alla era konsultprofiler och komplettera er företagsprofil för att maximera chansen att matchas!

Hur funkar det i Brainville som annonsör?
Just nu kan utvalda annonsörer testa AI-matchning i Brainville. Det enda du
behöver göra är att publicera ditt uppdrag och därefter välja att matcha.

Vi matchar hela uppdragsbeskrivningen mot konsultprofiler. Ju bättre beskrivning ditt uppdrag har, desto större är sannolikheten att vi kan ge dig
bra matchande profiler!

Den här artikeln kommer från Konsultrapporten H1 2020. Vill du läsa mer? Gå hit: konsultrapporten.brainville.com/KR_H1_2020

More news

05 October 2021
30 September 2021
29 September 2021