28 September 2020 Contractor report

Konsultrapporten H1 2020: Snabb omställning till det nya normala på konsultmarknaden

Bortsett från en rejäl smäll under mars och april, då många konsulter förlorade sina uppdrag på grund av Corona-krisen, har konsultmarknadens aktörer snabbt ställt om till ett nytt normalläge. Det förändrade marknadsläget tydliggör digitaliseringens effekter, något som bland annat yttrar sig i en dramatisk ökning av antalet distansuppdrag. Samtidigt fortsatte uppdragen på landsbygden att öka – en trend som eventuellt indikerar ett värderingsskifte hos både köpare och säljare.

Brainville, Nordens ledande mötes- och marknadsplats för konsultuppdrag har för sjätte gången granskat den nordiska konsultmarknaden. Resultaten presenteras idag i Konsultrapporten H1 2020.

De svenska storstadsregionerna stod tillsammans för strax över 80 procent av annonserna på Brainville under det första halvåret 2020. Ända sedan Konsultrapporten gavs ut den första gången (H1 2017) har det dock funnits en tydlig trend: Storstädernas andel av den totala marknaden minskar.

– Vår bedömning är att halvårets utveckling speglar betydligt mer än ”bara” siffror, säger Manuel de Verdier, vd på Brainville.

– Klimatkrisen och pandemin i kombination med det oroliga geopolitiska läget påverkar givetvis även marknaden på ett djupare, rentav personligt plan. Det är omöjligt att vara oberörd av de starka skeenden vi ser runtom i världen just nu, säger Manuel de Verdier.

Andelen distansuppdrag innan pandemin utgjorde knappt 1 procent av uppdragen på Brainville. Under våren ökade andelen rejält, till som mest 16 procent innan andelen stabiliserades och uppgick till drygt 8 procent av uppdragen på Brainville innan sommaren. Landsbygdsuppdragen ökade, om än från låga nivåer, från knappt 18 procent under det andra halvåret 2019 till närmare 20 procent under det första halvåret 2020.

– Att landsbygdsuppdragen ökar skulle kunna vara en indikation på att ett värderingsskifte nu äger rum bland både konsulter och uppdragsgivare. Även på samhällsnivå ser vi ett ökat intresse för att hitta hållbara sätt att arbeta på, där exempelvis parametrar som arbetstid, ort och kontorsplats utgör viktiga aspekter, säger Manuel de Verdier, vd på Brainville.

Kort om Konsultrapporten
Konsultrapporten publiceras två gånger per år. Konsultrapporten H1 2020 är baserad på faktiska uppdrag som publicerats på Brainvilles plattform, uppmätta och rapporterade under det första halvåret 2020. Under det första halvåret fanns det cirka 17 000 bolag registrerade på Brainville och det publicerades konsultuppdrag i Sverige till ett totalt värde om 9 MDR SEK. Under helåret 2019 publicerades konsultuppdrag i Norden till ett totalt värde om 25 MDR SEK.

För frågor eller mer information, kontakta gärna:

Manuel de Verdier
Vd, Brainville
manuel@brainville.com

More news

05 October 2021
30 September 2021
29 September 2021