08 June 2020 Contractor report

Vecka 23: Lägesrapport för frilans- och konsultbranschen i Norden

Både andel distansuppdrag och antal lediga konsulter tycks ha stabiliserats på en ny, om än mycket högre, nivå än innan krisen. IT och Ekonomi tycks förlora flest uppdrag samtidigt som management och vård går bättre än normalt.

Branscher

Den bransch i Norden som tappat mest än så länge är IT & Telekom med -5,5 %. Då denna bransch ändå har så stor andel av uppdragen i Brainville så har jag valt att lyfta ut den ur nedanstående graf.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Bland övriga branscher ser man att t.ex. “Management & strategy” ökat väsentligt, inte bara andelsmässigt utan även vad gäller antal uppdrag i Norden. Den framstår, tillsammans med “Healthcare” som den stora vinnaren, om man nu kan kalla något det i dessa tider. Den bransch som efter IT, tappat mest är “Finance & insurance” från 5,5 % till 3,9 %.

Uppdragsutbud

2019 inföll nationaldagen på en torsdag, vilket förstås spelar in på statistiken trots att den speglar Norden. Den senaste veckan ser väldigt positiv ut, men det är snarare så att motsvarande period 2019 hade ett ovanligt lågt utbud av uppdrag. Samtidigt ser vi att vi faktiskt ökat en aning jämfört med förra veckan, så något positivt kanske vi anar här!

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Distansuppdrag

Uppdrag som delvis eller helt tillåter distansarbete fortsätter att ligga strax över 7 %.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Sett över året (jämfört med 2019) så har vi alltså legat på denna nivå i snart två månader (med början i de sista veckorna i april).

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Lediga konsulter

I Brainville kan man se konsulter som delat ut sin konsultprofil för att visa att de är tillgängliga för uppdrag. Antalet utdelade verkar nu ha stabiliserats strax under 800.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Uppmaning

Och jag avslutar med min sedvanliga uppmaning:

Hjälp konsulter och frilansare att hitta nya uppdrag!

Posta dina konsultuppdrag helt utan kostnad i Brainville. Har du inget konto kan du publicera uppdrag här. Skriver du #corona i texten så når du våra 16.000+ frilansare och konsultbolag direkt.

Hitta lediga frilansare och konsulter genom att söka i Brainville och ta direktkontakt.

Du kan även använda Brainville för att slippa säga upp personal och för att hitta tillfällig personal. Vi har öppnat upp vår plattform för utlåning av personal samt gjort det möjligt för de som blivit av med jobb att gå in som egenanställda.

Undrar du över något är du varmt välkommen att kontakta mig på LinkedIn.

More news

25 January 2021
15 October 2020