01 June 2020 Contractor report

Lägesrapport för frilans- och konsultbranschen v.22

Stockholm förlorar flest uppdrag bland storstadsregionerna – ett flertal andra ökar faktiskt. Antalet lediga konsulter fortsatt högt.

Nyfiken på mer än det vi skriver om i veckorapporterna? Kommentera i så fall gärna direkt på LinkedIn!

Geografi

Sett till hela marknaden har Stockholm nu tappat ytterligare – 2,6 % (från 45 % till 42,4 %) om man jämför årets fem första månader med andra halvåret 2019. Ser man till andra storstadsregioner i Norden så har Oslo klarat sig bäst då denna region ökat marginellt, Köpenhamn ligger kvar på samma nivå som innan krisen medan Helsingfors tappat en aning. I Skåne ser vi att antalet uppdrag faktiskt ökat och i Västra Götaland har det ökat relativt mycket.

Regioner som ökat rätt mycket, om än från en relativt låg nivå, är Nordland, Hedmark och Sør-Trøndelag i Norge samt Blekinge, Halland och Kalmar län i Sverige.

De regioner som tappat mest genom att halvera utbudet är Norrbotten (Sverige), Sjælland (Danmark) och Rogaland (Norge).

Uppdragsutbud

Återigen har vi en vecka med sämre utbud än motsvarande vecka 2019. Sett till hela månaden så publicerades nästan 2000 uppdrag vilket vara några enstaka fler än i maj förra året.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Distansuppdrag

Sett per vecka tycks vi ha fått en stabil nivå runt 7 % uppdrag som tillåter distansarbete.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Detta är alltså fortfarande en väsentligt högre nivå än innan krisen, vilket man kan se i denna graf.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Lediga konsulter

I Brainville kan man se konsulter som delat ut sin profil för att visa att de är tillgängliga för uppdrag. Antalet utdelade konsulter är 787 jämfört med 777 stycken veckan innan. Vi ligger fortsatt över 50 % högre än normalt.

Uppmaning

Och jag avslutar med min sedvanliga uppmaning:

Hjälp konsulter, frilansare och egenanställda att hitta nya uppdrag!

Corona-krisen har gjort livet väsentligt jobbigare för många på flera olika sätt. Låt oss tillsammans göra det lite enklare för dem! Posta dina uppdrag i Brainville. Har du inget konto kan du publicera uppdrag här.

Du kan även använda Brainville för att slippa säga upp personal och för att hitta tillfällig personal. Vi har öppnat upp vår plattform för utlåning av personal samt gjort det möjligt för de som blivit av med jobb att gå in som egenanställda.

Du kan hitta lediga konsulter genom att söka i Brainville och vi ger dig som vanligt direktkontakt.

Annonsera helt utan kostnad och skriv #corona i texten så ser vi till att tillgängliggöra uppdraget för våra ca 16.000 medlemsbolag, och numer även egenanställda, direkt!

More news

25 January 2021
15 October 2020